dnes je 4.2.2023

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

362/2011 Z.z., Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.1.2022

362/2011 Z.z.
ZÁKON
z 13. septembra 2011
o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
244/2012 Z.z.
1. 9. 2012
mení a dopĺňa 58 novelizačných bodov
459/2012 Z.z.
2. 1. 2013
mení a dopĺňa 181 novelizačných bodov
459/2012 Z.z.
2. 7. 2013
mení a dopĺňa § 12b a § 138
153/2013 Z.z.
1. 7. 2013
mení a dopĺňa 16 novelizačných bodov
153/2013 Z.z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 18 novelizačných bodov
220/2013 Z.z.
1. 10. 2013
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
220/2013 Z.z.
28. 10. 2013
mení a dopĺňa 13 novelizačných bodov
185/2014 Z.z.
1. 7. 2014
mení § 143c
77/2015 Z.z.
1. 5. 2015
mení a dopĺňa 16 novelizačných bodov
77/2015 Z.z.
1. 6. 2015
mení § 7
77/2015 Z.z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
393/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 31 novelizačných bodov
91/2016 Z.z.
1. 7. 2016
dopĺňa § 3 a § 143f
167/2016 Z.z.
30. 4. 2016
mení § 143c a § 143d
306/2016 Z.z.
1. 1. 2017
mení a dopĺňa 29 novelizačných bodov
306/2016 Z.z.
1. 4. 2017
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
41/2017 Z.z.
1. 3. 2017
dopĺňa § 7
41/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
257/2017 Z.z.
1. 11. 2017
mení § 120
336/2017 Z.z.
1. 1. 2018
dopĺňa 2 novelizačné body
351/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 39 novelizačných bodov
351/2017 Z.z.
1. 4. 2018
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
87/2018 Z.z.
1. 4. 2018
mení a dopĺňa § 120
156/2018 Z.z.
15. 6. 2018
mení a dopĺňa 119 novelizačných bodov
177/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení § 6
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 3, § 5, §6 a poznámku pod čiarou
192/2018 Z.z.
1. 7. 2018
mení § 25a a dopĺňa poznámku pod čiarou
374/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa 23 novelizačných bodov
374/2018 Z.z.
1. 1. 2022
mení a dopĺňa § 23, § 120 a § 138
221/2019 Z.z.
1. 9. 2019
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
383/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa 87 novelizačných bodov
383/2019 Z.z.
26. 5. 2020
mení a dopĺňa 30 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Prvá časť
Základné ustanovenia
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) podmienky na zaobchádzanie s humánnymi liekmi a veterinárnymi liekmi,
b) podmienky na zaobchádzanie so zdravotníckymi pomôckami,
c) požiadavky na skúšanie liekov,
d) požiadavky na uvádzanie
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
SZČO Profi | SZČO Profi plus | SZČO Profi komplet

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 3 100 dokumentov pre SZČO, ktoré sa
  venujú problematike daní a účtovníctva.
 • Každý mesiac nové a  aktualizované odborné texty
  a prípadové štúdie od renomovaného autorského
  kolektívu.
 • Aktuálne znenie právnych predpisov pre vedenie
  účtovnej agendy.
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináre, online rozhovory, online diskusie
  a ich videozáznamy zadarmo.
 • Bezplatný odpovedný servis.