dnes je 4.2.2023

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

89/2016 Z.z., Zákon o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 20.5.2020

89/2016 Z.z.
ZÁKON
z 25. novembra 2015
o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
92/2019 Z.z.
20. 4. 2019
mení a dopĺňa 12 novelizačných bodov
92/2019 Z.z.
20. 5. 2019
dopĺňa § 12a, § 12b a poznámky pod čiarou
92/2019 Z.z.
20. 5. 2020
mení a dopĺňa § 20
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a) požiadavky na zložky a emisie tabakových výrobkov a súvisiace
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
SZČO Profi | SZČO Profi plus | SZČO Profi komplet

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 3 100 dokumentov pre SZČO, ktoré sa
  venujú problematike daní a účtovníctva.
 • Každý mesiac nové a  aktualizované odborné texty
  a prípadové štúdie od renomovaného autorského
  kolektívu.
 • Aktuálne znenie právnych predpisov pre vedenie
  účtovnej agendy.
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináre, online rozhovory, online diskusie
  a ich videozáznamy zadarmo.
 • Bezplatný odpovedný servis.