Daňový kalendár
január 2019
PoUtStŠtPiSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.1.2019 - Spotrebná daň z liehu

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

Darček mesiaca
Zmeny v zákone o dani z príjmov týkajúce sa FO od 1.1.2019

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.1.2019 - Spotrebná daň z liehu

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 23.1.2019
 1 USD1,14 EUR (-0)
 1 GBP0,88 EUR (-0)
 1 PLN4,28 EUR (-0)
 1 CZK25,61 EUR (+0,02)
Ďalšie meny
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,80 €

12 - 18 hodín

7,10 €

nad 18 hodín

10,90 €

 

ostatné
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

Kalkulačka na výpočet poistného
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

VIDEOSEMINÁRE
Videosemináre nájdete tu

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

 Najnovšie

Úmrtie daňovníka, ktorému vznikol nárok na daňový bonus na zaplatené úrokyGarancia

23.1.2019, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ak zomrie daňovník, ktorému vznikol nárok na daňový bonus na zaplatené úroky, nárok na daňový bonus na zaplatené úroky si môže uplatniť daňovník, na ktorého prešli nesplatené záväzky z úveru na bývanie po zomrelom daňovníkovi. Podmienky ...
viac

Praktický príklad na vyplnenie daňového priznania typ BGarancia

23.1.2019, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V tejto časti uvedieme praktický príklad na vyplnenie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2018 typ B (ďalej len „DP”). V praktickom príklade sú uvedené viaceré druhy príjmov daňovníka, ich zdanenie a uvedenie, resp. neuvedenie do ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Výpočet výšky daňového bonusu na zaplatené úrokyGarancia

22.1.2019, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňovým bonusom na zaplatené úroky je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období podľa § 33a ods. 1 ZDP , najviac však do výšky 400 € za rok. Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky vzniká počas piatich ...
viac

Uplatnenie nároku na daňový bonus na zaplatené úrokyGarancia

22.1.2019, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňový bonus na zaplatené úroky si môže daňovník uplatniť po skončení zdaňovacieho obdobia osobne prostredníctvom daňového priznania alebo u zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, v ročnom zúčtovaní. Možno ho uplatniť najviac do výšky ...
viac

Ročné zúčtovanie za rok 2018Garancia

22.1.2019, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňovník, ktorý poberal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti (§ 5 zákona č. 595/2003 Z.z. odani zpríjmov vzn.n.p. - ZDP) a nepoberal príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 ZDP, pri ktorých sa nepovažuje daň za vysporiadanú, ...
viac

Daňový bonus na zaplatené úrokyGarancia

21.1.2019, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer
S účinnosťou od 01.01.2018 sa v ZDP zaviedla suma daňového zvýhodnenia na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie (ďalej len „ daňový bonus na zaplatené úroky ”). Podmienky na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky sú vymedzené v § ...
viac

Podmienky nároku na daňový bonus na zaplatené úrokyGarancia

21.1.2019, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňovníkovi vzniká nárok na daňový bonus na zaplatené úroky v príslušnom zdaňovacom období vypočítané z výšky poskytnutého úveru na bývanie, na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie, najviac zo sumy 50 000,00 € na jednu tuzemskú ...
viac

Zavedenie dane z poistenia a jej vplyv na základ dane z príjmov od 1.1.2019Garancia

21.1.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákonom č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia sa súčinnosťou od 1. januára 2019 zavádza nový druh dane, a to daň z poistenia na vybrané odvetvia neživotného poistenia, ak je poistné riziko umiestnené v Slovenskej republike. Zákonom č. 213/ ...
viac

Výška dosiahnutého zdaniteľného príjmuGarancia

18.1.2019, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňový bonus na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti môže uplatniť len ten daňovník, ktorý v zdaňovacom období: dosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti aspoň vo výške šesť násobku minimálnej mzdy , alebo dosiahol ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Preukazovanie nároku na daňový bonusGarancia

18.1.2019, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňovník, ktorý si v daňovom priznaní uplatňuje daňový bonus, musí nárok na daňový bonus preukázať dokladmi vymedzenými v § 37 ZDP . Nárok na priznanie daňového bonusu preukazuje daňovník dokladmi, ktoré sú prílohou daňového priznania a to: ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Najčítanejšie

Výdavky uplatniteľné až po zaplatení v jednoduchom účtovníctveGarancia

20.11.2018, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Aj u účtovných jednotiek účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva sa možno stretnúť s časovým rozlíšením, ale nie nákladov a výnosov ako v podvojnom účtovníctve, ale časové rozlíšenie výdavkov na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov. ...
viac

Zmeny v živnostenskom zákone účinné od 1.1. 2019Garancia

2.11.2018, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Základným právnym predpisom z oblasti živností, ako jednej z najrozšírenejších foriem podnikania v podmienkach Slovenskej republiky, je zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) a o zmene a doplnení niektorých ...
viac

Zápis konečných užívateľov výhod v obchodnom registri od 1. novembra 2018Garancia

15.10.2018, JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 01.11.2018 bude účinné ustanovenie zákona č. 530/2003 o Obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe ktorého budú súčasťou údajov zapisovaných do Obchodného registra aj údaje ...
viac

Vyradenie pohľadávky v jednoduchom účtovníctveArchív

17.12.2016, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňovník, fyzická osoba, vedie jednoduché účtovníctvo. Vo svojej evidencii už niekoľko rokov eviduje pohľadávky, ktoré nie sú uhradené. Aké možnosti má daňovník, v prípade že sa rozhodne upustiť od ďalšieho vymáhania týchto pohľadávok? Postupy účtovania ...
viac

Výpočet dane z príjmov fyzických osôbArchív

9.7.2018, Ing. Jana Kušnírová PhD., Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Jana Kušnírová PhD.; Ing. Viera Mezeiová Daň z príjmov fyzických osôb sa vypočíta zo základu dane vynásobením sadzbou dane 19 %, alebo 25% podľa  § 15  zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. ( ZDP ).  Základ dane sa zistí ako súčet: 1. ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017
O ČOM SA HOVORÍ
Najnovšie Právne predpisy
  • 1/2019 Z.z. novela op. č. 419/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 1.1.2019 v čiastke č. 1)
  • 4/2019 Z.z. novela zák. č. 321/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 9.1.2019 v čiastke č. 3)
  • 9/2019 Z.z. novela zák. č. 56/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 11.1.2019 v čiastke č. 5)
  • 10/2019 Z.z. novela zák. č. 595/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 11.1.2019 v čiastke č. 5)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Zákonník práce od 1.1.2019 – aplikačný seminár

25.3.2019, Žilina
Lektorky: JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová
Prinášame Vám aktualizovaný a pre prax mimoriadne užitočný seminár, počas ktorého máte možnosť získať všetky potrebné informácie v súvislosti so zmenami v Zákonníku práce. V nadväznosti na platnú legislatívu budú na školení riešené aj témy vzniku a skončenia pracovného pomeru, pracovnej disciplíny a možností rozvrhnutia pracovného času, prekážok v práci, či problematika dohôd... Prihláška tu!

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

14.3.2019, Bratislava
Lektorky: JUDr. Alena Huťanová, JUDr. Terézia Maděřičová
Objasnite si na poldňovom seminári problematiku rovnomerného aj nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času a naučte sa spoľahlivo vytvárať rozvrh pracovných zmien (kalendár pracovného času). Pre lepšie a jednoduchšie pochopenie bude táto tematika vysvetlená na praktických príkladoch! Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2019

19.3.2019, Bratislava
Lektorka: Ing. Zuzana Kvasničková
Podľa poslednej novely zákona o dani z príjmov, ktorá je účinná od 1.1.2015 sa pravidlá transferového oceňovania uplatňujú už aj na tuzemské závislé osoby, rovnako aj povinnosť vypracovávať dokumentáciu transferového  oceňovania... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: