dnes je 4.2.2023

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

185/2009 Z.z., Zákon o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, v znení účinnom k 1.12.2019

185/2009 Z.z.
zákon
z 23. apríla 2009
o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
40/2011 Z.z.
15. 3. 2011
doplňa § 6a
363/2013 Z.z.
1. 12. 2013
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
547/2011 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa § 6 a poznámku pod čiarou
352/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa § 6 a § 14
23/2015 Z.z.
15. 3. 2015
mení a dopĺňa 22 novelizačných bodov
91/2016 Z.z.
1. 7. 2016
dopĺňa § 6 a § 15
177/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení § 6
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 6 a poznámku pod čiarou
217/2019 Z.z.
1. 9. 2019
mení a dopĺňa § 7 a poznámky pod čiarou
221/2019 Z.z.
1. 12. 2019
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje podmienky poskytovania stimulov pre výskum a vývoj právnickej osobe, ktorá je
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
SZČO Profi | SZČO Profi plus | SZČO Profi komplet

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 3 100 dokumentov pre SZČO, ktoré sa
  venujú problematike daní a účtovníctva.
 • Každý mesiac nové a  aktualizované odborné texty
  a prípadové štúdie od renomovaného autorského
  kolektívu.
 • Aktuálne znenie právnych predpisov pre vedenie
  účtovnej agendy.
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináre, online rozhovory, online diskusie
  a ich videozáznamy zadarmo.
 • Bezplatný odpovedný servis.