Daňový kalendár
október 2016
PoUtStŠtPiSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.10.2016 - Osobitný odvod finančných inštitúcií

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

Živé vysielanie
On-line rozhovor

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.10.2016 - Osobitný odvod finančných inštitúcií

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 23.10.2016
 1 USD1,09 EUR (0)
 1 GBP0,89 EUR (0)
 1 PLN4,33 EUR (0)
 1 CZK27,02 EUR (0)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR 9,80 EUR
Stravné v ČR 600 CZK
ostatné
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

Kalkulačka na výpočet poistného
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

VIDEOSEMINÁRE
Videosemináre nájdete tu

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva

 Najnovšie

Automobil a SZČO v roku 2016

24.10.2016, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Mnoho podnikateľov sa rozhodne na niektoré činnosti spojené s výkonom podnikania využívať motorové vozidlo. Môže ísť napríklad o pracovné cesty a podobne. Aké povinnosti im v týchto prípadoch vznikajú a na čo si treba dávať pozor? Existuje ...
celý článok

Daňový bonus a nezdaniteľné časti základu dane u podnikateľov v roku 2016Garancia

21.10.2016, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP) je, okrem iného, upravené aj uplatňovanie nezdaniteľných častí základu dane ( § 11 ZDP) a tiež uplatňovanie daňového bonusu na vyživované dieťa ( § 33 ZDP). Uvedené ustanovenia sa dotýkajú len ...
celý článok

Parlament schválil zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty

21.10.2016, Zdroj: SITA
Za zadržiavanie nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty počas daňovej kontroly vznikne nárok na finančnú náhradu, teda úrok z nadmerného odpočtu. Počíta s tým novela zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorú schválil parlament. Nárok sa navrhuje priznať ...
celý článok

Komentár k ZDPH § 66 Osobitná úprava uplatňovania dane pri umeleckých dielach, zberateľských predmetoch, starožitnostiach a použitom tovareGarancia

20.10.2016, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer
66/1 Na účely tohto ustanovenia a) umeleckými dielami a zberateľskými predmetmi sú predmety uvedené v prílohe č. 5, b) starožitnosťami sú predmety iné ako umelecké diela alebo zberateľské predmety, ktoré sú staršie ako sto rokov, c) ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Začatie konzultácií k zavedeniu možnosti zrušenia živnostenského oprávnenia

20.10.2016, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo financií SR uskutočnilo v októbri konzultácie k materiálu „Zavedenie možnosti zrušenia živnostenského oprávnenia pri porušovaní ustanovení zákona o účtovníctve a daňového poriadku“. V predmetnom materiáli – ...
celý článok

Predbežné informácie k návrhom zákonov v oblasti daní a colníctva

19.10.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvom financií SR boli vydané predbežné informácie k návrhom zákonov v oblasti daní a colníctva. Cieľom navrhovaných noviel je zabezpečenie podpory ťažiskových sektorov slovenského národného hospodárstva, ďalšie zlepšenie podnikateľského prostredia, ...
celý článok

Účtovanie pohonných látok v jednoduchom účtovníctveGarancia

18.10.2016, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jednoduché účtovníctvo na rozdiel od podvojného účtovníctva je koncipované ako účtovníctvo daňové, ktoré vo svojej podstate vychádza z ustanovení zákona o dani z príjmov. Podstata jednoduchého účtovníctva spočíva v tom, že pokiaľ sa správne účtujú výdavky a ...
celý článok

Suma minimálnej mzdy na rok 2017

18.10.2016, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Paragraf 2 ods. 1 zákona o minimálnej mzde (zákon č. 663/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovuje, že sumu minimálnej mzdy pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a sumu minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom ...
celý článok

Zvýšenie dôchodkového veku od 1. 1. 2017

17.10.2016, Ing. Lenka Pajtinková, Zdroj: Verlag Dashöfer
V Zbierke zákonov vyšlo Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 269/2016 Z. z. o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2017. Týmto opatrením sa zvyšuje dôchodkový vek o 76 dní. V ...
celý článok

Komentár k ZDPH § 55a Vrátenie dane zahraničnej osobe z iného členského štátuGarancia

14.10.2016, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer
55a/1 Zahraničná osoba, ktorá má v inom členskom štáte sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v inom členskom štáte obvykle zdržiava a žiada o vrátenie dane (ďalej len „žiadateľ“), má nárok na vrátenie dane z tovaru a ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013
Najčítanejšie

Predaj odpísaného automobilu z pohľadu DPHGarancia

27.9.2016, Ing. Tomáš Janoušek, V4 Group, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podnikateľ SZČO kúpil v roku 2008 osobný automobil a zaradil ho do majetku firmy. V tejto dobe je už auto daňovo odpísané. V roku 2008 si uplatnil odpis DPH. Teraz by chcel auto odpredať fyzickej osobe nepodnikateľovi. Ako postupovať, ako zaúčtovať príjem za ...
celý článok

Daňová uznateľnosť výdavkov súvisiacich s využívaním automobilu, ktorý nie je vo vlastníctve podnikateľaGarancia

18.4.2016, Ing. Marcela Prajová, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Marcela Prajová; Ing. Viera Mezeiová Daňovník môže v súvislosti s podnikaním využívať automobil, ktorý nie je v jeho vlastníctve: prenajatý formou finančného prenájmu; prenajatý formou operatívneho prenájmu a; poskytnutý na základe zmluvy o výpožičke. ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Zmeny v uplatňovaní percentuálnych výdavkov fyzickej osoby od 01. januára 2017Garancia

29.9.2016, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vláda SR dňa 21. 09. 2016 na svojom zasadnutí schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o  ...
celý článok

Nedobytné pohľadávky v jednoduchom účtovníctveArchív

22.9.2012, Ing. Tatjana Pecháčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Otázka: Prosím Vás ako zaúčtovať, resp. zlikvidovať nedobytné pohľadávky v JÚ? Bola na ne uplatnená tiež DPH. Dá sa s tým aj niečo urobiť? Odpoveď: V sústave jednoduchého účtovníctva sa pohľadávky účtujú v knihe pohľadávok. Pretože ...
celý článok

Účtovanie pohonných látok v jednoduchom účtovníctveGarancia

18.10.2016, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jednoduché účtovníctvo na rozdiel od podvojného účtovníctva je koncipované ako účtovníctvo daňové, ktoré vo svojej podstate vychádza z ustanovení zákona o dani z príjmov. Podstata jednoduchého účtovníctva spočíva v tom, že pokiaľ sa správne účtujú výdavky a ...
celý článok
O ČOM SA HOVORÍ
Najnovšie Právne predpisy
  • 113/2016 Z.z. ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty (vyšlo dňa: 2.3.2016 v čiastke č. 19)
  • 125/2016 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 23.3.2016 v čiastke č. 27)
  • 163/2016 Z.z. ustanovuje skúšobný poriadok na vykonanie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania (vyšlo dňa: 27.4.2016 v čiastke č. 37)
  • 167/2016 Z.z. novela zák. č. 580/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 29.4.2016 v čiastke č. 38)
  • 188/2016 Z.z. ustanovuje počet vydaných pokladničných dokladov na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice (vyšlo dňa: 1.6.2016 v čiastke č. 48)
  • 190/2016 Z.z. novela vyhl. č. 116/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 3.6.2016 v čiastke č. 49)
  • 206/2016 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 30.6.2016 v čiastke č. 58)
  • 207/2016 Z.z. ustanovuje podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých (vyšlo dňa: 30.6.2016 v čiastke č. 58)
  • 208/2016 Z.z. novela vyhl. č. 31/1993 Z. z. (vyšlo dňa: 30.6.2016 v čiastke č. 58)
  • 269/2016 Z.z. o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2017 (vyšlo dňa: 11.10.2016 v čiastke č. 89)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Dovoz a vývoz tovaru z pohľadu DPH

3.11.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri DPH uplatňujú colné predpisy v stanovenom rozsahu. Preto je nevyhnutné poznať špecifiká týchto predpisov platné pre dovoz a vývoz tovaru. Dobrá znalosť týchto predpisov môže zabrániť vzniku škôd, ktoré by mohli vyplynúť z nesprávneho uplatňovania DPH pri dovoze a vývoze tovaru... Prihláška tu!

Uplatňovanie DPH v medzinárodnej preprave tovarov v praktických príkladoch

27.10.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký
Opýtajte sa na tému súvisiacu s uplatňovaním DPH v medzinárodnej preprave tovarov - máte jedinečnú príležitosť! Prihláška tu!

Zákonník práce – aplikačný seminár

14.10.2016, Bratislava
Lektorky: JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová
Prinášame Vám aktualizovaný a pre prax mimoriadne užitočný seminár, počas ktorého máte možnosť získať všetky potrebné informácie v súvislosti so zmenami v Zákonníku práce. V nadväznosti na platnú legislatívu budú na školení riešené aj témy vzniku a skončenia pracovného pomeru, pracovnej disciplíny a možností rozvrhnutia pracovného času, prekážok v práci, či problematika dohôd... Prihláška tu!

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

21.11.2016, Bratislava
Lektorky: JUDr. Alena Huťanová, JUDr. Terézia Maděřičová
Objasnite si na poldňovom seminári problematiku rovnomerného aj nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času a naučte sa spoľahlivo vytvárať rozvrh pracovných zmien (kalendár pracovného času). Pre lepšie a jednoduchšie pochopenie bude táto tematika vysvetlená na praktických príkladoch! Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2016

18.10.2016, Bratislava
Lektorka: Ing. Zuzana Kvasničková
Podľa poslednej novely zákona o dani z príjmov, ktorá je účinná od 1.1.2015 sa pravidlá transferového oceňovania uplatňujú už aj na tuzemské závislé osoby, rovnako aj povinnosť vypracovávať dokumentáciu transferového  oceňovania... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: