Daňový kalendár
júl 2017
PoUtStŠtPiSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
 
Najbližšia daňová povinnosť
31.7.2017 - Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

Darček mesiaca
Cestovné náhrady v roku 2017

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
31.7.2017 - Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 28.7.2017
 1 USD1,17 EUR (+0,01)
 1 GBP0,89 EUR (-0)
 1 PLN4,25 EUR (-0)
 1 CZK26,05 EUR (-0)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

ostatné
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

Kalkulačka na výpočet poistného
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

VIDEOSEMINÁRE
Videosemináre nájdete tu

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

 Najnovšie

Právna úprava jednoduchého účtovníctvaGarancia

26.7.2017, Prof. Ing. Anna Baštincová, Csc., Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na vedenie účtovníctva sú kladené rôzne požiadavky. Pre ich uplatnenie, ako aj umožnenie a uľahčenie kontroly zo strany štátu, najmä daňových úradov, ale aj z hľadiska sprehľadnenia vzťahov medzi jednotlivými ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Miesto nadobudnutia tovaru z iného členského štátu v roku 2017

25.7.2017, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Poznáme miesto nadobudnutia tovaru z iného členského štátu, ktoré je miesto, kde sa tovar nachádza v čase skončenia jeho odoslania alebo prepravy k nadobúdateľovi, ale aj miesto dodania v prípade trojstranného obchodu. Poznáme miesto ...
viac

Úroky z odkladu platenia dane a claGarancia

24.7.2017, Ing. Viera Kaletová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Odklad plaatenia dane Odklad platenia dane môže povoliť správca dane na žiadosť daňového subjektu podľa podmienok ustanovených v § 57 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Úroky z omeškaniaGarancia

21.7.2017, Ing. Viera Kaletová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úroky z omeškania je povinný platiť dlžník ak je v omeškaní s plnením peňažného záväzku. Právo na úrok z omeškania vzniká veriteľovi na základe ustanovení obchodného alebo občianského práva bez ohľadu na skutočnosti, ktoré ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Aké novinky prinesie nová legislatíva o ochrane osobných údajov?

21.7.2017, JUDr. Simona Laktišová Dvořák Hager &Partners, Zdroj: Verlag Dashöfer
V súvislosti s dlho očakávaným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU?) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní? osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ...
viac

Úroky - právna úpravaGarancia

19.7.2017, Ing. Viera Kaletová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úrok je cena za požičanie peňazí. Toto platí najmä pri úrokoch z úverov a pôžičiek a podobných finančných výpomociach. Úrok môže vzniknúť aj z titulu neoprávneného používania cudzích peňazí, ak sa nezaplatí načas faktúra, nesplatí sa v ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Živnostenský registerGarancia

19.7.2017, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Každá právnická osoba, ktoré sa rozhodla podnikať formou prevádzkovania živnosti, je zapísaná v Živnostenskom registri Slovenskej republiky (ďalej len „register"). Jeho právnym základom je zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní a o  ...
viac

Živnostníci oznamujú práceneschopnosť pobočke SP podľa miesta trvalého pobytu

18.7.2017, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa upozorňuje živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), že nárok na nemocenské si uplatňujú v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého pobytu. Práceneschopnosť sú povinní preukázať prostredníctvom vyplneného a ...
viac

Všeobecná charakteristika technického zhodnoteniaGarancia

17.7.2017, prof. Ing. Anna Baštincová CSc., Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Technickým zhodnotením  rozumieme výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy, rekonštrukcie a modernizácie prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom majetku a nehmotnom majetku hodnotu 1 700 EUR v úhrne ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Sociálny fond - tvorba a čerpanie v jednoduchom účtovníctveGarancia

17.7.2017, Ing. Eva Mihalíková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Tvoriť sociálny fond je na základe zákona č. 152/1194 Z. z. o sociálnom fonde, povinný každý zamestnávateľ, či už ako právnická osoba so sídlom na území SR alebo fyzická osoba s miestom trvalého pobytu alebo podnikania v SR, ktorý zamestnáva ...
viac
Najčítanejšie

Daňová licencia v roku 2017Garancia

30.5.2017, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňovú licenciu musí každá firma platiť od 1. januára 2014, pričom sa jedná o minimálnu výšku dane, ktorú bude daňovník povinný zaplatiť, a to aj v prípade vykázania daňovej straty. Pričom výšku daňovej licencie si môžu znížiť spoločnosti, ...
viac

Účtovanie platieb platobnou kartou v jednoduchom účtovníctveGarancia

16.6.2017, Ing. Eva Mihalíková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri účtovných operáciách týkajúcich sa jednoduchého účtovníctva je nutné vychádzať z Opatrenia MF SR č. 27076/2007-74 - Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve. V súlade s týmto opatrením musí účtovná jednotka viesť okrem iných kníh aj ...
viac

Daňová uznateľnosť výdavkov súvisiacich s využívaním automobilu, ktorý nie je vo vlastníctve podnikateľaGarancia

18.4.2016, Ing. Marcela Prajová, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Marcela Prajová; Ing. Viera Mezeiová Daňovník môže v súvislosti s podnikaním využívať automobil, ktorý nie je v jeho vlastníctve: prenajatý formou finančného prenájmu; prenajatý formou operatívneho prenájmu a; poskytnutý na základe zmluvy o výpožičke. ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Faktúra od mobilného operátora v jednoduchom účtovníctveGarancia

6.8.2014, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako sa správne v jednoduchom účtovníctve účtuje faktúra za mesačný paušál od mobilného operátora a mesačná splátka za mobilný telefón? Mesačný paušál ZD - 15,00 EUR DPH - 3,00 EUR Mesačný poplatok za mobil - 4,00EUR ( nie je predmetom DPH) ...
viac

Účtovanie výdavkov na súkromnom bankovom účte SZČOGarancia

12.6.2017, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako má SZČO v jednoduchom účtovníctve účtovať pohyby, príjmy a výdavky, na súkromnom bankovom účte, ak sa týkajú živnosti, avšak väčšina pohybov na tomto účte sa týka súkromia SZČO? SZČO podnikateľský účet nezaložil a už nezaloží, v r. ...
viac
O ČOM SA HOVORÍ
Najnovšie Právne predpisy
  • 87/2017 Z.z. novela zák. č. 160/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 20.4.2017 v čiastke č. 43)
  • 88/2017 Z.z. novela zák. č. 162/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 20.4.2017 v čiastke č. 43)
  • 95/2017 Z.z. novela zák. č. 311/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 25.4.2017 v čiastke č. 46)
  • 97/2017 Z.z. novela zák. č. 43/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 27.4.2017 v čiastke č. 47)
  • 141/2017 Z.z. novela zák. č. 530/2003 Z. z. a č. 71/1992 Zb. (vyšlo dňa: 6.6.2017 v čiastke č. 61)
  • 149/2017 Z.z. novela zák. č. 71/1967 Zb. (vyšlo dňa: 7.6.2017 v čiastke č. 62)
  • 171/2017 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 29.6.2017 v čiastke č. 70)
  • 173/2017 Z.z. o úprave súm životného minima (vyšlo dňa: 30.6.2017 v čiastke č. 71)
  • 180/2017 Z.z. novela zák. č. 289/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 6.7.2017 v čiastke č. 74)
  • 184/2017 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 10.7.2017 v čiastke č. 75)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Dovoz a vývoz tovaru z pohľadu DPH

14.11.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri DPH uplatňujú colné predpisy v stanovenom rozsahu. Preto je nevyhnutné poznať špecifiká týchto predpisov platné pre dovoz a vývoz tovaru. Dobrá znalosť týchto predpisov môže zabrániť vzniku škôd, ktoré by mohli vyplynúť z nesprávneho uplatňovania DPH pri dovoze a vývoze tovaru... Prihláška tu!

Zákonník práce – aplikačný seminár

11.8.2017, Bratislava
Lektorky: JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová
Prinášame Vám aktualizovaný a pre prax mimoriadne užitočný seminár, počas ktorého máte možnosť získať všetky potrebné informácie v súvislosti so zmenami v Zákonníku práce. V nadväznosti na platnú legislatívu budú na školení riešené aj témy vzniku a skončenia pracovného pomeru, pracovnej disciplíny a možností rozvrhnutia pracovného času, prekážok v práci, či problematika dohôd... Prihláška tu!

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

8.9.2017, Bratislava
Lektorky: JUDr. Alena Huťanová, JUDr. Terézia Maděřičová
Objasnite si na poldňovom seminári problematiku rovnomerného aj nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času a naučte sa spoľahlivo vytvárať rozvrh pracovných zmien (kalendár pracovného času). Pre lepšie a jednoduchšie pochopenie bude táto tematika vysvetlená na praktických príkladoch! Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2017

4.9.2017, Bratislava
Lektorka: Ing. Zuzana Kvasničková
Podľa poslednej novely zákona o dani z príjmov, ktorá je účinná od 1.1.2015 sa pravidlá transferového oceňovania uplatňujú už aj na tuzemské závislé osoby, rovnako aj povinnosť vypracovávať dokumentáciu transferového  oceňovania... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: