Daňový kalendár
december 2017
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
Najbližšia daňová povinnosť
20.12.2017 - DPH (registrácia)

 

Darček mesiaca
Novela daňového poriadku z hľadiska SZČO od 1.1.2018

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
20.12.2017 - DPH (registrácia)
Kurzy mien 15.12.2017
 1 USD1,18 EUR (+0,02)
 1 GBP0,88 EUR (+0,01)
 1 PLN4,22 EUR (+0,01)
 1 CZK25,7 EUR (+0,05)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

 

ostatné
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

Kalkulačka na výpočet poistného

 

VIDEOSEMINÁRE
Videosemináre nájdete tu

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Last Minute Semináre

 Najnovšie

Zmeny v zákone o dani z príjmov od roku 2018 a 2019

15.12.2017, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Národná rada SR na svojom zasadnutí 7. decembra tohto roka schválila návrh novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorá obsahuje veľké množstvom zmien. Ide predovšetkým o tieto zmeny: Národná rada SR ...
viac

Komentár k zákonu o dani z príjmov § 38 - Ročné zúčtovanieGarancia

14.12.2017, Ing. Viera Mezeiová , Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Viera Mezeiová  § 38 (1) Zamestnanec, ktorý poberal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti uvedené v  § 5  a nepoberal príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa  § 43 , pri ktorých uplatnil postup podľa § 43 ods. 7 , alebo ktorý nie je povinný ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015

Daňový bonus na zaplatené úroky

14.12.2017, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Suma daňového zvýhodnenia na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie (DBZ úroky) je podľa § 9 ods. 2 písm. n) ZDP od dane oslobodená. Môže si ju uplatniť daňovník až na konci roka (po prvýkrát za zdaňovacie obdobie roku 2018) podaním daňového ...
viac

Zmeny v zákone o DPH od 1. 1. 2018

14.12.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Novela zákona o dani z pridanej hodnoty je orientovaná na oblasti, v ktorých aplikačná prax ukázala potrebu upraviť existujúce pravidlá uplatňovania dane z pridanej hodnoty a tiež potreba zosúladenia niektorých ustanovení s judikatúrou ...
viac

Komentár k zákonu o dani z príjmov § 37 - Spôsob preukazovania nároku na zníženie základu dane, zamestnaneckú prémiu, daňový bonus a daňový bonus na zaplatené úrokyGarancia

13.12.2017, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 37 (1) Nárok na zníženie základu dane preukazuje zamestnanec zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane, a) predložením dokladu preukazujúceho oprávnenosť nároku na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane podľa  § 11  ods. 3 ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015

Výpočet PN

13.12.2017, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ak bol zamestnanec pre chorobu alebo úraz ošetrujúcim lekárom uznaný za dočasne práceneschopného na výkon činnosti alebo mu bolo nariadené karanténne opatrenie a nemá príjem, ktorý sa považuje za vymeriavací základ podľa osobitného predpisu ...
viac

Informácia o určení vzorov tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti pre rok 2018

12.12.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Odbor daňovej metodiky zverejnilo na svojej webovej stránke Informáciu o určení vzorov tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti (oznámenie Ministerstva financií SR č. MF/017957/2017-721). ...
viac

Komentár k zákonu o dani z príjmov § 33a - Daňový bonus na zaplatené úrokyGarancia

11.12.2017, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
33a (1) Daňovníkovi vzniká nárok na daňový bonus na zaplatené úroky v príslušnom zdaňovacom období vypočítané z výšky poskytnutého úveru na bývanie,57a) na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie,57a) najviac zo sumy 50 000 eur na jednu ...
viac

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2017

11.12.2017, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vo Finančnom spravodajcovi MF SR bolo uverejnené oznámenie MF SR č. MF/017957/2017-721 o určení vzorov tlačív podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP) v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti. Jedným z tlačív ...
viac

Komentár k ZP § 184Garancia

8.12.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 184 (1) Inventarizácia sa musí vykonať pri uzatvorení dohody o hmotnej zodpovednosti, pri jej zániku, pri preradení zamestnanca na inú prácu alebo na iné pracovisko, pri jeho preložení a pri skončení pracovného pomeru. (2) Na ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najčítanejšie

Daňová uznateľnosť výdavkov súvisiacich s využívaním automobilu, ktorý nie je vo vlastníctve podnikateľaGarancia

18.4.2016, Ing. Marcela Prajová, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Marcela Prajová; Ing. Viera Mezeiová Daňovník môže v súvislosti s podnikaním využívať automobil, ktorý nie je v jeho vlastníctve: prenajatý formou finančného prenájmu; prenajatý formou operatívneho prenájmu a; poskytnutý na základe zmluvy o výpožičke. ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Daňová uznateľnosť manka a škodyGarancia

27.2.2017, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Manká a škody vyplývajúce z účtovníctva upravuje ZDP v ustanovení § 21 ods. 2 písm. e) ZDP . Podľa tohto ustanovenia sú daňovými výdavkami manká a škody len do výšky prijatých náhrad . Manká a škody presahujúce prijaté náhrady sa za daňové ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2014

Komentár k ZDP § 43 - Daň vyberaná zrážkouGarancia

1.1.2017, Ing. Peter Horniaček, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Horniaček; Ing. Viera Mezeiová § 43 (1) Daň sa vyberá zrážkou vo výške a) 7 % z príjmov podľa odseku 3 písm. r) okrem príjmov zdaňovaných podľa písmena c), b) 19 % z príjmov podľa odsekov 2 a 3 okrem príjmov zdaňovaných podľa písmen a) a c), c) 35 % ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015

Preddavky na zdravotné poistenie SZČO od januára 2017Garancia

21.1.2017, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Tak ako každý rok, suma preddavkov na verejné zdravotné poistenie sa od januára 2017 znova zmení. Nastala však aj významná zmena v tom, že sa zrušila maximálna suma vymeriavacieho základu a teda aj maximálneho preddavku na zdravotné poistenie. Vymeriavací ...
viac

Vyradenie pohľadávky v jednoduchom účtovníctveArchív

17.12.2016, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňovník, fyzická osoba, vedie jednoduché účtovníctvo. Vo svojej evidencii už niekoľko rokov eviduje pohľadávky, ktoré nie sú uhradené. Aké možnosti má daňovník, v prípade že sa rozhodne upustiť od ďalšieho vymáhania týchto pohľadávok? Postupy účtovania ...
viac
O ČOM SA HOVORÍ
Najnovšie Právne predpisy
  • 264/2017 Z.z. novela zák. č. 513/1991 Zb. (vyšlo dňa: 8.11.2017 v čiastke č. 114)
  • 265/2017 Z.z. novela vyhl. č. 25/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 8.11.2017 v čiastke č. 114)
  • 266/2017 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 9.11.2017 v čiastke č. 115)
  • 267/2017 Z.z. novela zák. č. 563/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 10.11.2017 v čiastke č. 116)
  • 270/2017 Z.z. novela zák. č. 289/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 13.11.2017 v čiastke č. 117)
  • 275/2017 Z.z. novela zák. č. 431/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 15.11.2017 v čiastke č. 119)
  • 276/2017 Z.z. novela zák. č. 422/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 15.11.2017 v čiastke č. 119)
  • 278/2017 Z.z. ustanovuje sumu minimálnej mzdy na rok 2018 (vyšlo dňa: 15.11.2017 v čiastke č. 119)
  • 279/2017 Z.z. novela zák. č. 483/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 21.11.2017 v čiastke č. 120)
  • 292/2017 Z.z. novela zák. č. 79/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 29.11.2017 v čiastke č. 125)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Dovoz a vývoz tovaru z pohľadu DPH

23.4.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri DPH uplatňujú colné predpisy v stanovenom rozsahu. Preto je nevyhnutné poznať špecifiká týchto predpisov platné pre dovoz a vývoz tovaru. Dobrá znalosť týchto predpisov môže zabrániť vzniku škôd, ktoré by mohli vyplynúť z nesprávneho uplatňovania DPH pri dovoze a vývoze tovaru... Prihláška tu!

Zákonník práce – aplikačný seminár

22.1.2018, Bratislava
Lektorky: JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová
Prinášame Vám aktualizovaný a pre prax mimoriadne užitočný seminár, počas ktorého máte možnosť získať všetky potrebné informácie v súvislosti so zmenami v Zákonníku práce. V nadväznosti na platnú legislatívu budú na školení riešené aj témy vzniku a skončenia pracovného pomeru, pracovnej disciplíny a možností rozvrhnutia pracovného času, prekážok v práci, či problematika dohôd... Prihláška tu!

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

16.1.2018, Bratislava
Lektorky: JUDr. Alena Huťanová, JUDr. Terézia Maděřičová
Objasnite si na poldňovom seminári problematiku rovnomerného aj nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času a naučte sa spoľahlivo vytvárať rozvrh pracovných zmien (kalendár pracovného času). Pre lepšie a jednoduchšie pochopenie bude táto tematika vysvetlená na praktických príkladoch! Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2018

18.1.2018, Bratislava
Lektorka: Ing. Zuzana Kvasničková
Podľa poslednej novely zákona o dani z príjmov, ktorá je účinná od 1.1.2015 sa pravidlá transferového oceňovania uplatňujú už aj na tuzemské závislé osoby, rovnako aj povinnosť vypracovávať dokumentáciu transferového  oceňovania... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: