Daňový kalendár
február 2018
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728    
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.2.2018 - Spotrebná daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

Darček mesiaca
Príjmy fyzickej osoby

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.2.2018 - Spotrebná daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 21.2.2018
 1 USD1,23 EUR (-0)
 1 GBP0,88 EUR (-0)
 1 PLN4,15 EUR (+0,01)
 1 CZK25,32 EUR (-0)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

 

ostatné
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

Kalkulačka na výpočet poistného
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

VIDEOSEMINÁRE
Videosemináre nájdete tu

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Last Minute Semináre

 Najnovšie

Vyradenie pohľadávky v jednoduchom účtovníctveGarancia

21.2.2018, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Aké možnosti má daňovník, v prípade že sa rozhodne upustiť od vymáhania neuhradených pohľadávok? Splatnosť a premlčanie pohľadávky Splatnosť  pohľadávky je vyjadrená dobou dohodnutou v zmluve alebo iným spôsobom, v ktorej sa má pohľadávka ...
viac

Daňové výdavky v jednoduchom účtovníctve v roku 2018Garancia

19.2.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podnikateľ účtujúci v jednoduchom účtovníctve ma presviedča, že úhrada za tovar (nákup 12/2017) realizovaná v mesiaci 01/2018 je daňovým výdavkom za rok 2017. Moje stanovisko k vyššie uvedenému je iné a síce, že príjmy (daňové) a výdavky ( ...
viac

Vzor zmluvy na finančný lízingGarancia

16.2.2018, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť Vzor ZMLUVA NA FINANČNÝ LÍZING uzavretá podľa § 269 ods. 2 ObchZ (Obchodného zákonníka)   medzi zmluvnými stranami Nájomca: Obchodné meno: ........................................................   Sídlo: .................. ...
viac
ZámokPrístupné pre: SZČO Profi komplet
Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Účtovanie v jednoduchom účtovníctve pri pozastavení živnostiGarancia

16.2.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vediem JÚ živnostníkovi - FO, ktorý pozastavil živnosť k 25.10.2017: 1. V DP k dani z mot. vozidiel mám na 1.str. uviesť dátum za zdaň. obdobie do 31.12.2017? Alebo dátum pozastavenia živnosti 25.10.2017 a dátum zániku daň. povinnosti uviesť v ...
viac

Asignácia dane v roku 2018

15.2.2018, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňovníci majú aj tento rok možnosť darovať 2 % zo svojich daní neziskovým organizáciám, občianskym združeniam či nadáciám. Poukázanie podielu zaplatenej dane, vykonajú daňovníci Daňovníci majú aj tento rok možnosť darovať 2 % zo svojich ...
viac

Zdanenie príjmu FO z prenájmu nehnuteľnosti za rok 2017Garancia

14.2.2018, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dôchodca poberá starobný dôchodok 400 € mesačne a prenajímal v roku 2017 garáž vo svojom rodinnom dome, v ktorom býva, za sumu 80 € mesačne. Koľko zaplatí na dani z príjmov a príp. aké ďalšie výdavky si môže uplatniť, v akom pomere v ...
viac

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2017

13.2.2018, Zdroj: Finančná správa SR
Zamestnávateľ je v zmysle § 39 ods. 5 zákona o dani z príjmov povinný za obdobie, za ktoré zamestnancovi vyplácal zdaniteľný príjem, vystaviť potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti z údajov uvedených na mzdovom liste, ktoré sú ...
viac

Právna úprava lízingovej zmluvyGarancia

9.2.2018, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Lízingová zmluva nie je v Obchodnom zákonníku samostatne upravená. Môže sa uzatvárať ako nepomenovaná zmluva podľa § 269 ods. 2 ObchZ . V takomto prípade všetky náležitosti zmluvy upravujú zmluvné strany samostatne na základe ...
viac
ZámokPrístupné pre: SZČO Profi komplet
Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Výška poistného sa od 1. 1. 2018 nemení všetkým SZČO

6.2.2018, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa upozorňuje živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), že od 1. januára 2018 sa výška poistného (po prvý raz splatná do 8. 2. 2018) nemení všetkým SZČO. Mení sa len tým, ktorí platili poistné z minimálneho alebo ...
viac

Sociálna poisťovňa informuje o zmene výšky poistného aj SZČO s pozastaveným výkonom činnosti

2.2.2018, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa pripomína SZČO s pozastaveným výkonom činnosti a prerušeným sociálnym poistením, nech oznámenie o zmene výšky poistného od 1.1.2018 od Sociálnej poisťovne považujú za bezpredmetné, a to až do momentu, keď opäť svoju činnosť obnovia. Sociálna ...
viac
Najčítanejšie

Vyradenie pohľadávky v jednoduchom účtovníctveArchív

17.12.2016, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňovník, fyzická osoba, vedie jednoduché účtovníctvo. Vo svojej evidencii už niekoľko rokov eviduje pohľadávky, ktoré nie sú uhradené. Aké možnosti má daňovník, v prípade že sa rozhodne upustiť od ďalšieho vymáhania týchto pohľadávok? Postupy účtovania ...
viac

Predaj podniku v jednoduchom účtovníctveArchív

20.9.2016, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podnik je z pohľadu obchodného práva definovaný ako súbor hmotných ako aj osobných a nehmotných zložiek podnikania. K podniku patria veci, práva a iné majetkové hodnoty, ktoré patria podnikateľovi a slúžia na prevádzkovanie podniku alebo vzhľadom na svoju ...
viac

Komentár k ZDP § 43 - Daň vyberaná zrážkouGarancia

20.12.2017, Ing. Peter Horniaček, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Horniaček; Ing. Viera Mezeiová § 43 (1) Daň sa vyberá zrážkou vo výške a) 7 % z príjmov podľa odseku 3 písm. r) okrem príjmov zdaňovaných podľa písmena c), b) 19 % z príjmov podľa odsekov 2 a 3 okrem príjmov zdaňovaných podľa písmen a) a c), c) 35 % ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Účtovanie platieb platobnou kartou v jednoduchom účtovníctveGarancia

16.6.2017, Ing. Eva Mihalíková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri účtovných operáciách týkajúcich sa jednoduchého účtovníctva je nutné vychádzať z Opatrenia MF SR č. 27076/2007-74 - Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve. V súlade s týmto opatrením musí účtovná jednotka viesť okrem iných kníh aj ...
viac

Účtovanie lízingu v jednoduchom účtovníctveArchív

17.6.2016, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Lízing je spravidla dvojstranný záväzkový vzťah, pri ktorom nájomca, v prospech ktorého je prenechávané užívanie veci a poberanie úžitku, platí prenajímateľovi za používanie predmetu lízingu stanovené nájomné formou jednotlivých splátok počas doby trvania ...
viac
O ČOM SA HOVORÍ
Najnovšie Právne predpisy
  • 11/2018 Z.z. ustanovuje súbor otázok súvisiacich s príjmom spotrebiteľa (vyšlo dňa: 12.1.2018 v čiastke č. 5)
  • 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (vyšlo dňa: 30.1.2018 v čiastke č. 11)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Dovoz a vývoz tovaru z pohľadu DPH

23.4.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri DPH uplatňujú colné predpisy v stanovenom rozsahu. Preto je nevyhnutné poznať špecifiká týchto predpisov platné pre dovoz a vývoz tovaru. Dobrá znalosť týchto predpisov môže zabrániť vzniku škôd, ktoré by mohli vyplynúť z nesprávneho uplatňovania DPH pri dovoze a vývoze tovaru... Prihláška tu!

Zákonník práce – aplikačný seminár

28.3.2018, Bratislava
Lektorky: JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová
Prinášame Vám aktualizovaný a pre prax mimoriadne užitočný seminár, počas ktorého máte možnosť získať všetky potrebné informácie v súvislosti so zmenami v Zákonníku práce. V nadväznosti na platnú legislatívu budú na školení riešené aj témy vzniku a skončenia pracovného pomeru, pracovnej disciplíny a možností rozvrhnutia pracovného času, prekážok v práci, či problematika dohôd... Prihláška tu!

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

15.3.2018, Bratislava
Lektorky: JUDr. Alena Huťanová, JUDr. Terézia Maděřičová
Objasnite si na poldňovom seminári problematiku rovnomerného aj nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času a naučte sa spoľahlivo vytvárať rozvrh pracovných zmien (kalendár pracovného času). Pre lepšie a jednoduchšie pochopenie bude táto tematika vysvetlená na praktických príkladoch! Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2018

20.3.2018, Žilina
Lektorka: Ing. Zuzana Kvasničková
Podľa poslednej novely zákona o dani z príjmov, ktorá je účinná od 1.1.2015 sa pravidlá transferového oceňovania uplatňujú už aj na tuzemské závislé osoby, rovnako aj povinnosť vypracovávať dokumentáciu transferového  oceňovania... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: