Daňový kalendár
apríl 2017
PoUtStŠtPiSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
Najbližšia daňová povinnosť
28.4.2017 - Daň z príjmov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
28.4.2017 - Daň z príjmov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 26.4.2017
 1 USD1,09 EUR (+0,01)
 1 GBP0,85 EUR (+0,01)
 1 PLN4,23 EUR (-0,01)
 1 CZK26,77 EUR (-0,02)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

ostatné
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

Kalkulačka na výpočet poistného
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

VIDEOSEMINÁRE
Videosemináre nájdete tu

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

 Najnovšie

Komentár k ZP § 131 Zrážky zo mzdy a poradie zrážokGarancia

24.4.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zrážky zo mzdy a poradie zrážok § 131 (1) Zo mzdy zamestnanca zamestnávateľ prednostne vykoná zrážky poistného na sociálne poistenie, preddavkov poistného na verejné zdravotné poistenie, nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

POZOR! Povinné elektronické podávanie colných vyhlásení v dovoze od 1. mája 2017

24.4.2017, Zdroj: Finančná správa SR
Už len týždeň zostáva na spustenie povinného elektronického podávania colných vyhlásení v dovoze v štandardnom postupe. Preto je potrebné, aby sa dovozcovia pripravili na tento stav a zabezpečili si splnenie podmienok na takýto spôsob komunikácie. Už len ...
viac

Oslobodenie od poistného po založení živnosti nemusí trvať celý rok

21.4.2017, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa upozorňuje živnostníkov a iné samostatne zárobkovo činné osoby, že obdobie,,oslobodenia“ od platenia poistného po založení živnosti nemusí vždy trvať celý rok, ako sa viacerí mylne domnievajú. Toto obdobie, keď ešte SZČO nemusia platiť ...
viac

Povinná elektronická komunikácia pri dovoze tovaru sa blíži

20.4.2017, Zdroj: Finančná správa SR
Dovozcom tovaru a špedičným spoločnostiam zostáva už len niekoľko dní na to, aby sa pripravili na elektronickú formu komunikácie s Colným úradom Nitra pri podávaní colných vyhlásení pri dovoze tovaru v štandardnom postupe. Elektronická forma komunikácie umožní ...
viac

Účtovanie dotácií v jednoduchom účtovníctveGarancia

19.4.2017, Ing. Eva Mihalíková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pod pojmom dotácia sa v ekonómii rozumie „peňažný dar alebo jemu podobná peňažná úhrada zo strany verejného sektora nejakého subjektu" v záujme podpory jeho činnosti, prípadne pre zníženie ceny nejakého statku, ktorého poskytovanie je vo „ ...
viac

Nový vzor tlačiva daňového priznania k spotrebnej dani z bezdymového tabakového výrobku

19.4.2017, Ing. Kristína Hudoková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňové priznanie sa o všeobecnosti podáva na tlačive platnom pre príslušné zdaňovacie obdobie. Vzory tlačív daňových priznaní ustanovuje ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom. S účinnosťou od 1. mája 2017 nadobudne ...
viac

Od 1.apríla platí novela exekučného poriadku

19.4.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. 4. 2017 nadobudla platnosť novela exekučného poriadku, ktorá má zabezpečiť vyrovnanejšie vzťahy medzi súdmi, exekútormi, veriteľmi a dlžníkmi. Od začiatku apríla platí aj vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR (MS), ktorá stanovuje paušálne trovy ...
viac

Čo ak sme nestihli podať daňové priznanie

18.4.2017, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Mnoho podnikateľov má lehotu na podanie daňového priznania predĺženú práve do 30. júna 2017. V tejto lehote musia daňové priznanie nielen podať, ale daň z príjmov aj zaplatiť. Za nesplnenie každej z týchto povinností podnikateľom hrozia ...
viac

Zdaňovanie cien a výhier v roku 2017Garancia

17.4.2017, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ak výherca - fyzická osoba vyhrá cenu v nejakej súťaži, lotérii alebo hre, je to veľká radosť. S touto radosťou sú však v niektorých prípadoch spojené aj povinnosti, týkajúce sa zdaňovania daňou z príjmu, prípadne odvodov do zdravotnej ...
viac

Komentár k ZP § 130 Výplata mzdyGarancia

17.4.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 130 Výplata mzdy (1) Vyplácaná mzda sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor, ak kolektívna zmluva alebo zamestnávateľ vo vnútornom predpise neustanovujú priaznivejšiu úpravu zaokrúhľovania mzdy v prospech zamestnanca. Mzda sa ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najčítanejšie

Plán BOZP stavbyGarancia

15.5.2015, Ing. Vladimír Švec, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Plán Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku Cieľom vypracovania plánu BOZP je splnenie § 18 ods. 4 Zákona NR SR č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorý predpisuje stavebníkovi dodržiavať ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Prílohy daňového priznania a účtovná závierkaGarancia

26.12.2016, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa ust. § 49 ods. 1 ZDP sú prílohou daňového priznania aj doklady uvedené v príslušnom tlačive daňového priznania. Prílohou daňového priznania typ A  sú: - doklady preukazujúce nárok na daňový bonus : doklad preukazujúci, že ide o dieťa ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Účtovanie lízingu v jednoduchom účtovníctveGarancia

17.6.2016, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Lízing je spravidla dvojstranný záväzkový vzťah, pri ktorom nájomca, v prospech ktorého je prenechávané užívanie veci a poberanie úžitku, platí prenajímateľovi za používanie predmetu lízingu stanovené nájomné formou jednotlivých splátok počas doby trvania ...
viac

Faktúra od mobilného operátora v jednoduchom účtovníctveGarancia

6.8.2014, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako sa správne v jednoduchom účtovníctve účtuje faktúra za mesačný paušál od mobilného operátora a mesačná splátka za mobilný telefón? Mesačný paušál ZD - 15,00 EUR DPH - 3,00 EUR Mesačný poplatok za mobil - 4,00EUR ( nie je predmetom DPH) ...
viac

Daňová uznateľnosť výdavkov súvisiacich s využívaním automobilu, ktorý nie je vo vlastníctve podnikateľaGarancia

18.4.2016, Ing. Marcela Prajová, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Marcela Prajová; Ing. Viera Mezeiová Daňovník môže v súvislosti s podnikaním využívať automobil, ktorý nie je v jeho vlastníctve: prenajatý formou finančného prenájmu; prenajatý formou operatívneho prenájmu a; poskytnutý na základe zmluvy o výpožičke. ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
O ČOM SA HOVORÍ
Najnovšie Právne predpisy
  • 8/2017 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 24.1.2017 v čiastke č. 5)
  • 27/2017 Z.z. novela vyhl. č. 655/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 21.2.2017 v čiastke č. 17)
  • 40/2017 Z.z. novela zák. č. 448/2008 Z. z. a č. 355/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 27.2.2017 v čiastke č. 21)
  • 41/2017 Z.z. novela zák. č. 153/2013 Z. z. a ďalších zákonov (vyšlo dňa: 27.2.2017 v čiastke č. 21)
  • 63/2017 Z.z. ustanovuje vzor tlačiva daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z bezdymového tabakového výrobku (vyšlo dňa: 24.3.2017 v čiastke č. 31)
  • 82/2017 Z.z. novela zák. č. 404/2011 Z. z. a niektorých ďalších zákonov (vyšlo dňa: 15.4.2017 v čiastke č. 42)
  • 85/2017 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 20.4.2017 v čiastke č. 43)
  • 87/2017 Z.z. novela zák. č. 160/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 20.4.2017 v čiastke č. 43)
  • 88/2017 Z.z. novela zák. č. 162/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 20.4.2017 v čiastke č. 43)
  • 95/2017 Z.z. novela zák. č. 311/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 25.4.2017 v čiastke č. 46)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Dovoz a vývoz tovaru z pohľadu DPH

29.5.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri DPH uplatňujú colné predpisy v stanovenom rozsahu. Preto je nevyhnutné poznať špecifiká týchto predpisov platné pre dovoz a vývoz tovaru. Dobrá znalosť týchto predpisov môže zabrániť vzniku škôd, ktoré by mohli vyplynúť z nesprávneho uplatňovania DPH pri dovoze a vývoze tovaru... Prihláška tu!

Uplatňovanie DPH v medzinárodnej preprave tovarov v praktických príkladoch

26.5.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký
Opýtajte sa na tému súvisiacu s uplatňovaním DPH v medzinárodnej preprave tovarov - máte jedinečnú príležitosť! Prihláška tu!

Zákonník práce – aplikačný seminár

19.5.2017, Bratislava
Lektorky: JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová
Prinášame Vám aktualizovaný a pre prax mimoriadne užitočný seminár, počas ktorého máte možnosť získať všetky potrebné informácie v súvislosti so zmenami v Zákonníku práce. V nadväznosti na platnú legislatívu budú na školení riešené aj témy vzniku a skončenia pracovného pomeru, pracovnej disciplíny a možností rozvrhnutia pracovného času, prekážok v práci, či problematika dohôd... Prihláška tu!

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

20.6.2017, Bratislava
Lektorky: JUDr. Alena Huťanová, JUDr. Terézia Maděřičová
Objasnite si na poldňovom seminári problematiku rovnomerného aj nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času a naučte sa spoľahlivo vytvárať rozvrh pracovných zmien (kalendár pracovného času). Pre lepšie a jednoduchšie pochopenie bude táto tematika vysvetlená na praktických príkladoch! Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2017

23.5.2017, Bratislava
Lektorka: Ing. Zuzana Kvasničková
Podľa poslednej novely zákona o dani z príjmov, ktorá je účinná od 1.1.2015 sa pravidlá transferového oceňovania uplatňujú už aj na tuzemské závislé osoby, rovnako aj povinnosť vypracovávať dokumentáciu transferového  oceňovania... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: