dnes je 4.2.2023

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

655/2004 Z.z., Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, v znení účinnom k 15.6.2019

655/2004 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 10. novembra 2004
o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
279/2005 Z.z.
1. 7. 2005
mení § 17, § 18
649/2005 Z.z.
1. 1. 2006
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
256/2006 Z.z.
1. 6. 2006
mení § 14a
557/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení § 10, § 14
209/2009 Z.z.
1. 6. 2009
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
232/2010 Z.z.
1. 6. 2010
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
184/2013 Z.z.
1. 7. 2013
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
27/2017 Z.z.
1. 3. 2017
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
159/2019 Z.z.
15. 6. 2019
mení a dopĺňa § 1, § 12 a § 13a
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 83 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
SZČO Profi | SZČO Profi plus | SZČO Profi komplet

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 3 100 dokumentov pre SZČO, ktoré sa
  venujú problematike daní a účtovníctva.
 • Každý mesiac nové a  aktualizované odborné texty
  a prípadové štúdie od renomovaného autorského
  kolektívu.
 • Aktuálne znenie právnych predpisov pre vedenie
  účtovnej agendy.
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináre, online rozhovory, online diskusie
  a ich videozáznamy zadarmo.
 • Bezplatný odpovedný servis.