Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

455/1991 Zb., Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), v znení účinnom k 1.6.2019

455/1991 Zb.
ZÁKON
zo dňa 2. októbra 1991
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
231/1992 Zb.
1. 1. 1993
ruší § 68 a § 78
600/1992 Zb.
28. 12. 1992
mení § 3
132/1994 Z.z.
1. 7. 1994
mení, 58 novelizačných bodov
200/1995 Z.z.
1. 10. 1995
mení § 3 a prílohu č. 2
216/1995 Z.z.
1. 1. 1996
mení § 3 a prílohu č. 2
233/1995 Z.z.
1. 12. 1995
mení § 3
123/1996 Z.z.
1. 7. 1996
mení § 3
164/1996 Z.z.
1. 10. 1996
mení § 3 a prílohu č. 3
222/1996 Z.z.
24. 7. 1996
mení § 48, § 66b a § 66c
289/1996 Z.z.
1. 1. 1997
mení § 3 a prílohu č. 3
290/1996 Z.z.
1. 1. 1997
mení § 3 a 27, ruší § 23
288/1997 Z.z.
1. 1. 1998
dopĺňa nový § 80b
379/1997 Z.z.
1. 1. 1998
mení § 3 a prílohu č. 3
70/1998 Z.z.
1. 7. 1998
mení § 3 a poznámku pod čiarou
76/1998 Z.z.
1. 4. 1998
dopĺňa prílohu č. 2
126/1998 Z.z.
1. 7. 1998
mení § 8, § 48, § 52, § 66, § 69
129/1998 Z.z.
1. 7. 1998
mení § 3
140/1998 Z.z.
1. 6. 1998
mení § 3 a prílohu č. 3
143/1998 Z.z.
1. 7. 1998
mení § 3, § 40 a prílohu č. 3
144/1998 Z.z.
1. 6. 1998
mení § 3
161/1998 Z.z.
1. 7. 1998
mení § 52 a prílohu č. 3
178/1998 Z.z.
1. 7. 1998
mení § 30, § 35, §36
179/1998 Z.z.
1. 7. 1998
dopĺňa § 3
194/1998 Z.z.
1. 7. 1998
dopĺňa prílohu č. 2 a mení prílohu č. 3
263/1999 Z.z.
1. 1. 2000
dopĺňa prílohu č. 2
264/1999 Z.z.
1. 1. 2000
mení § 3 a prílohu č. 3
119/2000 Z.z.
1. 5. 2000
mení prílohy a § 80a
142/2000 Z.z.
1. 7. 2000
dopĺňa prílohu č. 3 a mení prílohu č. 2
236/2000 Z.z.
1. 8. 2000
mení § 3 a prílohy č. 2 a 3
238/2000 Z.z.
1. 8. 2000
mení § 58
268/2000 Z.z.
1. 9. 2000
mení § 3
338/2000 Z.z.
1. 1. 2001
mení § 3 a prílohy č. 2 a 3
223/2001 Z.z.
1. 7. 2001
dopĺňa nový § 80ba
279/2001 Z.z.
1. 9. 2001
mení, 43 novelizačných bodov
279/2001 Z.z.
1. 1. 2003
dopĺňa § 7a
488/2001 Z.z.
1. 12. 2001
dopĺňa nový § 80bb a mení prílohy č. 2 a 1
554/2001 Z.z.
30. 12. 2001
mení prílohu č. 2
261/2002 Z.z.
1. 7. 2002
mení § 3 a prílohu č. 2
284/2002 Z.z.
1. 7. 2002
mení, 25 novelizačných bodov
506/2002 Z.z.
1. 9. 2002
mení § 3 a prílohu č. 3
190/2003 Z.z.
1. 1. 2004
mení a dopĺňa § 80e, prílohy č. 2 a č. 3
219/2003 Z.z.
1. 9. 2003
mení § 3
245/2003 Z.z.
31. 7. 2003
dopĺňa prílohu č. 2
423/2003 Z.z.
1. 11. 2003
dopĺňa nový § 80bc a mení prílohu č. 2
515/2003 Z.z.
1. 1. 2004
mení § 66a
586/2003 Z.z.
1. 1. 2004
dopĺňa nový § 80e a mení § 3
602/2003 Z.z.
1. 1. 2004
mení § 3 a prílohu č. 3
347/2004 Z.z.
1. 7. 2004
mení, 46 novelizačných bodov
350/2004 Z.z.
1. 7. 2004
mení § 47 a § 53
365/2004 Z.z.
1. 7. 2004
dopĺňa nový § 5a
420/2004 Z.z.
1. 9. 2004
mení § 3
533/2004 Z.z.
1. 11. 2004
mení prílohu č. 2
544/2004 Z.z.
1. 11. 2004
mení § 3 a prílohy č. 2 a 3
578/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
624/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení § 3 a prílohu č. 2
650/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení § 3
656/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení § 3
725/2004 Z.z.
1. 3. 2005
mení § 3
8/2005 Z.z.
1. 7. 2005
mení § 3
93/2005 Z.z.
1. 7. 2005
dopĺňa prílohu č. 2
331/2005 Z.z.
18. 8. 2005
mení § 3
340/2005 Z.z.
1. 9. 2005
mení § 3
351/2005 Z.z.
1. 9. 2005
mení § 3 a prílohu č. 2
470/2005 Z.z.
1. 11. 2005
mení prílohu č. 3 a dopĺňa nový § 80i
473/2005 Z.z.
1. 1. 2006
mení § 3 a prílohu č. 3
491/2005 Z.z.
1. 1. 2006
mení § 3 a prílohu č. 2
555/2005 Z.z.
1. 1. 2006
mení prílohu č. 2
567/2005 Z.z.
1. 1. 2006
mení prílohu č. 2
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: