dnes je 4.2.2023

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

321/2014 Z.z., Zákon o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.2.2019

321/2014 Z.z.
ZÁKON
z 21. októbra 2014
o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
4/2019 Z.z.
1. 2. 2019
mení a dopĺňa § 18, 32a a poznámky pod čiarou
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje
a) opatrenia na podporu a zlepšenie energetickej efektívnosti,
b) povinnosti pri tvorbe koncepčných dokumentov v oblasti energetickej efektívnosti,
c) práva
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
SZČO Profi | SZČO Profi plus | SZČO Profi komplet

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 3 100 dokumentov pre SZČO, ktoré sa
  venujú problematike daní a účtovníctva.
 • Každý mesiac nové a  aktualizované odborné texty
  a prípadové štúdie od renomovaného autorského
  kolektívu.
 • Aktuálne znenie právnych predpisov pre vedenie
  účtovnej agendy.
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináre, online rozhovory, online diskusie
  a ich videozáznamy zadarmo.
 • Bezplatný odpovedný servis.