dnes je 4.2.2023

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

194/1998 Z.z., Zákon o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v znení účinnom k 1.9.2018

194/1998 Z. z.
ZÁKON
z 13. mája 1998
o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
488/2002 Z. z.
1. 1. 2003
mení, 6 novelizačných bodov
358/2004 Z. z.
1. 7. 2004
mení, 35 novelizačných bodov
210/2007 Z. z.
1. 6. 2007
mení, 49 novelizačných bodov
391/2009 Z. z.
1. 11. 2009
mení a dopĺňa § 6 a § 24
177/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení § 4, § 19a a poznámku pod čiarou
Národná rada Slovenskej republiky
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
SZČO Profi | SZČO Profi plus | SZČO Profi komplet

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 3 100 dokumentov pre SZČO, ktoré sa
  venujú problematike daní a účtovníctva.
 • Každý mesiac nové a  aktualizované odborné texty
  a prípadové štúdie od renomovaného autorského
  kolektívu.
 • Aktuálne znenie právnych predpisov pre vedenie
  účtovnej agendy.
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináre, online rozhovory, online diskusie
  a ich videozáznamy zadarmo.
 • Bezplatný odpovedný servis.