dnes je 4.2.2023

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

288/1997 Z.z., Zákon o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v znení účinnom k 1.2.2014

288/1997 Z.z.
[zrušené č. 440/2015 Z.z.]
ZÁKON
z 3. októbra 1997
o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
553/2001 Z.z.
1. 1. 2002
mení
416/2001 Z.z.
1. 7. 2002
mení § 3, § 6, § 7, § 13
5/2005 Z.z.
1. 2. 2005
dopĺňa § 12a
300/2008 Z.z.
1. 9. 2008
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
477/2008 Z.z.
1. 12. 2008
dopĺňa § 12
375/2013 Z.z.
1. 12. 2013
dopĺňa 4 novelizačné body
1/2014 Z.z.
1. 2. 2014
mení a dopĺňa § 12, § 14b a poznámku pod čiarou
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
SZČO Profi | SZČO Profi plus | SZČO Profi komplet

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 3 100 dokumentov pre SZČO, ktoré sa
  venujú problematike daní a účtovníctva.
 • Každý mesiac nové a  aktualizované odborné texty
  a prípadové štúdie od renomovaného autorského
  kolektívu.
 • Aktuálne znenie právnych predpisov pre vedenie
  účtovnej agendy.
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináre, online rozhovory, online diskusie
  a ich videozáznamy zadarmo.
 • Bezplatný odpovedný servis.