Daňový kalendár
máj 2018
PoUtStŠtPiSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.5.2018 - Spotrebná daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

Darček mesiaca
Platenie odvodov SZČO v roku 2018

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.5.2018 - Spotrebná daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 22.5.2018
 1 USD1,18 EUR (-0)
 1 GBP0,88 EUR (+0,01)
 1 PLN4,31 EUR (+0,02)
 1 CZK25,68 EUR (+0,09)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

 

ostatné
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

Kalkulačka na výpočet poistného
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

VIDEOSEMINÁRE
Videosemináre nájdete tu

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

 Najnovšie

Výdavky na vzdelávanie podnikateľaGarancia

17.5.2018, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ján Mintál Výdavky samostatne zárobkovo činnej osoby vynaložené na vzdelávanie a rekvalifikáciu je možné považovať za daňovo uznané výdavky len za predpokladu dodržania podmienok uvedených v rámci ustanovenia § 2 písm. i) zákona č.595/2003 Z.z. o dani z ...
viac

Samostatne zárobkovo činná osoba a sociálne zabezpečenieGarancia

16.5.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pokiaľ živnostník dosahuje príjmy z podnikania, stáva sa poistencom sociálnej poisťovne a je povinný sa zaregistrovať ako platiteľ sociálneho poistenia. Kto je poistencom sociálneho zabezpečenia Problematiku sociálneho zabezpečenia ...
viac

Nenávratná sociálna výpomoc zo sociálneho fondu do výšky 2 000 EURGarancia

15.5.2018, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa § 5 ods. 7 písm. l) zákona č. 595/52003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p. (ZDP) je od dane oslobodená sociálna výpomoc zo sociálneho fondu (SF) do výšky 2 000 € vyplatená jedným zamestnávateľom [ak presiahne v zdaňovacom období 2 ...
viac

Uplatňenie daňových výdavkov pri predaji motorového vozidla v jednoduchom účtovníctveGarancia

14.5.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vo vašom prípade ide o osobný automobil, ktorý je zaradený do KP 29.10.2 so vstupnou cenou vyššou ako 48 000 EUR. Keďže po zaradení automobilu ste daňový odpis prerušili a toto prerušenie odpisovania trvalo až do dňa predaja, potom bude ...
viac

Základné zásady odpisovania v jednoduchom účtovníctveGarancia

11.5.2018, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ján Mintál Účtovná jednotka je povinná zostaviť si odpisový plán, na základe ktorého vykonáva odpisovanie majetku. Uvedený majetok sa odpisuje len do výšky jeho ocenenia v účtovníctve. V odpisovom pláne sa uvádza aj spôsob zaokrúhľovania odpisov. Podľa ...
viac

Sociálne poistenie pri odchode za prácou do krajín EÚ z pohľadu SZČO v roku 2018Garancia

10.5.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Sociálna poisťovňa odporúča občanom, aby si ešte pred odchodom za prácou do krajín Európskej únie (EÚ) overili, kde a ako budú platiť poistné na sociálne poistenie. Je dôležité pre ich budúce nároky na dávky, aby vedeli, ktorým zákonom v ...
viac

Prijatie daru v jednoduchom účtovníctveGarancia

9.5.2018, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ján Mintál V prípade, ak podnikateľa niekto obdaruje majetkom, ktorý bude využívať na podnikanie, má v zmysle § 3 ods.2 písm. a) zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z.n.p. povinnosť prijatý dar zdaniť. Prijatý dar zaúčtuje podnikateľ do peňažného ...
viac

Ak chce SZČO využiť inštitút vyslania na prácu v EÚ, musí mať činnosť na SlovenskuGarancia

7.5.2018, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa upozorňuje živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), že ak sa rozhodnú vykonávať činnosť v inom členskom štáte EÚ, musia sa v oblasti sociálneho zabezpečenia riadiť právnymi predpismi tohto štátu. Výnimkou je, ak chce ...
viac

Kedy sa neplatia preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby v roku 2018Garancia

3.5.2018, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa § 2 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p. (ZDP) preddavok na daň je povinná platba na daň, ktorá sa platí v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto obdobie nie je ešte známa. O preddavkoch, ktoré ...
viac

Živnostník so slovenskou a českou živnosťou z pohľadu platenia odvodov do ZP a SP v roku 2018

2.5.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pokiaľ ide o platenie odvodov do zdravotnej poisťovne, ako samostatne zárobkovo činná osoba s trvalým pobytom na území SR máte aj povinnosť platiť preddavky na zdravotné poistenie. Pokiaľ by ste boli prihlásený na zdravotné poistenie v Českej ...
viac
Najčítanejšie

Vyradenie pohľadávky v jednoduchom účtovníctveArchív

17.12.2016, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňovník, fyzická osoba, vedie jednoduché účtovníctvo. Vo svojej evidencii už niekoľko rokov eviduje pohľadávky, ktoré nie sú uhradené. Aké možnosti má daňovník, v prípade že sa rozhodne upustiť od ďalšieho vymáhania týchto pohľadávok? Postupy účtovania ...
viac

Daňová uznateľnosť výdavkov súvisiacich s využívaním automobilu, ktorý nie je vo vlastníctve podnikateľaGarancia

21.2.2018, Ing. Marcela Prajová, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Marcela Prajová; Ing. Viera Mezeiová Daňovník môže v súvislosti s podnikaním využívať automobil, ktorý nie je v jeho vlastníctve: prenajatý formou finančného prenájmu; prenajatý formou operatívneho prenájmu a; poskytnutý na základe zmluvy o výpožičke. ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Praktický príklad na vyplnenie daňového priznania typ BGarancia

22.12.2017, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V tejto časti uvedieme praktický príklad na vyplnenie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2017 typ B (ďalej len „DP”). V praktickom príklade sú uvedené viaceré druhy príjmov daňovníka, ich zdanenie a uvedenie, resp. neuvedenie do ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Účtovanie lízingu v jednoduchom účtovníctveArchív

17.6.2016, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Lízing je spravidla dvojstranný záväzkový vzťah, pri ktorom nájomca, v prospech ktorého je prenechávané užívanie veci a poberanie úžitku, platí prenajímateľovi za používanie predmetu lízingu stanovené nájomné formou jednotlivých splátok počas doby trvania ...
viac

Komentár k ZDP § 43 - Daň vyberaná zrážkouGarancia

2.3.2018, Ing. Peter Horniaček, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Horniaček; Ing. Viera Mezeiová § 43 (1) Daň sa vyberá zrážkou vo výške a) 7 % z príjmov podľa odseku 3 písm. r) okrem príjmov zdaňovaných podľa písmena c), b) 19 % z príjmov podľa odsekov 2 a 3 okrem príjmov zdaňovaných podľa písmen a) a c), c) 35 % ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015
O ČOM SA HOVORÍ
Najnovšie Právne predpisy
  • 11/2018 Z.z. ustanovuje súbor otázok súvisiacich s príjmom spotrebiteľa (vyšlo dňa: 12.1.2018 v čiastke č. 5)
  • 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (vyšlo dňa: 30.1.2018 v čiastke č. 11)
  • 52/2018 Z.z. novela zák. č. 297/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 1.3.2018 v čiastke č. 27)
  • 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 7.3.2018 v čiastke č. 29)
  • 57/2018 Z.z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 7.3.2018 v čiastke č. 29)
  • 63/2018 Z.z. novela zák. č. 311/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 8.3.2018 v čiastke č. 30)
  • 67/2018 Z.z. ustanovuje podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie (vyšlo dňa: 8.3.2018 v čiastke č. 30)
  • 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane (vyšlo dňa: 31.3.2018 v čiastke č. 38)
  • 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke (vyšlo dňa: 13.4.2018 v čiastke č. 40)
  • 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch (vyšlo dňa: 14.4.2018 v čiastke č. 41)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Dovoz a vývoz tovaru z pohľadu DPH

19.11.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri DPH uplatňujú colné predpisy v stanovenom rozsahu. Preto je nevyhnutné poznať špecifiká týchto predpisov platné pre dovoz a vývoz tovaru. Dobrá znalosť týchto predpisov môže zabrániť vzniku škôd, ktoré by mohli vyplynúť z nesprávneho uplatňovania DPH pri dovoze a vývoze tovaru... Prihláška tu!

Zákonník práce – aplikačný seminár

30.7.2018, Bratislava
Lektorky: JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová
Prinášame Vám aktualizovaný a pre prax mimoriadne užitočný seminár, počas ktorého máte možnosť získať všetky potrebné informácie v súvislosti so zmenami v Zákonníku práce. V nadväznosti na platnú legislatívu budú na školení riešené aj témy vzniku a skončenia pracovného pomeru, pracovnej disciplíny a možností rozvrhnutia pracovného času, prekážok v práci, či problematika dohôd... Prihláška tu!

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

2.7.2018, Bratislava
Lektorky: JUDr. Alena Huťanová, JUDr. Terézia Maděřičová
Objasnite si na poldňovom seminári problematiku rovnomerného aj nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času a naučte sa spoľahlivo vytvárať rozvrh pracovných zmien (kalendár pracovného času). Pre lepšie a jednoduchšie pochopenie bude táto tematika vysvetlená na praktických príkladoch! Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2018

9.7.2018, Bratislava
Lektorka: Ing. Zuzana Kvasničková
Podľa poslednej novely zákona o dani z príjmov, ktorá je účinná od 1.1.2015 sa pravidlá transferového oceňovania uplatňujú už aj na tuzemské závislé osoby, rovnako aj povinnosť vypracovávať dokumentáciu transferového  oceňovania... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: