dnes je 21.4.2024

Input:

13-ty a 14-ty plat v príkladoch

13.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.24.1.1 13-ty a 14-ty plat v príkladoch

Mgr. Michaela Hinnerová

Zámestnávateľ môže v zmysle § 118 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce poskytnúť zamestnancovi mzdu pri príležitosti:

  • obdobia letných dovoleniek (13-ty plat),

  • vianočných sviatkov (14-ty plat).

Táto mzda má byť podľa § 130 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce vyplatená:

  • 13-ty plat v mesiaci jún – to znamená, že priznaná v mzde za mesiac máj,

  • 14-ty plat v mesiaci december – to znamená, že priznaná v mzde za mesiac november.

Poskytnutie 13-teho a 14-teho platu je pre zamestnávateľa dobrovoľné. Ak sa ho rozhodne poskytnúť, tak za určitých podmienok sa môže uplatniť oslobodenie od platenia zdravotného a sociálneho poistenia, ale aj platenia dane z príjmu zo závislej činnosti.

Daň z príjmu – podmienky oslobodenia

(§ 5 ods. 7 písm. n) a o) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu) :

13-ty plat

  • suma oslobodenia do