dnes je 27.5.2024

Input:

13. plat zamestnanca a nástup na materskú dovolenku v roku 2019

15.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.01.2.2 13. plat zamestnanca a nástup na materskú dovolenku v roku 2019

JUDr. Juraj Mezei, PhD.


Otázka

Zamestnankyňa odišla na materskú dovolenku 8. 10. 2018. Pracuje nepretržite 15 rokov vo firme. Zamestnávateľ sa rozhodol, že vyplatí 13 plat v novembrovej výplate, ktorá je splatná v decembri. Vyplatil všetkým zamestnancom, okrem zamestnankyni, ktorá odišla toho 8. 10. 2018 na materskú dovolenku, a to s odôvodnením, že na to nemá nárok. Pritom k 30. 4. 2018 bola riadne zamestnaná. 14 plat nevyplácal. Bol tento postup správny?


Legislatívna úprava:

- zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP”)

Pohľad autora na problematiku:

Podľa § 118 ods. 4 ZP sa ako mzda posudzuje aj peňažné plnenie, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti:

  1. obdobia letných dovoleniek,
  2. vianočných sviatkov.

Podľa § 130