Daňový kalendár
september 2018
PoUtStŠtPiSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.9.2018 - Spotrebná daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

Darček mesiaca
Daňová uznateľnosť manka a škody v JÚ v roku 2018

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.9.2018 - Spotrebná daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 19.9.2018
 1 USD1,17 EUR (+0,01)
 1 GBP0,89 EUR (+0,01)
 1 PLN4,3 EUR (+0,01)
 1 CZK25,45 EUR (-0)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,80 €

12 - 18 hodín

7,10 €

nad 18 hodín

10,90 €

 

ostatné
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

Kalkulačka na výpočet poistného
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

VIDEOSEMINÁRE
Videosemináre nájdete tu

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

 Najnovšie

Výška vymeriavacieho základu SZČO na účely sociálneho zabezpečeniaGarancia

19.9.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stanovenie výšky vymeriavacieho základu upravuje ustanovenie § 138 zákona č. 461/2003 Z.z. osociálnom poistení. Výška mesačných odvodov SZČO, pokiaľ jeho príjem prekročí sumu 12-násobok 50 % priemernej mesačnej mzdy za rok, ktorý dva roky ...
viac

Účtovanie dotácií formou refundácie výdavkovGarancia

18.9.2018, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ján Mintál Dotácie možno vprincípe zadefinovať ako peňažné prostriedky, ktoré majú charakter platby, ktorú jednotlivec alebo inštitúcia poskytuje inému jednotlivcovi alebo inštitúcii bez toho, že by očakával(a) nejakú protihodnotu. Môže ísť oúčelovú ...
viac

Príjmy zo závislej činnosti daňového rezidenta SR zo zdrojov v zahraničíGarancia

17.9.2018, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňovým rezidentom SR je fyzická osoba (FO), ktorá má na území SR trvalý pobyt, bydlisko alebo sa tu obvykle zdržiava aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku (súvisle alebo v niekoľkých obdobiach). FO má na území SR bydlisko vtedy, ak má ...
viac

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka u invalidného dôchodcuGarancia

12.9.2018, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa § 11 zákona č. 595/2003 Z.z. odani zpríjmov vzn.n.p. (ZDP), si môže daňovník -fyzická osoba uplatniť zaktívnych príjmov (§ 5 a § 6 ods. 1 a2 ZDP) nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka (NČZDD). Na rok 2018 je to suma vo ...
viac

Reklama v jednoduchom účtovníctveGarancia

11.9.2018, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ján Mintál Zpohľadu daňového musia byť pre účely uznanianákladov na reklamu do daňových výdavkov splnené predovšetkým základné podmienky daňového výdavku zadefinované v § 2 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani zpríjmov vz.n.p. (ďalej iba „zákon ...
viac

Vykázaná strata z podnikania u SZČOGarancia

10.9.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pokiaľ SZČO za zdaňovacie obdobie dosiahol zpodnikania stratu, avšak jeho príjem bol vyšší ako je stanovený limit, tj. 12 - násobok 50 % priemernej mesačnej mzdy, ktorá sa počíta pre účely vymeriavacieho základu, vzniká mu povinnosť ...
viac

Novela zákona o účtovníctve od 1.10.2018Garancia

7.9.2018, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Národná rada Slovenskej republiky dňa 20. júna 2018 schválila zákon č. 213/2018 Z.z. odani zpoistenia aozmene adoplnení niektorých zákonov. Včl. III. tohto zákona o poistení bol upravený aj zákon č. 431/2002 Z.z. oúčtovníctve vznení noviel. ...
viac

Novela zákona o dani z príjmov od 1.10.2018Garancia

6.9.2018, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Národná rada Slovenskej republiky dňa 20. júna 2018 schválila zákon č. 213/2018 Z.z. odani zpoistenia aozmene adoplnení niektorých zákonov. Včl. IV. tohto zákona o poistení bol upravený aj zákon č. 595/2003 Z.z. odani z príjmov vznení noviel. ...
viac

Ochrana osobných údajov GDPR z pohľadu projektantov v stavebníctve v roku 2018

5.9.2018, JUDr. Jakub Uhrinčať, advokátska kancelária UHRINČAŤ - VAJDA s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Dobrý deň prajem.Chcem sa spýtať či sa predpis-novela zákona GDPR týka aj projektanov v stavebníctve Nezberáme osobné údaje,len fakturačné údaje. Pri posúdení toho, či sa na klienta vzťahuje ...
viac

Príjmy osobného asistentaGarancia

5.9.2018, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Osobný asistent vykonáva prácu pre ťažko zdravotne postihnutého občana na základe  zmluvy o výkone osobnej asistencie uzatvorenej medzi fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a osobným asistentom v súlade s § 20 zákona č. 447/ 2008 ...
viac
Najčítanejšie

Živnostenský registerArchív

19.7.2017, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Každá právnická osoba, ktoré sa rozhodla podnikať formou prevádzkovania živnosti, je zapísaná v Živnostenskom registri Slovenskej republiky (ďalej len „register”). Jeho právnym základom je zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní a o  ...
viac

Komentár k ZP § 50 Niekoľko pracovných pomerov s jedným zamestnávateľomGarancia

31.3.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. § 50 Zamestnávateľ môže dohodnúť niekoľko pracovných pomerov s tým istým zamestnancom len na činnosti spočívajúce v prácach iného druhu; práva a povinnosti z týchto pracovných pomerov sa posudzujú samostatne.   K § 50: [Niekoľko ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Komentár k ZDP § 43 - Daň vyberaná zrážkouArchív

2.3.2018, Ing. Peter Horniaček, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Horniaček; Ing. Viera Mezeiová § 43 (1) Daň sa vyberá zrážkou vo výške a) 7 % z príjmov podľa odseku 3 písm. r) okrem príjmov zdaňovaných podľa písmena c), b) 19 % z príjmov podľa odsekov 2 a 3 okrem príjmov zdaňovaných podľa písmen a) a c), c) 35 % ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Účtovanie platieb platobnou kartou v jednoduchom účtovníctveArchív

16.6.2017, Ing. Eva Mihalíková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri účtovných operáciách týkajúcich sa jednoduchého účtovníctva je nutné vychádzať z Opatrenia MF SR č. 27076/2007-74 - Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve. V súlade s týmto opatrením musí účtovná jednotka viesť okrem iných kníh aj ...
viac

Odpočítanie DPH pri pracovných cestách v roku 2016Archív

28.10.2016, Ing. Jana Mitrengová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri výdavkoch, ktoré súvisia s pracovnými cestami zamestnancov, ktoré zamestnanci vykonávajú pre zamestnávateľa - platiteľa DPH, sa pri odpočítaní DPH uplatnia všeobecné pravidlá pre odpočítanie podľa § 49 ods. 1 až 4 a § 51 ods. 1 a 2 zákona č. 222/2004 Z. z. ...
viac
O ČOM SA HOVORÍ
Najnovšie Právne predpisy
  • 170/2018 Z.z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu a o niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu (vyšlo dňa: 19.6.2018 v čiastke č. 61)
  • 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) (vyšlo dňa: 22.6.2018 v čiastke č. 63)
  • 178/2018 Z.z. novela vyhl. č. 25/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 22.6.2018 v čiastke č. 63)
  • 185/2018 Z.z. ustanovuje výšku finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek na rok 2019 (vyšlo dňa: 26.6.2018 v čiastke č. 65)
  • 191/2018 Z.z. novela zák. č. 447/2008 Z. z. a č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 28.6.2018 v čiastke č. 67)
  • 209/2018 Z.z. novela zák. č. 61/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 213/2018 Z.z. o dani z poistenia (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 214/2018 Z.z. novela zák. č. 39/2015 Z. z. a niektorých zákonov (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 216/2018 Z.z. o rybárstve (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 236/2018 Z.z. o vydaní opatrenia z 30. júla 2018 č. MF/010937/2018-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z poistenia (vyšlo dňa: 9.8.2018 v čiastke č. 84)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Dovoz a vývoz tovaru z pohľadu DPH

19.11.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri DPH uplatňujú colné predpisy v stanovenom rozsahu. Preto je nevyhnutné poznať špecifiká týchto predpisov platné pre dovoz a vývoz tovaru. Dobrá znalosť týchto predpisov môže zabrániť vzniku škôd, ktoré by mohli vyplynúť z nesprávneho uplatňovania DPH pri dovoze a vývoze tovaru... Prihláška tu!

Zákonník práce – aplikačný seminár

29.11.2018, Bratislava
Lektorky: JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová
Prinášame Vám aktualizovaný a pre prax mimoriadne užitočný seminár, počas ktorého máte možnosť získať všetky potrebné informácie v súvislosti so zmenami v Zákonníku práce. V nadväznosti na platnú legislatívu budú na školení riešené aj témy vzniku a skončenia pracovného pomeru, pracovnej disciplíny a možností rozvrhnutia pracovného času, prekážok v práci, či problematika dohôd... Prihláška tu!

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

23.10.2018, Žilina
Lektorky: JUDr. Alena Huťanová, JUDr. Terézia Maděřičová
Objasnite si na poldňovom seminári problematiku rovnomerného aj nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času a naučte sa spoľahlivo vytvárať rozvrh pracovných zmien (kalendár pracovného času). Pre lepšie a jednoduchšie pochopenie bude táto tematika vysvetlená na praktických príkladoch! Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2018

6.11.2018, Bratislava
Lektorka: Ing. Zuzana Kvasničková
Podľa poslednej novely zákona o dani z príjmov, ktorá je účinná od 1.1.2015 sa pravidlá transferového oceňovania uplatňujú už aj na tuzemské závislé osoby, rovnako aj povinnosť vypracovávať dokumentáciu transferového  oceňovania... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: