dnes je 13.5.2021

Input:

19/2016 Z.z., Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.10.2019

19/2016 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 15. decembra 2015
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 488/2013 Z.z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
266/2019 Z.z.
1. 10. 2019
mení prílohu
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”) podľa § 2 ods. 7 a § 9 ods. 3 zákona č. 488/2013 Z.z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 387/2015 Z.z. ustanovuje:
§ 1
(1) Vymedzené úseky diaľnic, ktoré možno užívať len po zaplatení úhrady diaľničnej známky, sa označujú dopravnou značkou „Diaľnica” (IP 23a) a dopravnou značkou „Koniec diaľnice” (IP 23b), ak v odseku 3 nie je ustanovené inak.
(2) Vymedzené úseky rýchlostných ciest, ktoré možno užívať len po zaplatení úhrady diaľničnej
www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk