Daňový kalendár
december 2016
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
Najbližšia daňová povinnosť
8.12.2016 - Odvody - zdravotné a sociálne poistenie

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
8.12.2016 - Odvody - zdravotné a sociálne poistenie
Kurzy mien 3.12.2016
 1 USD1,06 EUR (+0,01)
 1 GBP0,84 EUR (+0,01)
 1 PLN4,49 EUR (+0,03)
 1 CZK27,06 EUR (-0)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR 9,80 EUR
Stravné v ČR 600 CZK
ostatné
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

Kalkulačka na výpočet poistného

 

VIDEOSEMINÁRE
Videosemináre nájdete tu

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

 Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva
Najnovšie

V zbierke zákonov bol zverejnený vzor kontrolného výkazu k DPH od 1. 1. 2016

5.12.2016, Ing. Maroš Vitkovič, Zdroj: Verlag Dashöfer
V Zbierke zákonov Slovenskej republiky bolo dňa 29. 11. 2016 vyhlásené OZNÁMENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 319/2016 Z. z.. V Zbierke zákonov Slovenskej republiky bolo dňa 29. 11. 2016 vyhlásené OZNÁMENIE Ministerstva ...
celý článok

Predaj pozemku z pohľadu DPHGarancia

2.12.2016, Ing. Tomáš Janoušek, V4 Group, Zdroj: Verlag Dashöfer
SZČO kúpila pozemok v roku 2010 a zaradila ho do majetku firmy. V októbri 2016 sa rozhodla pozemok predať. Kupcom je občan - nepodnikateľ. Na faktúre je pozemok uvedený ako orná pôda. Musí pozemok predať s daňou z pridanej hodnoty? V súlade s  ...
celý článok

Opatrenie o sumách stravného, ktoré nadobudne účinnosť 1. 12. 2016

2.12.2016, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 24. novembra 2016 bolo v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásené (zverejnené) OPATRENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 309/2016 Z. z. o sumách stravného. Dňa 24. novembra 2016 bolo v Zbierke ...
celý článok

Nové vzory daňových priznaní za rok 2016

1.12.2016, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V súlade s ust. § 15 ods. 4 daňového poriadku daňové priznanie sa podáva na tlačive. Ak sa daňové priznanie podáva elektronickými prostriedkami, podáva sa v predpísanej forme. Vzory tlačív daňových priznaní v súlade s ust. § 15 ods. 5 ...
celý článok

Odvody SZČO na sociálne a zdravotné poistenie od 1.1.2017

30.11.2016, Ing. Lenka Pajtinková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pozrite si prehľad minimálnych a maximálnych odvodov SZČO od 1. 1. 2017. Vymeriavací základ SZČO Na rok 2017 je pre SZČO stanovený minimálny vymeriavací základ vo výške 50 % z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za ...
celý článok

Video - Pripočítateľné a odpočítateľné položkyGarancia

29.11.2016, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Krátke video k článku si môžete pozrieť TU Pripočítateľné a odpočítateľné položky Každoročne pri podaní daňového priznania riešia podnikateľské subjekty a otázku, ako upraviť výsledok hospodárenia na základ dane. Dosiahnutie účtovného zisku ...
celý článok

Zrušenie registrácie pre DPHGarancia

29.11.2016, Ing. Jana Mitrengová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Fyzická osoba (štvrťročný platiteľ DPH)chce pre nízky obrat požiadať o zrušenie DPH. K akému dátumu má požiadať o zrušenie registrácie, ak chce byť neplatiteľ DPH od 1.12.2016? Platiteľ DPH môže požiadať o zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 1 a 4 ...
celý článok

Nové tlačivo kontrolný výkaz a poučenie k vyplneniu kontrolného výkazu 2017

29.11.2016, Ing. Juraj Válek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ak dodávateľ dodáva stavebné práce alebo tovar s inštaláciou alebo montážou, vystaví faktúru bez dane z pridanej hodnoty a uvedie na nej informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“, prenáša sa tým daňová povinnosť na odberateľa, bez ...
celý článok

Komentár k ZP § 106 - § 108 Dodatková a ďalšia dovolenkaGarancia

28.11.2016, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Dodatková dovolenka § 106 (1) Zamestnanec, ktorý pracuje po celý kalendárny rok pod zemou pri ťažbe nerastov alebo pri razení tunelov a štôlní, a zamestnanec, ktorý vykonáva práce zvlášť ťažké alebo zdraviu škodlivé, má nárok na ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Novela zákona o DPH, ktorá nadobudne účinnosť 31. decembra 2016

28.11.2016, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
V Zbierke zákonov SR bol zverejnený zákon č. 297/2016 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 331/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/ ...
celý článok
Najčítanejšie

Plán BOZP stavbyGarancia

15.5.2015, Ing. Vladimír Švec, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Plán Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku Cieľom vypracovania plánu BOZP je splnenie § 18 ods. 4 Zákona NR SR č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorý predpisuje stavebníkovi dodržiavať ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Daňová uznateľnosť výdavkov súvisiacich s využívaním automobilu, ktorý nie je vo vlastníctve podnikateľaGarancia

18.4.2016, Ing. Marcela Prajová, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Marcela Prajová; Ing. Viera Mezeiová Daňovník môže v súvislosti s podnikaním využívať automobil, ktorý nie je v jeho vlastníctve: prenajatý formou finančného prenájmu; prenajatý formou operatívneho prenájmu a; poskytnutý na základe zmluvy o výpožičke. ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Predaj odpísaného automobilu z pohľadu DPHGarancia

27.9.2016, Ing. Tomáš Janoušek, V4 Group, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podnikateľ SZČO kúpil v roku 2008 osobný automobil a zaradil ho do majetku firmy. V tejto dobe je už auto daňovo odpísané. V roku 2008 si uplatnil odpis DPH. Teraz by chcel auto odpredať fyzickej osobe nepodnikateľovi. Ako postupovať, ako zaúčtovať príjem za ...
celý článok

DPH v kontexte rozdielov slovenského a českého zákona v roku 2016Garancia

1.10.2016, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Daň z pridanej hodnoty je upravená samostatnými zákonmi, pričom v podmienkach Slovenskej republiky ide o zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a v Českej republike je daň z pridanej hodnoty upravená zákonom č. 235/2004 Sb. o dani z pridanej hodnoty. ...
celý článok

Zmeny v uplatňovaní percentuálnych výdavkov fyzickej osoby od 01. januára 2017Garancia

23.9.2016, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vláda SR dňa 21. 09. 2016 na svojom zasadnutí schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o  ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016
O ČOM SA HOVORÍ
Najnovšie Právne predpisy
  • 206/2016 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 30.6.2016 v čiastke č. 58)
  • 207/2016 Z.z. ustanovuje podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých (vyšlo dňa: 30.6.2016 v čiastke č. 58)
  • 208/2016 Z.z. novela vyhl. č. 31/1993 Z. z. (vyšlo dňa: 30.6.2016 v čiastke č. 58)
  • 269/2016 Z.z. o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2017 (vyšlo dňa: 11.10.2016 v čiastke č. 89)
  • 285/2016 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. a č. 462/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 27.10.2016 v čiastke č. 97)
  • 286/2016 Z.z. novela zák. č. 581/2004 Z. z a č. 580/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 27.10.2016 v čiastke č. 97)
  • 297/2016 Z.z. novela zák. č. 222/2004 Z. z. a č. 331/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 16.11.2016 v čiastke č. 103)
  • 298/2016 Z.z. novela zák. č. 563/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 16.11.2016 v čiastke č. 103)
  • 310/2016 Z.z. novela zák. č. 523/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 25.11.2016 v čiastke č. 107)
  • 319/2016 Z.z. o vydaní opatrenia zo 14. októbra 2016 č. MF/017524/2016-731, ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty (vyšlo dňa: 29.11.2016 v čiastke č. 108)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Dovoz a vývoz tovaru z pohľadu DPH

3.11.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri DPH uplatňujú colné predpisy v stanovenom rozsahu. Preto je nevyhnutné poznať špecifiká týchto predpisov platné pre dovoz a vývoz tovaru. Dobrá znalosť týchto predpisov môže zabrániť vzniku škôd, ktoré by mohli vyplynúť z nesprávneho uplatňovania DPH pri dovoze a vývoze tovaru... Prihláška tu!

Uplatňovanie DPH v medzinárodnej preprave tovarov v praktických príkladoch

27.10.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký
Opýtajte sa na tému súvisiacu s uplatňovaním DPH v medzinárodnej preprave tovarov - máte jedinečnú príležitosť! Prihláška tu!

Zákonník práce – aplikačný seminár

14.10.2016, Bratislava
Lektorky: JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová
Prinášame Vám aktualizovaný a pre prax mimoriadne užitočný seminár, počas ktorého máte možnosť získať všetky potrebné informácie v súvislosti so zmenami v Zákonníku práce. V nadväznosti na platnú legislatívu budú na školení riešené aj témy vzniku a skončenia pracovného pomeru, pracovnej disciplíny a možností rozvrhnutia pracovného času, prekážok v práci, či problematika dohôd... Prihláška tu!

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

21.11.2016, Bratislava
Lektorky: JUDr. Alena Huťanová, JUDr. Terézia Maděřičová
Objasnite si na poldňovom seminári problematiku rovnomerného aj nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času a naučte sa spoľahlivo vytvárať rozvrh pracovných zmien (kalendár pracovného času). Pre lepšie a jednoduchšie pochopenie bude táto tematika vysvetlená na praktických príkladoch! Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2016

18.10.2016, Bratislava
Lektorka: Ing. Zuzana Kvasničková
Podľa poslednej novely zákona o dani z príjmov, ktorá je účinná od 1.1.2015 sa pravidlá transferového oceňovania uplatňujú už aj na tuzemské závislé osoby, rovnako aj povinnosť vypracovávať dokumentáciu transferového  oceňovania... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: