Daňový kalendár
marec 2017
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
 
Najbližšia daňová povinnosť
31.3.2017 - Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
31.3.2017 - Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 24.3.2017
 1 USD1,08 EUR (-0)
 1 GBP0,86 EUR (-0)
 1 PLN4,27 EUR (-0,01)
 1 CZK27,02 EUR (0)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

ostatné
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

Kalkulačka na výpočet poistného
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

VIDEOSEMINÁRE
Videosemináre nájdete tu

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

 Najnovšie

Platby na účet pri pozastavení živnosti v roku 2017Garancia

27.3.2017, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podnikateľ prechádzajúci od 1.4. 2017 na s.r.o. pozastavuje živnostenské oprávnenie k 31.3.2017. Platby z neuhradených faktúr však na účet budú prichádzať ešte minimálne ďalšie dva mesiace. Je to v poriadku? V prípade, ak daňovník fyzická ...
celý článok
Zámok

Pripravte sa na podávanie elektronických colných vyhlásení

27.3.2017, Zdroj: Finančná správa SR
Podávanie colných vyhlásení v papierovej podobe pri štandardnom postupe sa definitívne skončí o šesť týždňov. Finančná správa preto vyzýva podnikateľské subjekty aj fyzické osoby, aby sa pripravili od mája na elektronickú formu komunikácie. Podávanie colných ...
celý článok

Využívanie požičaného motorového vozidla na podnikateľské účelyGarancia

24.3.2017, Ing. Katarína Biňasová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Môže živnostník, ktorý si požičia auto od svojej sestry na pracovnú cestu, dať do nákladov pohonné hmoty a základnú náhradu za km? V súlade s ust. § 19 ods. 2 písm. e) ZDP č. 595/2003 Z. .z. o  dani z príjmov v znení neskorších predpisov ( ...
celý článok
Zámok

Oslobodenie od dane pri vývoze tovaru v roku 2017

24.3.2017, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Oslobodené od dane je dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený predávajúcim alebo na jeho účet do miesta určenia na území tretieho štátu, alebo kupujúcim, ak kupujúci nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň ani ...
celý článok

Daň zo stavieb v roku 2017 - výpočet daňovej povinnosti pri stavbe využívanej na viaceré účely

23.3.2017, Ing. Kristína Hudoková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Daň zo stavieb, na základe ustanovení § 4 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, patrí do kategórie dane z nehnuteľností. Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok. ...
celý článok

Zabudnutý doklad o úhrade záväzku v JÚGarancia

22.3.2017, Ing. Mária Cvečková, PARTNER AUDIT, s. r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako zaúčtovať doklad o úhrade faktúry, ktorý bol vystavený 25. 9. 2014 a teraz sme zistili, že nebol zaúčtovaný v roku 2014? Ide o časť z celkovej sumy faktúry za mobilný telefón - akontáciu, ktorá bola zaplatená v  ...
celý článok
Zámok

Odklad daňového priznania živnostníci Sociálnej poisťovni nemusia oznámiť

22.3.2017, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré majú predlženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2016, nie sú povinné túto skutočnosť oznamovať Sociálnej poisťovni. Poistné v rovnakej výške ako doteraz (určené z vymeriavacieho základu na základe daňového ...
celý článok

Zaradenie kombajnu do odpisovej skupiny

21.3.2017, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Klient si kúpil obilný kombajn. Do ktorej odpisovej skupiny mám zaradiť takýto stroj? Patrí to do stroje pre poľnohospodárstvo a lesníctvo - 1. skup. Do odpisovej skupiny 1 s dobou odpisovania 4 roky patria aj stroje na zber úrody a ...
celý článok

Ako je možné modifikovať bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (ochrana a prevencia pri bezpodielovom spoluvlastníctve manželov)

21.3.2017, Mgr. Simona Skirkaničová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je spoločenstvo vlastníckych práv manželov k veciam, ktoré nadobudli počas trvania manželstva. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (ďalej aj ako “BSM") charakterizuje to, že manželia ...
celý článok

Komentár k ZP § 125 - § 126 Mzda pri výkone inej práce a mzda pri chybnej práciGarancia

20.3.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 125 Mzda pri výkone inej práce (1) Ak je zamestnanec preradený na inú prácu z dôvodu ohrozenia chorobou z povolania, karanténneho opatrenia, ktoré sa mu uložilo podľa osobitných predpisov, odvrátenia mimoriadnej udalosti alebo ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2015 | 2014
Najčítanejšie

Účtovanie lízingu v jednoduchom účtovníctveGarancia

17.6.2016, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Lízing je spravidla dvojstranný záväzkový vzťah, pri ktorom nájomca, v prospech ktorého je prenechávané užívanie veci a poberanie úžitku, platí prenajímateľovi za používanie predmetu lízingu stanovené nájomné formou jednotlivých splátok počas doby trvania ...
celý článok

Daňová uznateľnosť manka a škodyGarancia

27.2.2017, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Manká a škody vyplývajúce z účtovníctva upravuje ZDP v ustanovení § 21 ods. 2 písm. e) ZDP . Podľa tohto ustanovenia sú daňovými výdavkami manká a škody len do výšky prijatých náhrad . Manká a škody presahujúce prijaté náhrady sa za daňové ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2015 | 2014

Daňové náklady živnostníka so sídlom podnikania v mieste trvalého bydliska v roku 2016Garancia

18.12.2016, Ing. Katarína Biňasová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Živnostník má sídlo podnikania v mieste trvalého bydliska. Aké daňové náklady si môže uplatniť v súvislosti s používaním jednej miestnosti na podnikanie (kúrenie, elektrina, klimatizácia a pod.). Aké kroky má vykonať pre to, aby si mohol uplatniť daňové náklady ...
celý článok

Vyradenie pohľadávky v jednoduchom účtovníctveGarancia

17.12.2016, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňovník, fyzická osoba, vedie jednoduché účtovníctvo. Vo svojej evidencii už niekoľko rokov eviduje pohľadávky, ktoré nie sú uhradené. Aké možnosti má daňovník, v prípade že sa rozhodne upustiť od ďalšieho vymáhania týchto pohľadávok? Postupy účtovania ...
celý článok

Daňová uznateľnosť výdavkov súvisiacich s využívaním automobilu, ktorý nie je vo vlastníctve podnikateľaGarancia

18.4.2016, Ing. Marcela Prajová, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Marcela Prajová; Ing. Viera Mezeiová Daňovník môže v súvislosti s podnikaním využívať automobil, ktorý nie je v jeho vlastníctve: prenajatý formou finančného prenájmu; prenajatý formou operatívneho prenájmu a; poskytnutý na základe zmluvy o výpožičke. ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
O ČOM SA HOVORÍ
Najnovšie Právne predpisy
  • 2/2017 Z.z. novela zák. č. 233/1995 Z. z. (vyšlo dňa: 1.1.2017 v čiastke č. 1)
  • 8/2017 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 24.1.2017 v čiastke č. 5)
  • 27/2017 Z.z. novela vyhl. č. 655/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 21.2.2017 v čiastke č. 17)
  • 40/2017 Z.z. novela zák. č. 448/2008 Z. z. a č. 355/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 27.2.2017 v čiastke č. 21)
  • 41/2017 Z.z. novela zák. č. 153/2013 Z. z. a ďalších zákonov (vyšlo dňa: 27.2.2017 v čiastke č. 21)
  • 63/2017 Z.z. ustanovuje vzor tlačiva daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z bezdymového tabakového výrobku (vyšlo dňa: 24.3.2017 v čiastke č. 31)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Dovoz a vývoz tovaru z pohľadu DPH

19.4.2017, Žilina
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri DPH uplatňujú colné predpisy v stanovenom rozsahu. Preto je nevyhnutné poznať špecifiká týchto predpisov platné pre dovoz a vývoz tovaru. Dobrá znalosť týchto predpisov môže zabrániť vzniku škôd, ktoré by mohli vyplynúť z nesprávneho uplatňovania DPH pri dovoze a vývoze tovaru... Prihláška tu!

Uplatňovanie DPH v medzinárodnej preprave tovarov v praktických príkladoch

28.4.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký
Opýtajte sa na tému súvisiacu s uplatňovaním DPH v medzinárodnej preprave tovarov - máte jedinečnú príležitosť! Prihláška tu!

Zákonník práce – aplikačný seminár

19.5.2017, Bratislava
Lektorky: JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová
Prinášame Vám aktualizovaný a pre prax mimoriadne užitočný seminár, počas ktorého máte možnosť získať všetky potrebné informácie v súvislosti so zmenami v Zákonníku práce. V nadväznosti na platnú legislatívu budú na školení riešené aj témy vzniku a skončenia pracovného pomeru, pracovnej disciplíny a možností rozvrhnutia pracovného času, prekážok v práci, či problematika dohôd... Prihláška tu!

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

21.4.2017, Bratislava
Lektorky: JUDr. Alena Huťanová, JUDr. Terézia Maděřičová
Objasnite si na poldňovom seminári problematiku rovnomerného aj nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času a naučte sa spoľahlivo vytvárať rozvrh pracovných zmien (kalendár pracovného času). Pre lepšie a jednoduchšie pochopenie bude táto tematika vysvetlená na praktických príkladoch! Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2017

3.4.2017, Žilina
Lektorka: Ing. Zuzana Kvasničková
Podľa poslednej novely zákona o dani z príjmov, ktorá je účinná od 1.1.2015 sa pravidlá transferového oceňovania uplatňujú už aj na tuzemské závislé osoby, rovnako aj povinnosť vypracovávať dokumentáciu transferového  oceňovania... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: