dnes je 4.2.2023

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

178/1998 Z.z., Zákon o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v znení účinnom k 2.12.2015

178/1998 Z.z.
ZÁKON
zo 14. mája 1998
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
310/1999 Z.z.
1. 1. 2000
mení, 12 novelizačných bodov
115/2000 Z.z.
1. 5. 2000
mení § 3
128/2002 Z.z.
1. 4. 2002
mení § 12
524/2005 Z.z.
15. 12. 2005
mení 20 novelizačných bodov
215/2007 Z.z.
1. 9. 2007
dopĺňa § 5
358/2007 Z.z.
1. 10. 2007
mení § 11
343/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení § 9
42/2013 Z.z.
1. 4. 2013
mení § 9 odsek 2
361/2013 Z.z.
1. 1. 2014
dopĺňa § 3 a poznámku pod čiarou
101/2014 Z.z.
1. 7. 2014
mení a dopĺňa 26 novelizačných bodov
199/2014 Z.z.
17. 7. 2014
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
333/2014 Z.z.
1. 4. 2015
dopĺňa 3 novelizačné body
273/2015 Z.z.
1. 11. 2015
mení a dopĺňa § 3 a poznámku pod čiarou
332/2015 Z.z.
2. 12. 2015
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
SZČO Profi | SZČO Profi plus | SZČO Profi komplet

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 3 100 dokumentov pre SZČO, ktoré sa
  venujú problematike daní a účtovníctva.
 • Každý mesiac nové a  aktualizované odborné texty
  a prípadové štúdie od renomovaného autorského
  kolektívu.
 • Aktuálne znenie právnych predpisov pre vedenie
  účtovnej agendy.
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináre, online rozhovory, online diskusie
  a ich videozáznamy zadarmo.
 • Bezplatný odpovedný servis.