Daňový kalendár
február 2017
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728     
 
Najbližšia daňová povinnosť
27.2.2017 - Spotrebná daň z alkoholických nápojov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
27.2.2017 - Spotrebná daň z alkoholických nápojov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 22.2.2017
 1 USD1,05 EUR (-0)
 1 GBP0,85 EUR (-0)
 1 PLN4,31 EUR (-0,01)
 1 CZK27,02 EUR (0)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

ostatné
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

Kalkulačka na výpočet poistného
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

VIDEOSEMINÁRE
Videosemináre nájdete tu

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

 Najnovšie

Nový vzor žiadosti o poskytnutie právnej pomoci v konaní o oddlžení od 1. 3. 2017

22.2.2017, Ing. Lenka Pajtinková, Zdroj: Verlag Dashöfer
V Zbierke zákonov bola zverejnená Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 544/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ...
celý článok

Odstránenie nedostatkov daňového priznania v roku 2017

21.2.2017, Ing. Kristína Hudoková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Novela zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov priniesla viacero zmien, medzi ktoré môžeme zaradiť aj zmenu v § 17 - „Výzva na odstránenie nedostatkov daňového priznania...
celý článok

Použitie podielu zaplatenej dane - rok 2017

20.2.2017, Ing. Kristína Hudoková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Na základe ustanovení § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov majú daňovníci možnosť poukázať časť zaplatenej dane z príjmov subjektom uverejnených v zozname prijímateľov, ktorý je uverejnený na internetovej stránke www.notar. ...
celý článok

Poistné plnenie v sústave jednoduchého účtovníctva

17.2.2017, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Aj podnikatelia účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva uzatvárajú za účelom krytia rizík pri svojej činnosti okrem povinného zákonného poistenia /napr. dopravné prostriedky/ aj tzv. dobrovoľné zmluvné poistenie na zabezpečenie rizík z ...
celý článok

Opravy v daňovom priznaní, ktoré nemajú vplyv na výšku dane - Daňový poriadok po novom

16.2.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Finančná správa zverejnila 9.2. 2017 na svojej webovej stránke tlačovú správu „ Daňový poriadok po novom - vytýkacie konanie“. Zmena, ktorá platí od januára sa týka opráv jednoduchších chýb v daňových priznaniach, ktoré ...
celý článok

Odklad daňového priznania v roku 2017

15.2.2017, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Klient pracuje v zahraničí. V obave, že nepríde domov do 31.3.2017 a nepodá včas DP k dani z príjmu FO-A, poslal na DU oznámenie o odklade termínu DP. V prípade, že predsa len príde na Slovensko pred 31.3.2017, môže aj napriek odkladu podať ...
celý článok

Nezdaniteľné časti základu dane za rok 2017

15.2.2017, Ing. Kristína Hudoková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňovník (fyzická osoba), ktorý má aktívne príjmy, si môže znížiť základ dane, resp. čiastkový základ dane z príjmov podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov o nezdaniteľné časti základu dane. ...
celý článok

Daňový bonus v roku 2017

14.2.2017, Ing. Kristína Hudoková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňovník, ktorý v zdaňovacom období mal zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti (podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov) aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a vykázal základ dane, resp. čiastkový základ dane z ...
celý článok

Služby oslobodené od dane - zdravotná starostlivosť a služby sociálnej pomoci

13.2.2017, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
V článku si priblížime služby oslobodené od dane podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z., konkrétne zdravotnú starostlivosť a služby sociálnej pomoci. V článku si priblížime služby oslobodené od dane podľa zákona o dani ...
celý článok

Exekučné konanie z hľadiska DPH v roku 2017Garancia

11.2.2017, Ing. Jana Mitrengová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Platiteľ dane dostal od exekútora vyhodnotenie exekučného konania, kde je rozpísaná suma pohľadávky a suma trov z exekúcie. Trovy exekúcie sú rozpísané ako základ dane a DPH. Môže si platiteľ dane (povinný platiť exekúciu) odpočítať DPH na základe vyhodnotenia ...
celý článok
Najčítanejšie

Daňové náklady živnostníka so sídlom podnikania v mieste trvalého bydliska v roku 2016Garancia

18.12.2016, Ing. Katarína Biňasová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Živnostník má sídlo podnikania v mieste trvalého bydliska. Aké daňové náklady si môže uplatniť v súvislosti s používaním jednej miestnosti na podnikanie (kúrenie, elektrina, klimatizácia a pod.). Aké kroky má vykonať pre to, aby si mohol uplatniť daňové náklady ...
celý článok

Tlačivo daňového priznaniaGarancia

19.12.2016, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V súlade s ust. § 15 ods. 4 daňového poriadku daňové priznanie sa podáva na tlačive. Ak sa daňové priznanie podáva elektronickými prostriedkami, podáva sa v predpísanej forme. Vzory tlačív daňových priznaní v súlade s ust. § 15 ods. 5 ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015

Daňová uznateľnosť výdavkov súvisiacich s využívaním automobilu, ktorý nie je vo vlastníctve podnikateľaGarancia

18.4.2016, Ing. Marcela Prajová, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Marcela Prajová; Ing. Viera Mezeiová Daňovník môže v súvislosti s podnikaním využívať automobil, ktorý nie je v jeho vlastníctve: prenajatý formou finančného prenájmu; prenajatý formou operatívneho prenájmu a; poskytnutý na základe zmluvy o výpožičke. ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Zmeny v uplatňovaní percentuálnych výdavkov fyzickej osoby od 01. januára 2017Archív

23.9.2016, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vláda SR dňa 21. 09. 2016 na svojom zasadnutí schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o  ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016

Vyradenie pohľadávky v jednoduchom účtovníctveGarancia

17.12.2016, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňovník, fyzická osoba, vedie jednoduché účtovníctvo. Vo svojej evidencii už niekoľko rokov eviduje pohľadávky, ktoré nie sú uhradené. Aké možnosti má daňovník, v prípade že sa rozhodne upustiť od ďalšieho vymáhania týchto pohľadávok? Postupy účtovania ...
celý článok
O ČOM SA HOVORÍ
Najnovšie Právne predpisy
  • 2/2017 Z.z. novela zák. č. 233/1995 Z. z. (vyšlo dňa: 1.1.2017 v čiastke č. 1)
  • 8/2017 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 24.1.2017 v čiastke č. 5)
  • 27/2017 Z.z. novela vyhl. č. 655/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 21.2.2017 v čiastke č. 17)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Dovoz a vývoz tovaru z pohľadu DPH

2.3.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri DPH uplatňujú colné predpisy v stanovenom rozsahu. Preto je nevyhnutné poznať špecifiká týchto predpisov platné pre dovoz a vývoz tovaru. Dobrá znalosť týchto predpisov môže zabrániť vzniku škôd, ktoré by mohli vyplynúť z nesprávneho uplatňovania DPH pri dovoze a vývoze tovaru... Prihláška tu!

Uplatňovanie DPH v medzinárodnej preprave tovarov v praktických príkladoch

28.4.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký
Opýtajte sa na tému súvisiacu s uplatňovaním DPH v medzinárodnej preprave tovarov - máte jedinečnú príležitosť! Prihláška tu!

Zákonník práce – aplikačný seminár

16.3.2017, Bratislava
Lektorky: JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová
Prinášame Vám aktualizovaný a pre prax mimoriadne užitočný seminár, počas ktorého máte možnosť získať všetky potrebné informácie v súvislosti so zmenami v Zákonníku práce. V nadväznosti na platnú legislatívu budú na školení riešené aj témy vzniku a skončenia pracovného pomeru, pracovnej disciplíny a možností rozvrhnutia pracovného času, prekážok v práci, či problematika dohôd... Prihláška tu!

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

8.3.2017, Bratislava
Lektorky: JUDr. Alena Huťanová, JUDr. Terézia Maděřičová
Objasnite si na poldňovom seminári problematiku rovnomerného aj nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času a naučte sa spoľahlivo vytvárať rozvrh pracovných zmien (kalendár pracovného času). Pre lepšie a jednoduchšie pochopenie bude táto tematika vysvetlená na praktických príkladoch! Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2017

27.3.2017, Bratislava
Lektorka: Ing. Zuzana Kvasničková
Podľa poslednej novely zákona o dani z príjmov, ktorá je účinná od 1.1.2015 sa pravidlá transferového oceňovania uplatňujú už aj na tuzemské závislé osoby, rovnako aj povinnosť vypracovávať dokumentáciu transferového  oceňovania... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: