dnes je 22.2.2024

Input:

Archivácia a uchovávanie dokumentácie podnikateľa - právna úprava

29.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.1.1 Archivácia a uchovávanie dokumentácie podnikateľa - právna úprava

Ing. Júlia Kasalová, CSc.; Ing. Peter Horniaček

Cieľom správnej úschovy a zabezpečenia dokumentácie, ktorá vznikla z činnosti podnikajúcich subjektov je, aby nedochádzalo k poškodeniu, zničeniu, strate alebo neoprávnenému použitiu dokumentov a zároveň, aby boli dokumenty k dispozícii pre prípadné dodatočné ich použite na dostatočne dlhé obdobie.

Právny rámec od 1. 1. 2003 tvoria tieto právne normy:

  • zákon MV SR č. 395/2002 Z. z. O archívoch a registratúrach” (§ 2 ods. 16),

  • vyhláška MV SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach (§ 43),

  • metodický návod MV SR č. SVS - 204-2004/00844 pre samostatne podnikajúce fyzické osoby (účinnosť nadobudol od 1. 1. 2005),

  • zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení ďalších