Daňový kalendár
máj 2017
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 
Najbližšia daňová povinnosť
31.5.2017 - Daň z príjmov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
31.5.2017 - Daň z príjmov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 26.5.2017
 1 USD1,12 EUR (+0,01)
 1 GBP0,87 EUR (+0,01)
 1 PLN4,18 EUR (-0)
 1 CZK26,41 EUR (-0,05)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

ostatné
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

Kalkulačka na výpočet poistného
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

VIDEOSEMINÁRE
Videosemináre nájdete tu

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

 Najnovšie

Návrh zákona o platobných službách

26.5.2017, Mgr. Natália Vavrovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo financií Slovenskej republiky v spolupráci s Národnou bankou Slovenska vypracovalo návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o platobných službách. Návrh sa momentálne nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní. ...
viac

Poslanci Národnej rady chcú zrušiť obmedzenie virtuálnej registračnej pokladnice

25.5.2017, Mgr. Natália Vavrovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky predložili na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení ...
viac

Návrh zákona o účtovníctve od 1.1.2018

24.5.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Predmetom návrhu zákona je zavedenie inštitútu osobitne závažného porušenia zákona o účtovníctve (Akčný plán boja proti daňovým podvodom na roky 2012-2016). Zároveň z aktualizovaného Akčného plánu boja proti daňovým podvodom na roky 2012- ...
viac

Opatrenia na podporu podnikateľského prostredia

23.5.2017, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Do medzirezortného pripomienkového konania bol v predložený nelegislatívny materiál „Opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia, ktorý si za cieľ kladie v rôznych oblastiach zníženie regulačného zaťaženia a zlepšenie ...
viac

Možnosti zrušenia registrácie v prípade úmrtia platiteľa v roku 2017

22.5.2017, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ak sa po úmrtí platiteľa nepokračuje v podnikaní, podá jeho právny nástupca daňové priznanie do troch mesiacov po skončení posledného zdaňovacieho obdobia a v tej istej lehote je povinný zaplatiť daň. V daňovom priznaní za posledné ...
viac

Návrh zákona o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní

19.5.2017, Mgr. Natália Vavrovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V súčasnosti na Slovensku nie je problematika sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania upravená žiadnym samostatným zákonom. Cieľom návrhu tohto zákona je preto vytvorenie priaznivého prostredia pre rozvoj sociálnej ekonomiky na ...
viac

Prechod z podvojného účtovníctva na jednoduché účtovníctvoGarancia

18.5.2017, Ing. Eva Mihalíková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri prechode medzi rôznymi sústavami účtovníctva je nutné vychádzať z Opatrenia MF SR č. 17599/2003-92. Konkrétne v § 3 sa píše o prechode zo sústavy podvojného účtovníctva do sústavy jednoduchého účtovníctva. Základným krokom pre prechod ...
viac

Komentár k ZP § 94 Dni pracovného pokojaGarancia

17.5.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Dni pracovného pokoja § 94 (1) Dni pracovného pokoja sú dni, na ktoré pripadá nepretržitý odpočinok zamestnanca v týždni, a sviatky. K ods. 1: [ Dni pracovného pokoja ] Dni pracovného pokoja  sú: I. dni, na ktoré pripadá ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Komentár k ZP § 250 Ochrana členov osobitného vyjednávacieho orgánu, členov európskej zamestnaneckej rady a zástupcov zamestnancov zabezpečujúcich iný postup informovania zamestnancov a prerokovania s nimiGarancia

17.5.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 250 Ochrana členov osobitného vyjednávacieho orgánu, členov európskej zamestnaneckej rady a zástupcov zamestnancov zabezpečujúcich iný postup informovania zamestnancov a prerokovania s nimi (1) Na členov osobitného ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Príloha 1aGarancia

17.5.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Príloha č. 1a k zákonu č. 311/2001 Z. z. MALOOBCHODNÝ PREDAJ, PRI KTOROM MOŽNO ZAMESTNANCOVI NARIADIŤ ALEBO S NÍM DOHODNÚŤ PRÁCU V DŇOCH USTANOVENÝCH ZÁKONOM 1. maloobchodný predaj na čerpacích staniciach s palivami a mazivami, 2. ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2015 | 2014
Najčítanejšie

Plán BOZP stavbyGarancia

15.5.2015, Ing. Vladimír Švec, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Plán Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku Cieľom vypracovania plánu BOZP je splnenie § 18 ods. 4 Zákona NR SR č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorý predpisuje stavebníkovi dodržiavať ...
viac
Zámok
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Daňové náklady živnostníka so sídlom podnikania v mieste trvalého bydliska v roku 2016Garancia

18.12.2016, Ing. Katarína Biňasová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Živnostník má sídlo podnikania v mieste trvalého bydliska. Aké daňové náklady si môže uplatniť v súvislosti s používaním jednej miestnosti na podnikanie (kúrenie, elektrina, klimatizácia a pod.). Aké kroky má vykonať pre to, aby si mohol uplatniť daňové náklady ...
viac

Daňová uznateľnosť výdavkov súvisiacich s využívaním automobilu, ktorý nie je vo vlastníctve podnikateľaGarancia

18.4.2016, Ing. Marcela Prajová, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Marcela Prajová; Ing. Viera Mezeiová Daňovník môže v súvislosti s podnikaním využívať automobil, ktorý nie je v jeho vlastníctve: prenajatý formou finančného prenájmu; prenajatý formou operatívneho prenájmu a; poskytnutý na základe zmluvy o výpožičke. ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Vyradenie pohľadávky v jednoduchom účtovníctveGarancia

17.12.2016, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňovník, fyzická osoba, vedie jednoduché účtovníctvo. Vo svojej evidencii už niekoľko rokov eviduje pohľadávky, ktoré nie sú uhradené. Aké možnosti má daňovník, v prípade že sa rozhodne upustiť od ďalšieho vymáhania týchto pohľadávok? Postupy účtovania ...
viac

Účtovanie lízingu v jednoduchom účtovníctveGarancia

17.6.2016, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Lízing je spravidla dvojstranný záväzkový vzťah, pri ktorom nájomca, v prospech ktorého je prenechávané užívanie veci a poberanie úžitku, platí prenajímateľovi za používanie predmetu lízingu stanovené nájomné formou jednotlivých splátok počas doby trvania ...
viac
O ČOM SA HOVORÍ
Najnovšie Právne predpisy
  • 27/2017 Z.z. novela vyhl. č. 655/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 21.2.2017 v čiastke č. 17)
  • 40/2017 Z.z. novela zák. č. 448/2008 Z. z. a č. 355/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 27.2.2017 v čiastke č. 21)
  • 41/2017 Z.z. novela zák. č. 153/2013 Z. z. a ďalších zákonov (vyšlo dňa: 27.2.2017 v čiastke č. 21)
  • 63/2017 Z.z. ustanovuje vzor tlačiva daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z bezdymového tabakového výrobku (vyšlo dňa: 24.3.2017 v čiastke č. 31)
  • 82/2017 Z.z. novela zák. č. 404/2011 Z. z. a niektorých ďalších zákonov (vyšlo dňa: 15.4.2017 v čiastke č. 42)
  • 85/2017 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 20.4.2017 v čiastke č. 43)
  • 87/2017 Z.z. novela zák. č. 160/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 20.4.2017 v čiastke č. 43)
  • 88/2017 Z.z. novela zák. č. 162/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 20.4.2017 v čiastke č. 43)
  • 95/2017 Z.z. novela zák. č. 311/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 25.4.2017 v čiastke č. 46)
  • 97/2017 Z.z. novela zák. č. 43/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 27.4.2017 v čiastke č. 47)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Dovoz a vývoz tovaru z pohľadu DPH

27.7.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri DPH uplatňujú colné predpisy v stanovenom rozsahu. Preto je nevyhnutné poznať špecifiká týchto predpisov platné pre dovoz a vývoz tovaru. Dobrá znalosť týchto predpisov môže zabrániť vzniku škôd, ktoré by mohli vyplynúť z nesprávneho uplatňovania DPH pri dovoze a vývoze tovaru... Prihláška tu!

Uplatňovanie DPH v medzinárodnej preprave tovarov v praktických príkladoch

31.7.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký
Opýtajte sa na tému súvisiacu s uplatňovaním DPH v medzinárodnej preprave tovarov - máte jedinečnú príležitosť! Prihláška tu!

Zákonník práce – aplikačný seminár

11.8.2017, Bratislava
Lektorky: JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová
Prinášame Vám aktualizovaný a pre prax mimoriadne užitočný seminár, počas ktorého máte možnosť získať všetky potrebné informácie v súvislosti so zmenami v Zákonníku práce. V nadväznosti na platnú legislatívu budú na školení riešené aj témy vzniku a skončenia pracovného pomeru, pracovnej disciplíny a možností rozvrhnutia pracovného času, prekážok v práci, či problematika dohôd... Prihláška tu!

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

20.6.2017, Bratislava
Lektorky: JUDr. Alena Huťanová, JUDr. Terézia Maděřičová
Objasnite si na poldňovom seminári problematiku rovnomerného aj nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času a naučte sa spoľahlivo vytvárať rozvrh pracovných zmien (kalendár pracovného času). Pre lepšie a jednoduchšie pochopenie bude táto tematika vysvetlená na praktických príkladoch! Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2017

27.7.2017, Bratislava
Lektorka: Ing. Zuzana Kvasničková
Podľa poslednej novely zákona o dani z príjmov, ktorá je účinná od 1.1.2015 sa pravidlá transferového oceňovania uplatňujú už aj na tuzemské závislé osoby, rovnako aj povinnosť vypracovávať dokumentáciu transferového  oceňovania... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: