dnes je 4.2.2023

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

251/2012 Z.z., Zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.1.2020

251/2012 Z.z.
Zákon
z 31. júla 2012
o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
391/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení § 28 a § 31
352/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
382/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení § 2, § 27 a § 41
102/2014 Z.z.
1. 5. 2014
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
102/2014 Z.z.
13. 6. 2014
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
321/2014 Z.z.
1. 12. 2014
mení a dopĺňa 28 novelizačných bodov
91/2016 Z.z.
1. 7. 2016
dopĺňa § 7 a § 96c
315/2016 Z.z.
1. 2. 2017
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
315/2016 Z.z.
1. 8. 2017
dopĺňa § 10
162/2018 Z.z.
1. 7. 2018
mení a dopĺňa 68 novelizačných bodov
162/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení § 64, §76 a § 95
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 7 a poznámku pod čiarou
309/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa 67 novelizačných bodov
309/2018 Z.z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa § 34, § 37 a poznámku pod čiarou
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a) podmienky na podnikanie v energetike,
b) prístup na trh, práva a povinnosti účastníkov trhu v energetike,
c) opatrenia zamerané na zabezpečenie bezpečnosti dodávky elektriny a plynu a fungovanie
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
SZČO Profi | SZČO Profi plus | SZČO Profi komplet

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 3 100 dokumentov pre SZČO, ktoré sa
  venujú problematike daní a účtovníctva.
 • Každý mesiac nové a  aktualizované odborné texty
  a prípadové štúdie od renomovaného autorského
  kolektívu.
 • Aktuálne znenie právnych predpisov pre vedenie
  účtovnej agendy.
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináre, online rozhovory, online diskusie
  a ich videozáznamy zadarmo.
 • Bezplatný odpovedný servis.