Daňový kalendár
júl 2016
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
Najbližšia daňová povinnosť
8.7.2016 - Odvody - zdravotné a sociálne poistenie

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
8.7.2016 - Odvody - zdravotné a sociálne poistenie
Kurzy mien 1.7.2016
 1 USD1,11 EUR (+0,01)
 1 GBP0,83 EUR (+0,01)
 1 PLN4,44 EUR (+0,02)
 1 CZK27,13 EUR (+0,02)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR 9,80 EUR
Stravné v ČR 600 CZK
ostatné
Kalkulačka na výpočet poistného

 

VIDEOSEMINÁRE
Videosemináre nájdete tu

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

 Najnovšie

Vedenie záznamov (evidencie) na účely daneGarancia

1.7.2016, Ing. Anna Jurišová, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Anna Jurišová; Ing. Peter Horniaček Na účely správneho určenia dane je platiteľ dane povinný viesť podrobné záznamy podľa jednotlivých zdaňovacích období: dodaných tovaroch a službách, prijatých tovaroch a službách, pričom osobitne vedie záznam: dodaní ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Zmena výšky poistného od 1.7.2016 sa netýka SZČO s predĺženou lehotou na podanie daňového priznania

1.7.2016, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa upozorňuje samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré majú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, že im sa v platení poistného od 1.7.2016 nemení nič. Poistné platia v rovnakej výške ako doteraz až do 30. septembra 2016. Vznik a zánik ...
celý článok

Zamestnanie a živnostník. Ako sa to prejaví pri platení povinného poistného?

30.6.2016, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa upozorňuje osoby, ktoré sú zamestnané a súčasne vykonávajú činnosť SZČO, že povinné poistenie zamestnanca nemá žiadny vplyv na existenciu povinného poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby. Ak samostatne zárobkovo činnej osobe vznikne od 1. ...
celý článok

Ručenie za daňGarancia

29.6.2016, Ing. Anna Jurišová, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Anna Jurišová; Ing. Peter Horniaček Zavedenie inštitútu ručenia za daň je jedným z opatrení prijatých za účelom eliminácie daňových únikov. Podľa § 69 ods. 14 ZDPH ručí odberateľ za daň uvedenú na faktúre z predchádzajúceho stupňa, ak: dodávateľ túto daň ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Prevod obchodného podieluGarancia

29.6.2016, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Obchodný zákonník pripúšťa v s. r. o. určité disponovanie s obchodným podielom v rámci spoločnosti. Obchodný podiel sa môže: previesť na iného spoločníka alebo tretiu osobu, ktorá stojí mimo uvedenú spoločnosť, k obchodnému podielu sa môže ...
celý článok

Povinné poistenie SZČO od 1. júla 2016 a vznik odvodovej povinnosti

29.6.2016, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Povinné poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO) vzniká od 1. júla 2016 tým fyzickým osobám, ktoré za kalendárny rok 2015 dosiahli vyšší príjem z podnikania ako 5 148,00 eur. Ide o osoby, ktoré majú k 1. júlu 2016 platné oprávnenie na vykonávanie ...
celý článok

Kapitalizácia záväzkuGarancia

28.6.2016, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Proces, pri ktorom sa veriteľ snaží premeniť svoju pohľadávku na majetkovú účasť v obchodnej spoločnosti, ktorá je jeho dlžníkom, sa nazýva kapitalizáciou pohľadávky. Veriteľ touto premenou získa priamo kapitálovú účasť na spoločnosti ...
celý článok

Pripravuje sa novela zákona o DPH

28.6.2016, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo financií SR pripravuje návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z pridanej hodnoty (zákon č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov). Ministerstvo financií SR pripravuje návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon ...
celý článok

Právna úprava návrhu na vydanie platobného rozkazuGarancia

27.6.2016, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár CSc. Návrh na vydanie platobného rozkazu a konanie o ňom je upravené v ustanoveniach § 265 civilného sporového poriadku. Podľa novej právnej úpravy súd vydá platobný rozkaz za predpokladu, že vo veci samej alebo ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: SZČO Profi komplet
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Právna úprava námietok proti exekúciíGarancia

27.6.2016, JUDr. Anna Peťovská, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD.; JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár CSc. Námietkové konanie a exekúcia Doručením upovedomenia o začatí exekúcie do vlastných rúk povinného vzniká povinnému právo vzniesť v lehote 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: SZČO Profi komplet
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najčítanejšie

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty účinná od 1. 6. 2016Garancia

26.4.2016, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. júna 2016 nadobudne účinnosť novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z. z., pričom zmeny budú konkrétne pri daňovej povinnosti pri dovoze tovaru a pri oprave základu dane. Zmeny bezprostredne súvisia so zmenami nariadení Európskeho ...
celý článok

Plán BOZP stavbyGarancia

15.5.2015, Ing. Vladimír Švec, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Plán Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku Cieľom vypracovania plánu BOZP je splnenie § 18 ods. 4 Zákona NR SR č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorý predpisuje stavebníkovi dodržiavať ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Daňová uznateľnosť výdavkov súvisiacich s využívaním automobilu, ktorý nie je vo vlastníctve podnikateľaGarancia

18.4.2016, Ing. Marcela Prajová, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Marcela Prajová; Ing. Viera Mezeiová Daňovník môže v súvislosti s podnikaním využívať automobil, ktorý nie je v jeho vlastníctve: prenajatý formou finančného prenájmu; prenajatý formou operatívneho prenájmu a; poskytnutý na základe zmluvy o výpožičke. ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Zmeny v jednoduchom účtovníctve v roku 2016Garancia

26.11.2015, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Základnou právnou normou, ktorá upravuje účtovníctvo je zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. Uvedená norma platí aj pre podnikateľov, ktorí účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva. Doposiaľ bol zákon o účtovníctve novelizovaný 18 krát. Posledná novela zákona ...
celý článok

Odpočítanie dane a nadmerný odpočetGarancia

15.6.2016, Ing. Anna Jurišová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Možnosť odpočítať daň, ktorú platiteľ zaplatil v cenách nakúpených tovarov a služieb a následne použil na realizáciu zdaniteľných obchodov, patrí k základným princípom fungovania tejto dane (C-98/98, C-4/94, C-408/98). Platiteľ dane si môže ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014
O ČOM SA HOVORÍ
Najnovšie Právne predpisy
  • 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 25.2.2016 v čiastke č. 17)
  • 113/2016 Z.z. ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty (vyšlo dňa: 2.3.2016 v čiastke č. 19)
  • 125/2016 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 23.3.2016 v čiastke č. 27)
  • 163/2016 Z.z. ustanovuje skúšobný poriadok na vykonanie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania (vyšlo dňa: 27.4.2016 v čiastke č. 37)
  • 167/2016 Z.z. novela zák. č. 580/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 29.4.2016 v čiastke č. 38)
  • 188/2016 Z.z. ustanovuje počet vydaných pokladničných dokladov na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice (vyšlo dňa: 1.6.2016 v čiastke č. 48)
  • 190/2016 Z.z. novela vyhl. č. 116/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 3.6.2016 v čiastke č. 49)
  • 206/2016 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 30.6.2016 v čiastke č. 58)
  • 207/2016 Z.z. ustanovuje podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých (vyšlo dňa: 30.6.2016 v čiastke č. 58)
  • 208/2016 Z.z. novela vyhl. č. 31/1993 Z. z. (vyšlo dňa: 30.6.2016 v čiastke č. 58)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Dovoz a vývoz tovaru z pohľadu DPH

29.7.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri DPH uplatňujú colné predpisy v stanovenom rozsahu. Preto je nevyhnutné poznať špecifiká týchto predpisov platné pre dovoz a vývoz tovaru. Dobrá znalosť týchto predpisov môže zabrániť vzniku škôd, ktoré by mohli vyplynúť z nesprávneho uplatňovania DPH pri dovoze a vývoze tovaru... Prihláška tu!

Uplatňovanie DPH v medzinárodnej preprave tovarov v praktických príkladoch

18.7.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký
Opýtajte sa na tému súvisiacu s uplatňovaním DPH v medzinárodnej preprave tovarov - máte jedinečnú príležitosť! Prihláška tu!

Zákonník práce – aplikačný seminár

12.8.2016, Bratislava
Lektorky: JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová
Prinášame Vám aktualizovaný a pre prax mimoriadne užitočný seminár, počas ktorého máte možnosť získať všetky potrebné informácie v súvislosti so zmenami v Zákonníku práce. V nadväznosti na platnú legislatívu budú na školení riešené aj témy vzniku a skončenia pracovného pomeru, pracovnej disciplíny a možností rozvrhnutia pracovného času, prekážok v práci, či problematika dohôd... Prihláška tu!

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

13.7.2015, Bratislava
Lektorky: JUDr. Alena Huťanová, JUDr. Terézia Maděřičová
Objasnite si na poldňovom seminári problematiku rovnomerného aj nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času a naučte sa spoľahlivo vytvárať rozvrh pracovných zmien (kalendár pracovného času). Pre lepšie a jednoduchšie pochopenie bude táto tematika vysvetlená na praktických príkladoch! Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2016

12.7.2016, Bratislava
Lektorka: Ing. Zuzana Kvasničková
Podľa poslednej novely zákona o dani z príjmov, ktorá je účinná od 1.1.2015 sa pravidlá transferového oceňovania uplatňujú už aj na tuzemské závislé osoby, rovnako aj povinnosť vypracovávať dokumentáciu transferového  oceňovania... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: