dnes je 29.5.2024

Input:

190/2020 Z.z., Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o ukončení bilaterálnych investičných zmlúv medzi členskými štátmi Európskej únie

190/2020 Z. z.
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. mája 2020 bola v Bruseli za Slovenskú republiku podpísaná Dohoda o ukončení bilaterálnych investičných zmlúv medzi členskými štátmi Európskej únie.
Prezidentka Slovenskej republiky vyslovila súhlas s predbežným vykonávaním dohody 20. apríla 2020.
Dohodu Slovenská republika predbežne vykonáva od 8. júna 2020 v súlade s článkom 17.
Do textu dohody možno nahliadnuť v Úradnom vestníku Európskej únie č. L 169/1 z 29. mája 2020.