dnes je 4.2.2023

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

56/2012 Z.z., Zákon o cestnej doprave, v znení účinnom k 1.8.2022

56/2012 Z.z.
Zákon
z 31. januára 2012,
o cestnej doprave
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
317/2012 Z.z.
15. 10. 2012
mení a dopĺňa § 6, § 7 a § 49
345/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení § 40 a slová „krajský úrad dopravy”
133/2013 Z.z.
1. 7. 2013
mení a dopĺňa § 49 a prílohu
180/2013 Z.z.
1. 10. 2013
mení 2 novelizačné body
388/2013 Z.z.
30. 11. 2013
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
123/2015 Z.z.
1. 7. 2015
dopĺňa § 10 a § 56b
259/2015 Z.z.
1. 12. 2015
dopĺňa prílohu
387/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 82 novelizačných bodov
91/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
305/2016 Z.z.
31. 12. 2016
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
176/2017 Z.z.
15. 7. 2017
dopĺňa prílohu
177/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení § 6
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 6, § 27, § 50 a poznámky pod čiarou
9/2019 Z.z.
1. 4. 2019
mení a dopĺňa 83 novelizačných bodov
35/2019 Z.z.
1. 7. 2019
mení § 47 ods. 6
55/2019 Z.z.
15. 3. 2019
mení a dopĺňa § 14
146/2019 Z.z.
30. 6. 2019
mení a dopĺňa 18 novelizačných bodov
473/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
390/2019 Z.z.
1. 10. 2020
mení a dopĺňa 16 novelizačných bodov
132/2021 Z.z.
13. 4. 2021
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
214/2021 Z.z.
2. 8. 2021
mení § 21
222/2021 Z.z.
1. 7. 2021
mení a dopĺňa 14 novelizačných bodov
397/2021 Z.z.
1. 1. 2022
mení § 56i
397/2021 Z.z.
21. 2. 2022
mení a dopĺňa 41 novelizačných bodov
397/2021 Z.z.
21. 5. 2022
dopĺňa § 55a
246/2022 Z.z.
1. 8. 2022
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) prístup k výkonu povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy,1)
b) pravidlá podnikania v cestnej doprave a v taxislužbe,
c) zabezpečovanie dopravnej obslužnosti územia v pravidelnej doprave,
d) práva a povinnosti dopravcov a cestujúcich v autobusovej doprave2) a v taxislužbe,
e) podmienky prepravy nebezpečných vecí
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
SZČO Profi | SZČO Profi plus | SZČO Profi komplet

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 3 100 dokumentov pre SZČO, ktoré sa
  venujú problematike daní a účtovníctva.
 • Každý mesiac nové a  aktualizované odborné texty
  a prípadové štúdie od renomovaného autorského
  kolektívu.
 • Aktuálne znenie právnych predpisov pre vedenie
  účtovnej agendy.
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináre, online rozhovory, online diskusie
  a ich videozáznamy zadarmo.
 • Bezplatný odpovedný servis.