dnes je 7.2.2023

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

665/2005 Z.z., Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.11.2017

665/2005 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 20. decembra 2005,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
536/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení 10 novelizačných bodov
235/2010 Z.z.
1. 7. 2010
mení 9 novelizačných bodov
514/2011 Z.z.
1. 1. 2012
mení a dopĺňa 25 novelizačných bodov
25/2017 Z.z.
1. 3. 2017
mení a dopĺňa 26 novelizačných bodov
254/2017 Z.z.
1. 11. 2017
mení a dopĺňa § 12a
Ministerstvo spravodlivosti
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
SZČO Profi | SZČO Profi plus | SZČO Profi komplet

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 3 100 dokumentov pre SZČO, ktoré sa
  venujú problematike daní a účtovníctva.
 • Každý mesiac nové a  aktualizované odborné texty
  a prípadové štúdie od renomovaného autorského
  kolektívu.
 • Aktuálne znenie právnych predpisov pre vedenie
  účtovnej agendy.
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináre, online rozhovory, online diskusie
  a ich videozáznamy zadarmo.
 • Bezplatný odpovedný servis.