dnes je 20.11.2019
Najnovšie

Povinnosť podať súhrnný výkaz od roku 2020Garancia

31.10.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. , novelizuje aj § 80 ods. 1 . Ide o legislatívno - technickú úpravu. Účinnosť zákona je od 1. januára 2020, s ohľadom na termín transpozície smernice ...

Účtovanie výdavkov na reklamu a reklamné predmetyGarancia

31.10.2019, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z pohľadu daňového musia byť pre účely uznania nákladov na reklamu do daňových výdavkov splnené predovšetkým základné  podmienky daňového výdavku  zadefinované v § 2 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p. (ďalej iba „zákon o  ...

Novela zákona o dani z príjmov od 1. januára 2020Garancia

31.10.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o dani z príjmov č. 301/2019 Z. z. je zameraná na zjednodušenie podmienok na podnikanie, či už cez opatrenia na podporu výroby, podporu malého a stredného podnikania alebo cez zníženie administratívnej záťaže daňovníkov. ...

Predaj motorového vozidla z pohľadu jednoduchého účtovníctva v roku 2019Garancia

31.10.2019, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

FO účtujúca v jednoduchom účtovníctve obstarala auto v roku 2017 - uplatnila si odpis aj náklady v roku 2017 aj v roku 2018 a v máji roku 2019 auto odpredala - zostatková hodnota MV v roku 2018 bola 2 500 €, v roku 2019 odpredaj za 1 500 € - ...

Prenájom výdajného automatu do Českej republiky z pohľadu DPH v roku 2019Garancia

31.10.2019, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Naša spoločnosť má fakturovať prenájom výdajného automatu do Českej republiky. Výdajný automat máme zaradený v našom hmotnom majetku a bude dodaný do Českej republiky. Faktúra za prenájom bude v mesačných intervaloch a bez DPH. Vyplýva z ...

Splatnosť faktúr za potraviny v zmysle zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami v roku 2019Garancia

31.10.2019, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obraciame sa na Vás s otázkou, ako máme rozumieť splatnosti faktúr za potraviny v zmysle zákona č. 91/2019 Z. z. - Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kupujeme a predávame ...

Čo musí obsahovať súhrnný výkaz od roku 2020Garancia

30.10.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. , novelizuje aj § 80 ods. 4 . Jedná sa o legislatívno - technickú úpravu. Účinnosť zákona je od 1. januára 2020, s ohľadom na termín transpozície ...

Zmeny v oblasti transakcií s akciami, obchodnými podielmi a oceňovacími rozdielmi od 1.1.2020Garancia

29.10.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ďalšími z radu zmien, ktoré reagujú na praktické skúsenosti, sú zmeny v oblasti transakcií s akciami, obchodnými podielmi a oceňovacími rozdielmi. U právnických osôb sa za oslobodený príjem bude považovať aj príjem z predaja akcií ...

Podanie žiadosti o vrátenie dane v inom členskom štáte od roku 2020Garancia

29.10.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. , mení aj § 55f ods. 1 . Jedná sa však len o legislatívno - technickú úpravu, kde sa vypúšťajú slová „Slovenskej republiky”. Účinnosť zákona je od 1. ...

Škoda na pokladničnej pohotovostiGarancia

29.10.2019, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z právneho pohľadu možno škodu definovať ako majetkovú ujmu, ktorá nastala v majetkovej sfére poškodeného a ktorá je objektívne vyjadriteľná peniazmi ako všeobecným ekvivalentom. Zákon o účtovníctve definuje pojem ”škoda“ ako neodstrániteľné ...

viac článkov
Najčítanejšie

Živnostenský registerArchív

19.7.2017, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Každá právnická osoba, ktoré sa rozhodla podnikať formou prevádzkovania živnosti, je zapísaná v Živnostenskom registri Slovenskej republiky (ďalej len „register”). Jeho právnym základom je zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní a o  ...

Zmluvná pokuta, úrok z omeškaniaGarancia

17.12.2013, Ing. Antónia Parajková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právne predpisy a súvisiace predpisy Pokuty a penále predstavujú sankcie za nesplnenie resp. porušenie zmluvných povinností (záväzkov) alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov. V rámci obchodno-záväzkových vzťahov pri ...

Účtovanie platieb platobnou kartou v jednoduchom účtovníctveArchív

16.6.2017, Ing. Eva Mihalíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pri účtovných operáciách týkajúcich sa jednoduchého účtovníctva je nutné vychádzať z Opatrenia MF SR č. 27076/2007-74 - Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve. V súlade s týmto opatrením musí účtovná jednotka viesť okrem iných kníh aj ...

Daňová uznateľnosť výdavkov súvisiacich s využívaním automobilu, ktorý nie je vo vlastníctve podnikateľaGarancia

21.2.2018, Ing. Marcela Prajová, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Marcela Prajová; Ing. Viera Mezeiová Daňovník môže v súvislosti s podnikaním využívať automobil, ktorý nie je v jeho vlastníctve: prenajatý formou finančného prenájmu; prenajatý formou operatívneho prenájmu a; poskytnutý na základe zmluvy o výpožičke. ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Komentár k ZDP § 17 - Všeobecné ustanovenia o zisťovaní základu daneArchív

20.12.2018, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ailina Hanková, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 17 (1) Pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty sa vychádza a) u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva 1 ) alebo u daňovníka, ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 alebo ods. 11 , z rozdielu ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
viac článkov
Semináre - aktuálna ponuka

Zákonník práce od 1.1.2019 – aplikačný seminár

22.10.2019, Bratislava
Lektorky: JUDr. Alena Huťanová
Prinášame Vám aktualizovaný a pre prax mimoriadne užitočný seminár, počas ktorého máte možnosť získať všetky potrebné informácie v súvislosti so zmenami v Zákonníku práce. V nadväznosti na platnú legislatívu budú na školení riešené aj témy vzniku a skončenia pracovného pomeru, pracovnej disciplíny a možností rozvrhnutia pracovného času, prekážok v práci, či problematika dohôd... Prihláška tu!

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

23.10.2019, Žilina
Lektorky: JUDr. Alena Huťanová, JUDr. Terézia Maděřičová
Objasnite si na poldňovom seminári problematiku rovnomerného aj nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času a naučte sa spoľahlivo vytvárať rozvrh pracovných zmien (kalendár pracovného času). Pre lepšie a jednoduchšie pochopenie bude táto tematika vysvetlená na praktických príkladoch! Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2019

12.11.2019, Žilina
Lektorka: Ing. Zuzana Kvasničková
Podľa poslednej novely zákona o dani z príjmov, ktorá je účinná od 1.1.2015 sa pravidlá transferového oceňovania uplatňujú už aj na tuzemské závislé osoby, rovnako aj povinnosť vypracovávať dokumentáciu transferového  oceňovania... Prihláška tu!

Daňový kalendár
november 2019
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.11.2019 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Darček k Vášmu predplatnému
Príspevok na rekreáciu podľa § 152a Zákonníka práce
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.11.2019 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 20.11.2019
1 EUR1,11 USD (+0,01)
1 EUR0,86 GBP (+0,01)
1 EUR4,29 PLN (-0)
1 EUR25,57 CZK (-0,02)
Ďalšie meny
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné
Kalkulačka na výpočet poistného
VIDEOSEMINÁRE
Videosemináre nájdete tu
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV


www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk