dnes je 30.5.2024

Input:

13-ty plat zamestnanca počas materskej dovolenky v roku 2019

27.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.12.2.2 13-ty plat zamestnanca počas materskej dovolenky v roku 2019

Mgr. Michaela Hinnerová


Vyplácam letnú odmenu zamestnancom a je medzi nimi aj žena na materskej (od 03/2019). Platím aj z tejto odmeny odvod do SP? Aké mám oznamovacie povinnosti voči SP a ZP ? Do SP použijem výkaz pre nepravidelný príjem?

Pohľad autora na problematiku:

Zamestnávateľ môže v zmysle § 118 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov poskytnúť zamestnancovi mzdu pri príležitosti:

  • obdobia letných dovoleniek (13-ty plat), v mesiaci jún, priznaný v mesiaci máj.

Podmienky pre oslobodenie upravuje § 5 ods. 7 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov :

  • suma oslobodenia 500,- eur,

  • plat, na ktorý sa oslobodenie vzťahuje, musí byť najmenej vo výške 500,- eur,

  • pracovnoprávny vzťah zamestnanca k 30. 4. kalendárneho roku, trvá