Daňový kalendár
október 2017
PoUtStŠtPiSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.10.2017 - Osobitný odvod finančných inštitúcií

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

Darček mesiaca
Prechod podnikania živnostníka na s. r. o. v roku 2017

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.10.2017 - Osobitný odvod finančných inštitúcií

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 20.10.2017
 1 USD1,18 EUR (+0,01)
 1 GBP0,9 EUR (+0,01)
 1 PLN4,24 EUR (+0,02)
 1 CZK25,73 EUR (+0,03)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

 

ostatné
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

Kalkulačka na výpočet poistného
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

VIDEOSEMINÁRE
Videosemináre nájdete tu

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

 Najnovšie

Účtovanie v súvislosti s používaním automobilu zahrnutého v obchodnom majetku daňovníkaGarancia

20.10.2017, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňovník - živnostník v novembri 2016 kúpil a zaradil do obchodného majetku osobný automobil KIA Venga. Kúpna cena automobilu bola 15 130 EUR. V súvislosti s používaním automobilu v roku 2016 uvedieme len účtovanie v súvislosti s obstaraním a ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2015 | 2014

Výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorovGarancia

19.10.2017, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov (Meno a priezvisko, miesto podnikania, obchodné meno, sídlo prenajímateľa) .................................. .................................. (adresa miesta podnikania, alebo sídla nájomcu) Vážený pán/ Vážená pani ...
viac
ZámokPrístupné pre: SZČO Profi komplet
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

PN z pohľadu SZČOGarancia

18.10.2017, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Základnou podmienkou nároku na nemocenskú dávku každého poistenca je vznik sociálnej udalosti, ktorá je dôvodom na poskytnutie nemocenského, teda vznik dočasnej pracovnej neschopnosti. Táto osoba však musí byť zároveň aj nemocensky poistená, ...
viac

Zmeny navrhované v zákone o dani z príjmov pre FO s účinnosťou od 1. januára 2018

18.10.2017, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V NR SR je v súčasnosti v legislatívnom procese novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. s predpokladanou účinnosťou od 1. 1. 2018 a prináša (zatiaľ) pre FO najmä: zdanenie príjmov z predaja majetku v bezpodielovom ...
viac

Komentár k ZP § 171 Pracovné podmienky mladistvých zamestnancovGarancia

17.10.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 171 (1) Zamestnávateľ je povinný utvárať priaznivé podmienky na všestranný rozvoj telesných a duševných schopností mladistvých zamestnancov aj osobitnou úpravou ich pracovných podmienok. Pri riešení dôležitých otázok týkajúcich ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Komentár k ZDP § 19 - Daňové výdavkyGarancia

17.10.2017, Ing. Peter Horniaček, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Horniaček; Ing. Viera Mezeiová § 19 (1) Ak výšku výdavku (nákladu) limituje osobitný predpis,  83 ) preukázaný výdavok (náklad) možno zahrnúť do daňových výdavkov najviac do výšky tohto limitu. Ak výšku výdavku (nákladu) limituje tento zákon okrem ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015

Kancelária v byte podnikateľa z pohľadu ZDPGarancia

16.10.2017, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V súčasnosti podnikatelia, zväčša tí, ktorých predmetom činnosti nie je výroba alebo služby spojené s permanentným osobným stykom s klientami (obchod, škôlka....), ale predovšetkým duševné vlastníctvo (programátor, grafik, autor...), často ...
viac

Poslanci schválili novelu zákona o účtovníctve

16.10.2017, Zdroj: SITA
Poslanci v stredu 11. 10. 2017 schválili novelu zákona o účtovníctve. Ak ju podpíše aj prezident, tak podnikatelia budú musieť účtovné záznamy archivovať dvojnásobne dlhý čas oproti súčasnosti, teda desať rokov. Podnikateľ si však bude môcť vybrať, či bude ...
viac

Sociálna poisťovňa poslala živnostníkom s odloženým daňovým priznaním oznámenia o výške ich odvodov

16.10.2017, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa odoslala živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) s odloženým daňovým priznaním oznámenia, či im na základe daňového priznania za rok 2016 od 1. októbra 2017 vzniklo, zaniklo alebo sa zmenila výška ich sociálnych ...
viac

Účtovanie v súvislosti s používaním automobilu nezahrnutého v obchodnom majetku daňovníkaGarancia

13.10.2017, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V tejto časti si uvedieme praktické príklady účtovania v súvislosti s používaním automobilu v rámci podnikateľskej činnosti daňovníka v priebehu zdaňovacieho obdobia. Uvedieme situácie, ktoré v súvislosti s používaním vozidla môžu vzniknúť ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2015 | 2014
Najčítanejšie

Daňová uznateľnosť výdavkov súvisiacich s využívaním automobilu, ktorý nie je vo vlastníctve podnikateľaGarancia

18.4.2016, Ing. Marcela Prajová, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Marcela Prajová; Ing. Viera Mezeiová Daňovník môže v súvislosti s podnikaním využívať automobil, ktorý nie je v jeho vlastníctve: prenajatý formou finančného prenájmu; prenajatý formou operatívneho prenájmu a; poskytnutý na základe zmluvy o výpožičke. ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Predaj odpísaného automobilu z pohľadu DPHArchív

27.9.2016, Ing. Tomáš Janoušek, V4 Group, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podnikateľ SZČO kúpil v roku 2008 osobný automobil a zaradil ho do majetku firmy. V tejto dobe je už auto daňovo odpísané. V roku 2008 si uplatnil odpis DPH. Teraz by chcel auto odpredať fyzickej osobe nepodnikateľovi. Ako postupovať, ako zaúčtovať príjem za ...
viac

Zmeny v uplatňovaní percentuálnych výdavkov fyzickej osoby od 01. januára 2017Garancia

23.9.2016, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vláda SR dňa 21. 09. 2016 na svojom zasadnutí schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o  ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016

Účtovanie lízingu v jednoduchom účtovníctveArchív

17.6.2016, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Lízing je spravidla dvojstranný záväzkový vzťah, pri ktorom nájomca, v prospech ktorého je prenechávané užívanie veci a poberanie úžitku, platí prenajímateľovi za používanie predmetu lízingu stanovené nájomné formou jednotlivých splátok počas doby trvania ...
viac

Daňová uznateľnosť manka a škodyGarancia

27.2.2017, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Manká a škody vyplývajúce z účtovníctva upravuje ZDP v ustanovení § 21 ods. 2 písm. e) ZDP . Podľa tohto ustanovenia sú daňovými výdavkami manká a škody len do výšky prijatých náhrad . Manká a škody presahujúce prijaté náhrady sa za daňové ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2015 | 2014
O ČOM SA HOVORÍ
Najnovšie Právne predpisy
  • 95/2017 Z.z. novela zák. č. 311/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 25.4.2017 v čiastke č. 46)
  • 97/2017 Z.z. novela zák. č. 43/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 27.4.2017 v čiastke č. 47)
  • 141/2017 Z.z. novela zák. č. 530/2003 Z. z. a č. 71/1992 Zb. (vyšlo dňa: 6.6.2017 v čiastke č. 61)
  • 149/2017 Z.z. novela zák. č. 71/1967 Zb. (vyšlo dňa: 7.6.2017 v čiastke č. 62)
  • 171/2017 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 29.6.2017 v čiastke č. 70)
  • 173/2017 Z.z. o úprave súm životného minima (vyšlo dňa: 30.6.2017 v čiastke č. 71)
  • 180/2017 Z.z. novela zák. č. 289/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 6.7.2017 v čiastke č. 74)
  • 184/2017 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 10.7.2017 v čiastke č. 75)
  • 227/2017 Z.z. o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2018 (vyšlo dňa: 29.9.2017 v čiastke č. 98)
  • 238/2017 Z.z. novela zák. č. 305/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 12.10.2017 v čiastke č. 103)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Dovoz a vývoz tovaru z pohľadu DPH

14.11.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri DPH uplatňujú colné predpisy v stanovenom rozsahu. Preto je nevyhnutné poznať špecifiká týchto predpisov platné pre dovoz a vývoz tovaru. Dobrá znalosť týchto predpisov môže zabrániť vzniku škôd, ktoré by mohli vyplynúť z nesprávneho uplatňovania DPH pri dovoze a vývoze tovaru... Prihláška tu!

Zákonník práce – aplikačný seminár

16.10.2017, Bratislava
Lektorky: JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová
Prinášame Vám aktualizovaný a pre prax mimoriadne užitočný seminár, počas ktorého máte možnosť získať všetky potrebné informácie v súvislosti so zmenami v Zákonníku práce. V nadväznosti na platnú legislatívu budú na školení riešené aj témy vzniku a skončenia pracovného pomeru, pracovnej disciplíny a možností rozvrhnutia pracovného času, prekážok v práci, či problematika dohôd... Prihláška tu!

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

13.10.2017, Bratislava
Lektorky: JUDr. Alena Huťanová, JUDr. Terézia Maděřičová
Objasnite si na poldňovom seminári problematiku rovnomerného aj nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času a naučte sa spoľahlivo vytvárať rozvrh pracovných zmien (kalendár pracovného času). Pre lepšie a jednoduchšie pochopenie bude táto tematika vysvetlená na praktických príkladoch! Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2017

12.10.2017, Bratislava
Lektorka: Ing. Zuzana Kvasničková
Podľa poslednej novely zákona o dani z príjmov, ktorá je účinná od 1.1.2015 sa pravidlá transferového oceňovania uplatňujú už aj na tuzemské závislé osoby, rovnako aj povinnosť vypracovávať dokumentáciu transferového  oceňovania... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: