Daňový kalendár
september 2016
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
 
Najbližšia daňová povinnosť
26.9.2016 - Spotrebná daň z alkoholických nápojov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
26.9.2016 - Spotrebná daň z alkoholických nápojov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 25.9.2016
 1 USD1,12 EUR (-0)
 1 GBP0,86 EUR (+0,01)
 1 PLN4,29 EUR (+0,01)
 1 CZK27,02 EUR (+0,01)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR 9,80 EUR
Stravné v ČR 600 CZK
ostatné
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

Kalkulačka na výpočet poistného
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

VIDEOSEMINÁRE
Videosemináre nájdete tu

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva

 Najnovšie

Paušálne výdavky verzus skutočné výdavky daňovníka - fyzickej osoby (FO) v roku 2016Garancia

23.9.2016, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Všeobecne Daňovník - FO má možnosť si zvoliť, ako bude výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie svojich zdaniteľných príjmov vykazovať (uplatňovať). Má na výber: skutočné výdavky (preukazovanie, účtovanie alebo evidencia), alebo ...
celý článok

Vzor zmluvy o sprostredkovaníGarancia

23.9.2016, JUDr. Igor Zbojan, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Igor Zbojan ; PhD. ; JUDr. Alexander Škrinár CSc. Vzor zmluvy o sprostredkovaní ZMLUVA O SPROSTREDKOVANÍ uzavretá podľa § 642 a nasl. Obchodného zákonníka   medzi Záujemca:         Obchodné meno: ........................................................   ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: SZČO Profi komplet
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Zvýšenie paušálnych výdavkov živnostníkov od 1. 1. 2017

23.9.2016, Ing. Lenka Pajtinková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na rokovaní vlády dňa 21. 9. 2016 bola schválená novela zákona o dani z príjmov. Okrem zníženia dane z dividend bolo schválené aj opatrenie, ktoré sa výrazne dotkne živnostníkov. Ide o zvýšenie paušálnych výdavkov pre živnostníkov. ...
celý článok

Zmeny v paušálnych výdavkoch živnostníkov a nižšia daň z dividend

22.9.2016, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Po vlne nevôle, ktorú vzbudil návrh na zavedenie zdaňovania dividend z dielne ministerstva financií a následné stiahnutie novely zákona o dani z príjmov z augustového rokovania vlády, sa zdá, že prišlo k dohode na tomto opatrení. Po vlne ...
celý článok

Komentár k ZP § 98 Nočná prácaGarancia

21.9.2016, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. § 98 Nočná práca (1) Nočná práca je práca vykonávaná v čase medzi 22. hodinou a 6. hodinou.   K ods. 1: [ Nočná práca - definícia ] § 98 ods. 1 definuje nočnú prácu. Nočná práca je práca vykonávaná v čase medzi 22. hodinou a 6. ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Návrh na zvýšenie súm stravného

21.9.2016, Ing. Lenka Pajtinková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Bola ukončená predprípravná fáza k návrhu opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného. Bola ukončená predprípravná fáza k návrhu opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny ...
celý článok

Predaj podniku v jednoduchom účtovníctveGarancia

20.9.2016, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podnik je z pohľadu obchodného práva definovaný ako súbor hmotných ako aj osobných a nehmotných zložiek podnikania. K podniku patria veci, práva a iné majetkové hodnoty, ktoré patria podnikateľovi a slúžia na prevádzkovanie podniku alebo vzhľadom na svoju ...
celý článok

Výhody a nevýhody registrácie pre DPH

20.9.2016, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Registrovať sa za platcu dane z pridanej hodnoty je možné podľa zákona o dani z pridanej hodnoty ako dobrovoľný platca alebo povinný platca, konkrétne v prípade ak za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov ...
celý článok

Odvody začínajúceho podnikateľa v oblasti gastronómie

19.9.2016, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V prípade, že ste ako fyzická osoba využili možnosť podnikania prostredníctvom založenia živnosti a otvorili ste si reštauráciu, aj na vás sa vzťahuje povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne aj odvody na zdravotné poistenie, tzv. ...
celý článok

Vzor mandátnej zmluvy na vymáhanie pohľadávokGarancia

16.9.2016, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Zuzana Nevolná ; PhD. ; JUDr. Alexander Škrinár CSc. Vzor mandátnej zmluvy na vymáhanie pohľadávok MANDÁTNA ZMLUVA uzavretá podľa ustanovení § 566 a nasl. Obchodného zákonníka   medzi Mandantom:         Obchodné meno: ...................................... ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: SZČO Profi komplet
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013
Najčítanejšie

Plán BOZP stavbyGarancia

15.5.2015, Ing. Vladimír Švec, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Plán Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku Cieľom vypracovania plánu BOZP je splnenie § 18 ods. 4 Zákona NR SR č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorý predpisuje stavebníkovi dodržiavať ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Odpočítanie dane a nadmerný odpočetArchív

15.6.2016, Ing. Anna Jurišová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Možnosť odpočítať daň, ktorú platiteľ zaplatil v cenách nakúpených tovarov a služieb a následne použil na realizáciu zdaniteľných obchodov, patrí k základným princípom fungovania tejto dane (C-98/98, C-4/94, C-408/98). Platiteľ dane si môže ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty účinná od 1. 6. 2016Garancia

26.4.2016, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. júna 2016 nadobudne účinnosť novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z. z., pričom zmeny budú konkrétne pri daňovej povinnosti pri dovoze tovaru a pri oprave základu dane. Zmeny bezprostredne súvisia so zmenami nariadení Európskeho ...
celý článok

Zmeny v jednoduchom účtovníctve v roku 2016Garancia

26.11.2015, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Základnou právnou normou, ktorá upravuje účtovníctvo je zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. Uvedená norma platí aj pre podnikateľov, ktorí účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva. Doposiaľ bol zákon o účtovníctve novelizovaný 18 krát. Posledná novela zákona ...
celý článok

Prenos daňovej povinnosti od 1. 1. 2016 - uvádzanie údajov do kontrolného výkazu a daňového priznania k DPHGarancia

14.3.2016, Ing. Jana Mitrengová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prenos daňovej povinnosti pri uplatňovaní DPH znamená, že daňová povinnosť z dodania tovaru alebo služby v SR je prenesená z dodávateľa tovaru alebo služby na osobu, ktorej bol tovar dodaný alebo služba poskytnutá. Tuzemský prenos daňovej ...
celý článok
O ČOM SA HOVORÍ
Najnovšie Právne predpisy
  • 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 25.2.2016 v čiastke č. 17)
  • 113/2016 Z.z. ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty (vyšlo dňa: 2.3.2016 v čiastke č. 19)
  • 125/2016 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 23.3.2016 v čiastke č. 27)
  • 163/2016 Z.z. ustanovuje skúšobný poriadok na vykonanie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania (vyšlo dňa: 27.4.2016 v čiastke č. 37)
  • 167/2016 Z.z. novela zák. č. 580/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 29.4.2016 v čiastke č. 38)
  • 188/2016 Z.z. ustanovuje počet vydaných pokladničných dokladov na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice (vyšlo dňa: 1.6.2016 v čiastke č. 48)
  • 190/2016 Z.z. novela vyhl. č. 116/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 3.6.2016 v čiastke č. 49)
  • 206/2016 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 30.6.2016 v čiastke č. 58)
  • 207/2016 Z.z. ustanovuje podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých (vyšlo dňa: 30.6.2016 v čiastke č. 58)
  • 208/2016 Z.z. novela vyhl. č. 31/1993 Z. z. (vyšlo dňa: 30.6.2016 v čiastke č. 58)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Dovoz a vývoz tovaru z pohľadu DPH

3.11.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri DPH uplatňujú colné predpisy v stanovenom rozsahu. Preto je nevyhnutné poznať špecifiká týchto predpisov platné pre dovoz a vývoz tovaru. Dobrá znalosť týchto predpisov môže zabrániť vzniku škôd, ktoré by mohli vyplynúť z nesprávneho uplatňovania DPH pri dovoze a vývoze tovaru... Prihláška tu!

Uplatňovanie DPH v medzinárodnej preprave tovarov v praktických príkladoch

27.10.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký
Opýtajte sa na tému súvisiacu s uplatňovaním DPH v medzinárodnej preprave tovarov - máte jedinečnú príležitosť! Prihláška tu!

Zákonník práce – aplikačný seminár

14.10.2016, Bratislava
Lektorky: JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová
Prinášame Vám aktualizovaný a pre prax mimoriadne užitočný seminár, počas ktorého máte možnosť získať všetky potrebné informácie v súvislosti so zmenami v Zákonníku práce. V nadväznosti na platnú legislatívu budú na školení riešené aj témy vzniku a skončenia pracovného pomeru, pracovnej disciplíny a možností rozvrhnutia pracovného času, prekážok v práci, či problematika dohôd... Prihláška tu!

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

21.11.2016, Bratislava
Lektorky: JUDr. Alena Huťanová, JUDr. Terézia Maděřičová
Objasnite si na poldňovom seminári problematiku rovnomerného aj nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času a naučte sa spoľahlivo vytvárať rozvrh pracovných zmien (kalendár pracovného času). Pre lepšie a jednoduchšie pochopenie bude táto tematika vysvetlená na praktických príkladoch! Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2016

18.10.2016, Bratislava
Lektorka: Ing. Zuzana Kvasničková
Podľa poslednej novely zákona o dani z príjmov, ktorá je účinná od 1.1.2015 sa pravidlá transferového oceňovania uplatňujú už aj na tuzemské závislé osoby, rovnako aj povinnosť vypracovávať dokumentáciu transferového  oceňovania... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: