dnes je 4.12.2023

Input:

118/2020 Z.z., Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

118/2020 Z. z.
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 14. apríla 2020 uložené kolektívna zmluva vyššieho stupňa a dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa:
1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2020 - 2021 z 19. marca 2020 uzatvorená medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a
Slovenským združením výrobcov piva a sladu.
2. Dodatok č. 8 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2012 - 2021 z 29. februára 2012 uzatvorený 31. marca 2020 medzi Integrovaným odborovým zväzom

a
Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska.