Daňový kalendár
máj 2018
PoUtStŠtPiSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 
Najbližšia daňová povinnosť
31.5.2018 - Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

Darček mesiaca
Platenie odvodov SZČO v roku 2018

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
31.5.2018 - Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 25.5.2018
 1 USD1,17 EUR (+0,01)
 1 GBP0,87 EUR (-0)
 1 PLN4,3 EUR (-0)
 1 CZK25,81 EUR (-0)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

 

ostatné
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

Kalkulačka na výpočet poistného
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

VIDEOSEMINÁRE
Videosemináre nájdete tu

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

 Najnovšie

Čiastkový základ dane z príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonuGarancia

28.5.2018, prof. Ing. Anna Baštincová CSc., Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
prof. Ing. Anna Baštincová CSc.; Ing. Viera Mezeiová Azda najvýznamnejším druhom príjmov pre daňovníka - fyzickú osobu (FO) sú príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu. Príjmy z podnikania, z ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Účtovanie poistného plnenia v jednoduchom účtovníctveGarancia

28.5.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Hlavným dôvodom prečo si spoločnosti poisťujú svoj majetok je aby boli schopné predísť zbytočným problémom pri obnove svojho majetku po poistnej udalosti. Poistné riziko je nebezpečenstvo, ktoré môže viesť k vzniku poistnej udalosti - pri ...
viac

Podmienky SZČO na vedenie účtovníctva a daňovej evidencie v roku 2018Garancia

28.5.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Aké podmienky musí spĺňať SZČO, aby pri uplatňovaní výdavkov mohol viesť daňovú evidenciu a nebol teda účtovnou jednotkou? SZČO má príjmy podľa § 6 ods. 1 , nie je platiteľom DPH. A aké podmienky musí spĺňať, aby už musel viesť účtovníctvo. ...
viac

Vrátenie poistného a sankcie sociálnej poisťovne voči SZČOGarancia

28.5.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
V prípade, že živnostník si nesprávne stanovil výšku odvodov do Sociálnej poisťovne a platil vyššie odvody, resp. nesprávne si otestoval svoje príjmy a odviedol do poisťovne viac ako bola jeho povinnosť, sociálna poisťovňa je povinná vrátiť ...
viac

Čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnostiGarancia

24.5.2018, prof. Ing. Anna Baštincová CSc., Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p ( ZDP ) pri zdaňovaní fyzických osôb (FO) vychádza z princípu zdanenia celkových príjmov týchto osôb z rôznych zdrojov a rôzneho druhu. Preto podnikateľ ako ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Daňový a účtovný režim rezerv v jednoduchom účtovníctveGarancia

24.5.2018, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ján Mintál Tvorba a čerpanie rezerv sa v jednoduchom účtovníctve účtuje v rámci uzávierkových účtovných operácií. Tvorba rezervy sa pritom účtuje v peňažnom denníku rámci výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov v ...
viac

Príjmy, z ktorých sa platí daň z príjmov fyzických osôb - základ daneGarancia

23.5.2018, prof. Ing. Anna Baštincová CSc., Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
prof. Ing. Anna Baštincová CSc.; Ing. Viera Mezeiová Úvod Základ dane vyjadruje, z akej základne sa daň vyrubí. Musí byť vyjadrený v v eurách. Určenie základu dane pre fyzickú osobu je uvedené v   zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn. n. p. ( ZDP ). ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Preddavky na daň z príjmov fyzickej osobyGarancia

23.5.2018, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Platenie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby je upravené v § 34, § 51c a v prechodných ustanoveniach zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ ZDP ”). Podľa § 51c ZDP sa preddavok na daň ...
viac

Dočasná práca živnostníka v krajinách EU a sociálne poistenieGarancia

23.5.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pre cezhraničné poskytovanie služieb sa vyžaduje splnenie určitých podmienok, ktorá sa líšia podľa krajiny určenia a predmetu poskytovaných služieb. Pred podnikaním v zahraničí na základe slovenského osvedčenia o živnostenskom oprávnení sa ...
viac

Príjmy, ktoré podliehajú dani z príjmov fyzických osôb - predmet daneGarancia

22.5.2018, prof. Ing. Anna Baštincová CSc., Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
prof. Ing. Anna Baštincová CSc.; Ing. Viera Mezeiová Úvod Rozsah daňovej povinnosti, t. j. ktoré príjmy podliehajú dani z príjmov FO, vyjadruje predmet dane z príjmov. Od vymedzenia predmetu dane je odvodený aj názov daňového zákona (č. 595/2003 Z. z. o dani z  ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Najčítanejšie

Vyradenie pohľadávky v jednoduchom účtovníctveArchív

17.12.2016, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňovník, fyzická osoba, vedie jednoduché účtovníctvo. Vo svojej evidencii už niekoľko rokov eviduje pohľadávky, ktoré nie sú uhradené. Aké možnosti má daňovník, v prípade že sa rozhodne upustiť od ďalšieho vymáhania týchto pohľadávok? Postupy účtovania ...
viac

Účtovanie lízingu v jednoduchom účtovníctveArchív

17.6.2016, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Lízing je spravidla dvojstranný záväzkový vzťah, pri ktorom nájomca, v prospech ktorého je prenechávané užívanie veci a poberanie úžitku, platí prenajímateľovi za používanie predmetu lízingu stanovené nájomné formou jednotlivých splátok počas doby trvania ...
viac

Komentár k ZDP § 43 - Daň vyberaná zrážkouGarancia

2.3.2018, Ing. Peter Horniaček, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Horniaček; Ing. Viera Mezeiová § 43 (1) Daň sa vyberá zrážkou vo výške a) 7 % z príjmov podľa odseku 3 písm. r) okrem príjmov zdaňovaných podľa písmena c), b) 19 % z príjmov podľa odsekov 2 a 3 okrem príjmov zdaňovaných podľa písmen a) a c), c) 35 % ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Zmeny v uplatňovaní percentuálnych výdavkov fyzickej osoby od 01. januára 2017Garancia

23.9.2016, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vláda SR dňa 21. 09. 2016 na svojom zasadnutí schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o  ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Daňová uznateľnosť výdavkov súvisiacich s využívaním automobilu, ktorý nie je vo vlastníctve podnikateľaGarancia

21.2.2018, Ing. Marcela Prajová, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Marcela Prajová; Ing. Viera Mezeiová Daňovník môže v súvislosti s podnikaním využívať automobil, ktorý nie je v jeho vlastníctve: prenajatý formou finančného prenájmu; prenajatý formou operatívneho prenájmu a; poskytnutý na základe zmluvy o výpožičke. ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
O ČOM SA HOVORÍ
Najnovšie Právne predpisy
  • 11/2018 Z.z. ustanovuje súbor otázok súvisiacich s príjmom spotrebiteľa (vyšlo dňa: 12.1.2018 v čiastke č. 5)
  • 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (vyšlo dňa: 30.1.2018 v čiastke č. 11)
  • 52/2018 Z.z. novela zák. č. 297/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 1.3.2018 v čiastke č. 27)
  • 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 7.3.2018 v čiastke č. 29)
  • 57/2018 Z.z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 7.3.2018 v čiastke č. 29)
  • 63/2018 Z.z. novela zák. č. 311/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 8.3.2018 v čiastke č. 30)
  • 67/2018 Z.z. ustanovuje podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie (vyšlo dňa: 8.3.2018 v čiastke č. 30)
  • 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane (vyšlo dňa: 31.3.2018 v čiastke č. 38)
  • 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke (vyšlo dňa: 13.4.2018 v čiastke č. 40)
  • 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch (vyšlo dňa: 14.4.2018 v čiastke č. 41)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Dovoz a vývoz tovaru z pohľadu DPH

19.11.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri DPH uplatňujú colné predpisy v stanovenom rozsahu. Preto je nevyhnutné poznať špecifiká týchto predpisov platné pre dovoz a vývoz tovaru. Dobrá znalosť týchto predpisov môže zabrániť vzniku škôd, ktoré by mohli vyplynúť z nesprávneho uplatňovania DPH pri dovoze a vývoze tovaru... Prihláška tu!

Zákonník práce – aplikačný seminár

30.7.2018, Bratislava
Lektorky: JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová
Prinášame Vám aktualizovaný a pre prax mimoriadne užitočný seminár, počas ktorého máte možnosť získať všetky potrebné informácie v súvislosti so zmenami v Zákonníku práce. V nadväznosti na platnú legislatívu budú na školení riešené aj témy vzniku a skončenia pracovného pomeru, pracovnej disciplíny a možností rozvrhnutia pracovného času, prekážok v práci, či problematika dohôd... Prihláška tu!

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

2.7.2018, Bratislava
Lektorky: JUDr. Alena Huťanová, JUDr. Terézia Maděřičová
Objasnite si na poldňovom seminári problematiku rovnomerného aj nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času a naučte sa spoľahlivo vytvárať rozvrh pracovných zmien (kalendár pracovného času). Pre lepšie a jednoduchšie pochopenie bude táto tematika vysvetlená na praktických príkladoch! Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2018

9.7.2018, Bratislava
Lektorka: Ing. Zuzana Kvasničková
Podľa poslednej novely zákona o dani z príjmov, ktorá je účinná od 1.1.2015 sa pravidlá transferového oceňovania uplatňujú už aj na tuzemské závislé osoby, rovnako aj povinnosť vypracovávať dokumentáciu transferového  oceňovania... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: