Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Reklamné predmety

2.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.6.2.8 Reklamné predmety

Ing. Marcela Prajová

Podľa ust. § 21 ods. 1 písm. h) ZDP daňovými výdavkami nie sú výdavky (náklady) na reprezentáciu okrem výdavkov (nákladov) na reklamné predmety v hodnote neprevyšujúcej 17 € za jeden predmet.

Za reklamné predmety sa nepovažujú:

  • darčekové reklamné poukážky,

  • tabakové výrobky okrem daňovníka, u ktorého je výroba tabakových výrobkov hlavným predmetom činnosti,

  • alkoholické nápoje okrem vína (alkoholických nápojov podľa zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov) v úhrnnej výške najviac 5 % zo základu dane; uvedené sa nevzťahuje na daňovníka, u ktorého je výroba alkoholických nápojov hlavným predmetom činnosti. Tzn., že u daňovníka, u ktorého nie je výroba vína hlavným predmetom činnosti, je možné uznať náklady (výdavky) na víno ako reklamný predmet v hodnote neprevyšujúcej 17 € za jedno víno, v úhrnnej výške najviac 5 % zo základu dane.


V súlade s ust. § 17 ods. 38 ZDP sa základom dane (čiastkovým základom dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP alebo základom dane (čiastkovým základom dane) z príjmov podľa § 6 ods. 3 a 4 ZDP na účely uplatnenia § 21 ods. 1 písm. h) ZDP rozumie základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP alebo základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 3 a 4 ZDP zistený podľa § 17 až 29 ZDP okrem ustanovení § 17 ods. 19 písm. h), ods. 34, 35 a 37, § 19 ods. 3 písm. n) a § 21 ods. 1 písm. h) ZDP, teda základ dane resp. čiastkový základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP alebo základ dane resp. čiastkový základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 3 a 4 ZDP pred uplatnením vyššie uvedených ustanovení ZDP.


Daňovník s príjmami zo živnosti, ktorý vedie jednoduché účtovníctvo, v roku 2016 nakúpil reklamné predmety – 80 kusov kalendárov po 5 € a 50 fliaš vína po 15 €. Nákup reklamných predmetov v sume 400 € za kalendáre a 750 € za víno zaúčtoval do daňových výdavkov ovplyvňujúcich základ dane. V daňovom priznaní typ B za zdaňovacie obdobie roku 2016 vykázal daňovník v tabuľke 1 na riadku 2 príjmy zo živnosti vo výške 157 800 € a výdavky vo výške 147 600 €. V sume výdavkov je zahrnutý aj nákup reklamných predmetov. Na riadku 39 daňového

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: