Daňový kalendár
január 2017
PoUtStŠtPiSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.1.2017 - Spotrebná daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.1.2017 - Spotrebná daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 20.1.2017
 1 USD1,07 EUR (+0,01)
 1 GBP0,87 EUR (-0)
 1 PLN4,37 EUR (+0,01)
 1 CZK27,02 EUR (0)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

ostatné
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

Kalkulačka na výpočet poistného
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

VIDEOSEMINÁRE
Videosemináre nájdete tu

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

 Najnovšie

Pripravuje sa novela zákona o účtovníctve

20.1.2017, Ing. Lenka Pajtinková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo financií predložilo predbežnú informáciu k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Cieľom novely je nastaviť účinné opatrenia týkajúce sa možnosti zrušenia ...
celý článok

Oplatí sa v tomto roku viac živnosť alebo s.r.o.?

19.1.2017, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stále sa neviete rozhodnúť či podnikať prevádzkovaním živnosti alebo si založiť spoločnosť s ručením obmedzeným? Čo núti už podnikajúcich živnostníkov prejsť na podnikanie formou s.r.o. a naopak? Nakoľko sa legislatíva každým rokom mení, v ...
celý článok

Zmeny v paušálnych výdavkoch účinné od 1.1.2017

18.1.2017, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) si môže živnostník uplatniť výdavky, ktoré slúžia na dosiahnutie, ...
celý článok

Čo prináša rok 2017 podnikateľom

17.1.2017, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ani rok 2017, tak ako minulé roky, nie je výnimkou a prináša podnikateľom rad zmien v daniach a odvodoch, na ktoré sme v priebehu minulého roka upozorňovali. Nakoľko sa jedná o nezanedbateľné zmeny, prinášame ich krátky súhrn. Ani rok 2017, ...
celý článok

Zmeny v tlačivách daňových priznaní pre rok 2017

16.1.2017, Ing. Kristína Hudoková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Na portáli Finančnej správy SR sú zverejnené aktuálne tlačivá daňových priznaní pre rok 2017. Termín na podanie daňového priznania na daň z príjmu za rok 2016 je 31. marca 2017. Ministerstvo financií SR vydalo opatrenie č. MF/15394/ ...
celý článok

Informácia Finančného riaditeľstva SR ku ročnému zúčtovaniu zdravotného poistenia - účtovanie preplatku z ročného zúčtovania v jednoduchom a podvojnom účtovníctve

13.1.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa § 19 zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve bola zdravotná poisťovňa povinná vykonať ročné zúčtovanie poistného za rok 2015 za svojho poistenca, ak mal poistenec ...
celý článok

Informácia k účtovaniu poplatku za rozvoj

12.1.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Finančné riaditeľstvo SR, Centrum podpory pre dane zverejnilo na svojej webovej stránke v decembri 2016 informáciu k účtovaniu poplatku za rozvoj. Finančné riaditeľstvo SR, Centrum podpory pre dane zverejnilo na svojej webovej stránke v ...
celý článok

Daňová uznateľnosť nákladov z pohľadu SZČO

11.1.2017, Ing Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
SZČO, JU, plátca DPH. Účtovná jednotka sa dostala za rok 2016 do straty. Keďže nechceme vykázať stratu, môžeme niektoré náklady, ktoré sú daňovo uznané, zaúčtovať ako daňovo neuznané? Samozrejme, týka sa to nákladov bez DPH, napr.stravné, ...
celý článok

Dodanie služby do EU z pohľadu výkazu DPH v roku 2017

11.1.2017, Ing Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
SZČO platca DPH dodal službu do EU platcovi DPH - Bulharsko. Ide o revíziu elektrického zaradenia. Faktúru pre vystavil bez DPH. Podáva súhrnný výkaz DPH. Kde v daňovom priznaní DPH sa uvádza dodanie služby, na ktorom riadku? Dodávka ...
celý článok

Daň z motorových vozidiel - úprava ročnej sadzby dane

11.1.2017, Ing. Kristína Hudoková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Blíži sa termín na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel a zaplatenie dane vyplývajúcej z daňového priznania za predchádzajúci rok, ktorým je 31. január 2017. Blíži sa termín na podanie daňového priznania k dani ...
celý článok
Najčítanejšie

Plán BOZP stavbyGarancia

15.5.2015, Ing. Vladimír Švec, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Plán Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku Cieľom vypracovania plánu BOZP je splnenie § 18 ods. 4 Zákona NR SR č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorý predpisuje stavebníkovi dodržiavať ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Účtovanie lízingu v jednoduchom účtovníctveGarancia

17.6.2016, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Lízing je spravidla dvojstranný záväzkový vzťah, pri ktorom nájomca, v prospech ktorého je prenechávané užívanie veci a poberanie úžitku, platí prenajímateľovi za používanie predmetu lízingu stanovené nájomné formou jednotlivých splátok počas doby trvania ...
celý článok

Daňové náklady živnostníka so sídlom podnikania v mieste trvalého bydliska v roku 2016Garancia

18.12.2016, Ing. Katarína Biňasová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Živnostník má sídlo podnikania v mieste trvalého bydliska. Aké daňové náklady si môže uplatniť v súvislosti s používaním jednej miestnosti na podnikanie (kúrenie, elektrina, klimatizácia a pod.). Aké kroky má vykonať pre to, aby si mohol uplatniť daňové náklady ...
celý článok

Tlačivo daňového priznaniaGarancia

19.12.2016, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V súlade s ust. § 15 ods. 4 daňového poriadku daňové priznanie sa podáva na tlačive. Ak sa daňové priznanie podáva elektronickými prostriedkami, podáva sa v predpísanej forme. Vzory tlačív daňových priznaní v súlade s ust. § 15 ods. 5 ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015

Odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky podľa DZP v roku 2016Garancia

8.11.2016, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Aké sú dôvody, ktoré uznáva zákon o dani z príjmov pri odpísaní nevymožiteľnej pohľadávky v JÚ? Ide o vyradenie vlastnej pohľadávky, ale aj nadobudnutej pohľadávky postúpením? Účtovanie odpisu pohľadávky pri trvalom upustení od jej vymáhania upravuje § ...
celý článok
O ČOM SA HOVORÍ
Najnovšie Právne predpisy
  • 2/2017 Z.z. novela zák. č. 233/1995 Z. z. (vyšlo dňa: 1.1.2017 v čiastke č. 1)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Dovoz a vývoz tovaru z pohľadu DPH

2.3.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri DPH uplatňujú colné predpisy v stanovenom rozsahu. Preto je nevyhnutné poznať špecifiká týchto predpisov platné pre dovoz a vývoz tovaru. Dobrá znalosť týchto predpisov môže zabrániť vzniku škôd, ktoré by mohli vyplynúť z nesprávneho uplatňovania DPH pri dovoze a vývoze tovaru... Prihláška tu!

Uplatňovanie DPH v medzinárodnej preprave tovarov v praktických príkladoch

23.2.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký
Opýtajte sa na tému súvisiacu s uplatňovaním DPH v medzinárodnej preprave tovarov - máte jedinečnú príležitosť! Prihláška tu!

Zákonník práce – aplikačný seminár

20.2.2017, Žilina
Lektorky: JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová
Prinášame Vám aktualizovaný a pre prax mimoriadne užitočný seminár, počas ktorého máte možnosť získať všetky potrebné informácie v súvislosti so zmenami v Zákonníku práce. V nadväznosti na platnú legislatívu budú na školení riešené aj témy vzniku a skončenia pracovného pomeru, pracovnej disciplíny a možností rozvrhnutia pracovného času, prekážok v práci, či problematika dohôd... Prihláška tu!

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

8.3.2017, Bratislava
Lektorky: JUDr. Alena Huťanová, JUDr. Terézia Maděřičová
Objasnite si na poldňovom seminári problematiku rovnomerného aj nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času a naučte sa spoľahlivo vytvárať rozvrh pracovných zmien (kalendár pracovného času). Pre lepšie a jednoduchšie pochopenie bude táto tematika vysvetlená na praktických príkladoch! Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2017

31.1.2017, Bratislava
Lektorka: Ing. Zuzana Kvasničková
Podľa poslednej novely zákona o dani z príjmov, ktorá je účinná od 1.1.2015 sa pravidlá transferového oceňovania uplatňujú už aj na tuzemské závislé osoby, rovnako aj povinnosť vypracovávať dokumentáciu transferového  oceňovania... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: