dnes je 4.6.2023

Vyradenie automobilu u SZČOArchív

3.7.2017, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Predaj automobilu po jeho vyradení z majetku SZČOArchív

24.2.2017, Ing. Katarína Biňasová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Predaj osobného automobilu v jednoduchom účtovníctveArchív

23.2.2017, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Automobil v bezpodielovom spoluvlastníctve manželovArchív

16.7.2018, Ing. Marcela Prajová, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Preradenie automobilu z podnikania do osobného užívania v roku 2017Archív

8.5.2017, Ing. Katarína Biňasová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Automobil vložený do obchodného majetku fyzickej osobyArchív

12.7.2018, Ing. Marcela Prajová, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zostatková cena osobného automobilu z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2020Archív

9.7.2020, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Predčasné ukončenie finančného lízingu (prenájmu)Archív

17.5.2019, Ing. Božena Ninčáková, Ing. Viera Kaletová, Ing. Ján Mintál, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDP § 25 Vstupná cena hmotného a nehmotného majetkuArchív

31.10.2022, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti SZČO pri predaji osobného auta v roku 2019Garancia

29.10.2019, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Preradenie automobilu do osobného užívania z pohľadu DPH v roku 2022Archív

25.2.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príjmy, ktoré plynú manželom z bezpodielového spoluvlastníctvaArchív

30.1.2020, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Finančný lízingArchív

16.5.2019, Ing. Božena Ninčáková, Ing. Viera Kaletová, Ing. Ján Mintál, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Automobil v obchodnom majetku SZČO nadobudnutý dedením v roku 2022Archív

17.8.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tuzemské závislé osobyArchív

30.1.2020, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Financovanie automobilu formou spätného leasingu v roku 2020Archív

19.2.2020, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňová uznateľnosť manka a škodyArchív

15.3.2018, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Škody, ktoré sa považujú za daňový výdavok v limitovanej výškeArchív

26.3.2018, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDP § 12 Predmet daneArchív

1.10.2020, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Lízing (prenájom)Archív

27.5.2015, Ing. Božena Ninčáková, Ing. Viera Kaletová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Lízing (prenájom)Archív

14.5.2019, Ing. Božena Ninčáková, Ing. Viera Kaletová, Ing. Ján Mintál, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDP § 19 Daňové výdavkyGarancia

27.3.2023, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ailina Hanková, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Praktický príklad na vyplnenie daňového priznania typ BArchív

30.1.2020, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty s účinnosťou od 1. januára 2020Archív

10.1.2020, Ing. Vladimír Bartoš, Tax Partner, Crowe Advartis Tax, k.s., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDP § 17 Všeobecné ustanovenia o zisťovaní základu daneGarancia

1.1.2023, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ailina Hanková, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Podanie daňového priznania za rok 2017 a odvodové povinnosti SZČOArchív

18.6.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDP § 22 Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetkuArchív

31.10.2022, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklad na vyplnenie daňového priznania fyzickej osoby typ B za rok 2018Archív

22.2.2019, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výdavky živnostníka ako podnikajúcej FOArchív

7.10.2019, Finančná správa Slovenská republika, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výdavky na osobnú potrebu - pravidlá účtovania a zdaňovaniaArchív

8.9.2021, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2020

24.10.2019, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDPH § 19 Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a službyArchív

25.3.2021, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňovo uznateľné náklady pri vypomáhaní manželky manželovi ako SZČO v roku 2019Archív

4.1.2019, Ing. Katarína Biňasová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Reklama a propagácia - pravidlá účtovania a zdaňovaniaArchív

6.10.2021, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základné zásady postupu daňového odpisovania hmotného majetkuGarancia

18.1.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpočítanie dane a nadmerný odpočetArchív

30.11.2018, Ing. Anna Jurišová, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDP § 26 Postup pri odpisovaní hmotného majetkuArchív

31.10.2022, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklady ku komentáru § 19 Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a službyArchív

2.12.2022, Ing. Juraj Válek, PhD., Mgr. Adam Korkos, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020

Komentár k ZDPH § 66 Osobitná úprava uplatňovania dane pri umeleckých dielach, zberateľských predmetoch, starožitnostiach a použitom tovareGarancia

21.4.2021, Ing. Alžbeta Hermanová, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Najnovšie články
viac článkov