dnes je 4.12.2023

Input:

§ 66 osobitná úprava uplatňovania dane pri umeleckých dielach, zberateľských predmetoch, starožitnostiach a použitom tovare

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

15.2.1 § 66 osobitná úprava uplatňovania dane pri umeleckých dielach, zberateľských predmetoch, starožitnostiach a použitom tovare

Ing. Ivana Glazelová

Zákon o DPH sa v § 66 zaoberá kúpou a predajom umeleckých diel, zberateľských predmetov, starožitností a použitého tovaru platiteľom dane, ktorý je obchodníkom s použitým tovarom.

Samotná osobitná úprava zdaňovania je založená na zdanení tzv. „marže”, resp. „prirážky”, obchodníka, čo znamená, že daň sa neodvádza z celkovej predajnej ceny tovaru, ale len z kladného rozdielu medzi jeho predajnou a kúpnou cenou.

Aby sa osobitná úprava zdaňovania mohla platiteľom pri predaji uplatniť, vyžaduje sa splnenie podmienok vymedzených v § 66 zákona o DPH.

Dôvodom, pre ktorý sa uplatňuje osobitná úprava dane platiteľmi DPH, ktorí kupujú umelecké diela, zberateľské predmety,