Daňový kalendár
august 2016
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 
Najbližšia daňová povinnosť
31.8.2016 - Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
31.8.2016 - Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 27.8.2016
 1 USD1,13 EUR (0)
 1 GBP0,85 EUR (-0)
 1 PLN4,32 EUR (+0,02)
 1 CZK27,02 EUR (-0)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR 9,80 EUR
Stravné v ČR 600 CZK
ostatné
PDF na stiahnutie

 

Kalkulačka na výpočet poistného
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

VIDEOSEMINÁRE
Videosemináre nájdete tu

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva

 Najnovšie

Daňové priznanie podané po vykonaní ročného zúčtovaniaGarancia

30.8.2016, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňovník pri podaní daňového priznania po vykonaní ročného zúčtovania neaplikuje ustanovenie § 32 ods. 9 zákona o dani z príjmov, t.j. nepodáva opravné resp. dodatočné daňové priznanie a vykonané ročné zúčtovanie nepovažuje za podané daňové ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Daňová uznateľnosť dokladu z registračnej pokladne v roku 2016Garancia

30.8.2016, Mgr. Ing. Ján Kaššaj, Zdroj: Verlag Dashöfer
Spoločnosť, platiteľ DPH, má doklad z registračnej pokladne na sumu 850 EUR základ dane + DPH 20 % (170 EUR), celková sumu 1 020 EUR. Spoločnosť, v súlade so zákonom o DPH, nemá nárok na odpočítanie DPH z tohto dokladu. Môže si ale spoločnosť cenu bez DPH, teda ...
celý článok

Daň vyberaná zrážkou pri platbách do zahraničia v roku 2016Garancia

30.8.2016, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) pozná splnenie daňovej povinnosti nielen podaním daňového priznania, ale aj formou dane vyberanej zrážkou. Pri tomto spôsobe splnenia daňovej povinnosti sa z vymedzených ...
celý článok

Neplatca DPH a faktúra za webdesign do EÚGarancia

30.8.2016, Ing. Jana Mitrengová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako má správne fakturovať SZČO? Registroval sa na DÚ podľa §7a, pretože má možnosť vykonávať webdesign, programovanie pre odberateľa v Belgicku, ten však nie je platcom DPH a vraví, že podľa ich zákonov sa nemusí registrovať, lebo je inštitúciou - asociácia, ...
celý článok

Zmeny v oblasti osobitných colných režimov

30.8.2016, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Týmto článkom by sme chceli vašu pozornosť upriamiť na niektoré zmeny, ktoré nové colné predpisy vniesli do oblasti osobitných colných režimov, medzi ktoré patrí colné uskladňovanie, slobodné pásmo, aktívny a pasívny zušľachťovací styk, ...
celý článok

Overenie IČ DPH zdaniteľnej osoby so sídlom podnikania v tretej krajine v roku 2016Garancia

29.8.2016, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Slovenské a európske pravidlá pre daň z pridanej hodnoty pri obchodovaní s tretími krajinami slovenskému dodávateľovi prikazujú určité povinnosti, ktoré si bližšie rozoberieme v tomto článku. Slovenský dodávateľ, ktorý dodáva do tretích ...
celý článok

Príklad na vyplnenie daňového priznania k DPH a kontrolného výkazu v roku 2016 (časť II.)Garancia

29.8.2016, Ing. Marcela Rabatinová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zjednodušene môžeme povedať, že kontrolný výkaz k DPH predstavuje súhrn informácií o všetkých transakciách platiteľa dane na vstupe aj na výstupe, ktoré podliehajú slovenskej DPH. Kontrolný výkaz má 4 samostatné časti (A, B, C, D), a to: časť A.  (Údaje ...
celý článok

Zmena reálnej hodnoty majetku v roku 2016Garancia

29.8.2016, Ing. Daniela Krištofíková, Zdroj: Verlag Dashöfer
MBA Zákonom č. 130/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa od 1. 1. 2016 vypúšťa z § 25 Zákona č. 431/2002 Z. z. o  ...
celý článok

Obrat na účely registrácie pre DPH v SRGarancia

28.8.2016, Ing. Jana Mitrengová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Platcom DPH sa stáva zdaniteľná osoba, ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 eur. U SZČO sa berie mesiac, v ktorom bola vystavená faktúra napr. od 8/2015 do 7/2016 ? V tomto období, ak podnikateľ ...
celý článok

Výhody a nevýhody dobrovoľnej registrácie pre DPH v roku 2016Garancia

27.8.2016, Ing. Jana Mitrengová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stať sa platiteľom dane z pridanej hodnoty má svoje výhody, ale v niektorých prípadoch môže mať aj nevýhody. Zvažovanie dobrovoľnej registrácie, ak nevzniká povinnosť registrácie zo zákona (pri obrate vo výške 49 790 eur za dvanásť po sebe nasledujúcich ...
celý článok
Najčítanejšie

Plán BOZP stavbyGarancia

15.5.2015, Ing. Vladimír Švec, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Plán Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku Cieľom vypracovania plánu BOZP je splnenie § 18 ods. 4 Zákona NR SR č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorý predpisuje stavebníkovi dodržiavať ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Zmeny v jednoduchom účtovníctve v roku 2016Garancia

26.11.2015, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Základnou právnou normou, ktorá upravuje účtovníctvo je zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. Uvedená norma platí aj pre podnikateľov, ktorí účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva. Doposiaľ bol zákon o účtovníctve novelizovaný 18 krát. Posledná novela zákona ...
celý článok

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty účinná od 1. 6. 2016Garancia

26.4.2016, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. júna 2016 nadobudne účinnosť novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z. z., pričom zmeny budú konkrétne pri daňovej povinnosti pri dovoze tovaru a pri oprave základu dane. Zmeny bezprostredne súvisia so zmenami nariadení Európskeho ...
celý článok

Odpočítanie dane a nadmerný odpočetGarancia

15.6.2016, Ing. Anna Jurišová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Možnosť odpočítať daň, ktorú platiteľ zaplatil v cenách nakúpených tovarov a služieb a následne použil na realizáciu zdaniteľných obchodov, patrí k základným princípom fungovania tejto dane (C-98/98, C-4/94, C-408/98). Platiteľ dane si môže ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Nedobytné pohľadávky v jednoduchom účtovníctveArchív

22.9.2012, Ing. Tatjana Pecháčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Otázka: Prosím Vás ako zaúčtovať, resp. zlikvidovať nedobytné pohľadávky v JÚ? Bola na ne uplatnená tiež DPH. Dá sa s tým aj niečo urobiť? Odpoveď: V sústave jednoduchého účtovníctva sa pohľadávky účtujú v knihe pohľadávok. Pretože ...
celý článok
O ČOM SA HOVORÍ
Najnovšie Právne predpisy
  • 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 25.2.2016 v čiastke č. 17)
  • 113/2016 Z.z. ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty (vyšlo dňa: 2.3.2016 v čiastke č. 19)
  • 125/2016 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 23.3.2016 v čiastke č. 27)
  • 163/2016 Z.z. ustanovuje skúšobný poriadok na vykonanie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania (vyšlo dňa: 27.4.2016 v čiastke č. 37)
  • 167/2016 Z.z. novela zák. č. 580/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 29.4.2016 v čiastke č. 38)
  • 188/2016 Z.z. ustanovuje počet vydaných pokladničných dokladov na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice (vyšlo dňa: 1.6.2016 v čiastke č. 48)
  • 190/2016 Z.z. novela vyhl. č. 116/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 3.6.2016 v čiastke č. 49)
  • 206/2016 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 30.6.2016 v čiastke č. 58)
  • 207/2016 Z.z. ustanovuje podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých (vyšlo dňa: 30.6.2016 v čiastke č. 58)
  • 208/2016 Z.z. novela vyhl. č. 31/1993 Z. z. (vyšlo dňa: 30.6.2016 v čiastke č. 58)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Dovoz a vývoz tovaru z pohľadu DPH

7.9.2016, Žilina
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri DPH uplatňujú colné predpisy v stanovenom rozsahu. Preto je nevyhnutné poznať špecifiká týchto predpisov platné pre dovoz a vývoz tovaru. Dobrá znalosť týchto predpisov môže zabrániť vzniku škôd, ktoré by mohli vyplynúť z nesprávneho uplatňovania DPH pri dovoze a vývoze tovaru... Prihláška tu!

Uplatňovanie DPH v medzinárodnej preprave tovarov v praktických príkladoch

12.9.2016, Žilina
Lektor: Ing. Martin Ťažký
Opýtajte sa na tému súvisiacu s uplatňovaním DPH v medzinárodnej preprave tovarov - máte jedinečnú príležitosť! Prihláška tu!

Zákonník práce – aplikačný seminár

14.10.2016, Bratislava
Lektorky: JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová
Prinášame Vám aktualizovaný a pre prax mimoriadne užitočný seminár, počas ktorého máte možnosť získať všetky potrebné informácie v súvislosti so zmenami v Zákonníku práce. V nadväznosti na platnú legislatívu budú na školení riešené aj témy vzniku a skončenia pracovného pomeru, pracovnej disciplíny a možností rozvrhnutia pracovného času, prekážok v práci, či problematika dohôd... Prihláška tu!

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

12.9.2016, Bratislava
Lektorky: JUDr. Alena Huťanová, JUDr. Terézia Maděřičová
Objasnite si na poldňovom seminári problematiku rovnomerného aj nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času a naučte sa spoľahlivo vytvárať rozvrh pracovných zmien (kalendár pracovného času). Pre lepšie a jednoduchšie pochopenie bude táto tematika vysvetlená na praktických príkladoch! Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2016

6.9.2016, Žilina
Lektorka: Ing. Zuzana Kvasničková
Podľa poslednej novely zákona o dani z príjmov, ktorá je účinná od 1.1.2015 sa pravidlá transferového oceňovania uplatňujú už aj na tuzemské závislé osoby, rovnako aj povinnosť vypracovávať dokumentáciu transferového  oceňovania... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: