Daňový kalendár
júl 2016
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
Najbližšia daňová povinnosť
1.8.2016 - Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
1.8.2016 - Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 25.7.2016
 1 USD1,1 EUR (-0)
 1 GBP0,84 EUR (+0,01)
 1 PLN4,36 EUR (-0,01)
 1 CZK27,02 EUR (-0)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR 9,80 EUR
Stravné v ČR 600 CZK
ostatné
Kalkulačka na výpočet poistného

 

VIDEOSEMINÁRE
Videosemináre nájdete tu

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva

 Najnovšie

Dodanie a nadobudnutie tovaru a služieb v tuzemsku z iného členského štátu a dovoz tovaruGarancia

25.7.2016, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pravidlá uplatňovania DPH určuje pre konkrétne prípady výlučne zákon o DPH. Zákon o DPH ustanovuje miesto a vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru a služby z iného členského štátu, podmienky nároku na odpočítanie dane a tiež ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Dátum zdaniteľného plnenia pre odvod DPH a odpočet DPH v roku 2016Garancia

25.7.2016, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Prijali sme zálohovú faktúru na dodanie tovaru s inštaláciou od rakúskeho dodávateľa. Záloha je určená na nákup materiálu. Na faktúre sú uvedené dátumy: o dátum vyhotovenia: 6. 6. 2016, o dátum splatnosti: 20. 6. 2016, o dátum realizácie prác: júl 2016. Aký ...
celý článok

Komentár k ZP § 93 Nepretržitý odpočinok v týždniGarancia

25.7.2016, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. § 93 Nepretržitý odpočinok v týždni (1) Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec mal raz za týždeň dva po sebe nasledujúce dni nepretržitého odpočinku, ktoré musia pripadať na sobotu a nedeľu alebo na ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Zmena Zákonníka práce a zmena pracovnej zmluvy v roku 2016Garancia

23.7.2016, JUDr. Juraj Mezei, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ si u zamestnanca chce uplatniť peňažnú náhradu škody za nezotrvanie počas výpovednej doby u zamestnávateľa - § 62 ods. 8 Zákonníka práce. Predmetná pracovná zmluva, ktorá obsahuje toto dojednanie bola podpísaná ešte v čase, keď bol tento inštitút ...
celý článok

Franchising je duševné vlastníctvoGarancia

23.7.2016, Ing. Jozef Šétaffy, prezident Slovenskej franchisingovej asociácie, Zdroj: Verlag Dashöfer
Význam názvu a loga V situácii, keď sa spoznávate s neznámou osobou, vás ako prvé zaujme jej výzor a meno. Výzor a meno teda vytvára o neznámom prvý dojem. Mnoho pritom záleží od toho, ako sa vám jeho výzor páči a či vás jeho meno zaujme. Pravdepodobne iný ...
celý článok

Nárok na odpočítanie DPH pri dovoze tovaru v roku 2016Garancia

22.7.2016, Ing. Tomáš Janoušek, V4 Group, Zdroj: Verlag Dashöfer
SZČO účtujúci v sústave JÚ, platca DPH, dováža priemyselné výrobky z Číny na výrobu. Na dovoz mu boli doposiaľ vystavované JCD s vyčísleným 4,7% clom na priemyselné výrobky a 20% DPH. Vystavené JCD účtuje ako: o clo - nákup tovaru a uplatňuje si odpočet DPH v ...
celý článok

Môžem prevádzkovať reštauráciu ak nemám odbornú spôsobilosť?

22.7.2016, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
U väčšiny podnikateľov platí, že podnikajú práve v oblasti, ktorú vyštudovali alebo v nej získali dostatočnú prax. Nie je však neobvyklá ani situácia, kedy niekto, kto vyštudoval úplne iný odbor, prejavil záujem o prevádzku svojej vlastnej ...
celý článok

Účtovanie obstarania a predaja majetku (tovaru) a služieb v tuzemskuGarancia

21.7.2016, Ing. Júlia Kasalová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Csc. Prof. Ing. Anna Baštincová Csc.; Ing. Peter Horniaček Podnikateľ môže obstarať alebo predať majetok (tovar) a služby bezhotovostne - na faktúru alebo platbou v hotovosti. Pri obstaraní majetku (tovaru) a služby bezhotovostnou formou ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Elektronické konanie o návrhoch na vydanie platobných rozkazov

21.7.2016, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2016 sa momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní nachádza Návrh zákona o upomínacom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ...
celý článok

Platenie preddavkov na daň z motorových vozidiel inak

20.7.2016, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
V praxi sa stáva, že počas zdaňovacieho obdobia nastane zmena skutočností, na základe ktorej daňovník dane z motorových vozidiel vypočítal a v daňovom priznaní uviedol predpokladanú daň, ktorá je rozhodujúca pri určení platenia preddavkov na ...
celý článok
Najčítanejšie

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty účinná od 1. 6. 2016Garancia

26.4.2016, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. júna 2016 nadobudne účinnosť novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z. z., pričom zmeny budú konkrétne pri daňovej povinnosti pri dovoze tovaru a pri oprave základu dane. Zmeny bezprostredne súvisia so zmenami nariadení Európskeho ...
celý článok

Faktúra od mobilného operátora v jednoduchom účtovníctveGarancia

6.8.2014, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako sa správne v jednoduchom účtovníctve účtuje faktúra za mesačný paušál od mobilného operátora a mesačná splátka za mobilný telefón? Mesačný paušál ZD - 15,00 EUR DPH - 3,00 EUR Mesačný poplatok za mobil - 4,00EUR ( nie je predmetom DPH) ...
celý článok

Odpočítanie dane a nadmerný odpočetGarancia

15.6.2016, Ing. Anna Jurišová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Možnosť odpočítať daň, ktorú platiteľ zaplatil v cenách nakúpených tovarov a služieb a následne použil na realizáciu zdaniteľných obchodov, patrí k základným princípom fungovania tejto dane (C-98/98, C-4/94, C-408/98). Platiteľ dane si môže ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Zmeny v jednoduchom účtovníctve v roku 2016Garancia

26.11.2015, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Základnou právnou normou, ktorá upravuje účtovníctvo je zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. Uvedená norma platí aj pre podnikateľov, ktorí účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva. Doposiaľ bol zákon o účtovníctve novelizovaný 18 krát. Posledná novela zákona ...
celý článok

Plán BOZP stavbyGarancia

15.5.2015, Ing. Vladimír Švec, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Plán Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku Cieľom vypracovania plánu BOZP je splnenie § 18 ods. 4 Zákona NR SR č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorý predpisuje stavebníkovi dodržiavať ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014 | 2013
O ČOM SA HOVORÍ
Najnovšie Právne predpisy
  • 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 25.2.2016 v čiastke č. 17)
  • 113/2016 Z.z. ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty (vyšlo dňa: 2.3.2016 v čiastke č. 19)
  • 125/2016 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 23.3.2016 v čiastke č. 27)
  • 163/2016 Z.z. ustanovuje skúšobný poriadok na vykonanie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania (vyšlo dňa: 27.4.2016 v čiastke č. 37)
  • 167/2016 Z.z. novela zák. č. 580/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 29.4.2016 v čiastke č. 38)
  • 188/2016 Z.z. ustanovuje počet vydaných pokladničných dokladov na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice (vyšlo dňa: 1.6.2016 v čiastke č. 48)
  • 190/2016 Z.z. novela vyhl. č. 116/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 3.6.2016 v čiastke č. 49)
  • 206/2016 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 30.6.2016 v čiastke č. 58)
  • 207/2016 Z.z. ustanovuje podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých (vyšlo dňa: 30.6.2016 v čiastke č. 58)
  • 208/2016 Z.z. novela vyhl. č. 31/1993 Z. z. (vyšlo dňa: 30.6.2016 v čiastke č. 58)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Dovoz a vývoz tovaru z pohľadu DPH

29.7.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri DPH uplatňujú colné predpisy v stanovenom rozsahu. Preto je nevyhnutné poznať špecifiká týchto predpisov platné pre dovoz a vývoz tovaru. Dobrá znalosť týchto predpisov môže zabrániť vzniku škôd, ktoré by mohli vyplynúť z nesprávneho uplatňovania DPH pri dovoze a vývoze tovaru... Prihláška tu!

Uplatňovanie DPH v medzinárodnej preprave tovarov v praktických príkladoch

18.7.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký
Opýtajte sa na tému súvisiacu s uplatňovaním DPH v medzinárodnej preprave tovarov - máte jedinečnú príležitosť! Prihláška tu!

Zákonník práce – aplikačný seminár

12.8.2016, Bratislava
Lektorky: JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová
Prinášame Vám aktualizovaný a pre prax mimoriadne užitočný seminár, počas ktorého máte možnosť získať všetky potrebné informácie v súvislosti so zmenami v Zákonníku práce. V nadväznosti na platnú legislatívu budú na školení riešené aj témy vzniku a skončenia pracovného pomeru, pracovnej disciplíny a možností rozvrhnutia pracovného času, prekážok v práci, či problematika dohôd... Prihláška tu!

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

13.7.2015, Bratislava
Lektorky: JUDr. Alena Huťanová, JUDr. Terézia Maděřičová
Objasnite si na poldňovom seminári problematiku rovnomerného aj nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času a naučte sa spoľahlivo vytvárať rozvrh pracovných zmien (kalendár pracovného času). Pre lepšie a jednoduchšie pochopenie bude táto tematika vysvetlená na praktických príkladoch! Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2016

12.7.2016, Bratislava
Lektorka: Ing. Zuzana Kvasničková
Podľa poslednej novely zákona o dani z príjmov, ktorá je účinná od 1.1.2015 sa pravidlá transferového oceňovania uplatňujú už aj na tuzemské závislé osoby, rovnako aj povinnosť vypracovávať dokumentáciu transferového  oceňovania... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: