Daňový kalendár
november 2018
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
 
Najbližšia daňová povinnosť
15.11.2018 - Daň z príjmu fyzickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

Darček mesiaca
Daňová uznateľnosť manka a škody v JÚ v roku 2018

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
15.11.2018 - Daň z príjmu fyzickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 12.11.2018
 1 USD1,13 EUR (-0)
 1 GBP0,87 EUR (-0)
 1 PLN4,29 EUR (-0)
 1 CZK25,94 EUR (+0,05)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,80 €

12 - 18 hodín

7,10 €

nad 18 hodín

10,90 €

 

ostatné
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

Kalkulačka na výpočet poistného
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

VIDEOSEMINÁRE
Videosemináre nájdete tu

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

 Najnovšie

Vzdelávanie z hľadiska zamestnancaGarancia

12.11.2018, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnanec Podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p. ( ZDP ) nie je z pohľadu dane z príjmov rozdiel, či zamestnanec pracuje na základe pracovného pomeru alebo na základe dohody o pracovnej činnosti mimo pracovného pomeru. ...
viac

Dodanie tovaruGarancia

9.11.2018, Ing. Anna Jurišová, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Anna Jurišová; Ing. Peter Horniaček Dodanie tovaru ZDPH definuje ako: prevod práva nakladať s hmotným majetkom ako vlastník, pričom hmotným majetkom sú na účely ZDPH hnuteľné a nehnuteľné veci, ako aj elektrina, plyn, voda, teplo, chlad a podobné nehmotné ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2015

Zníženie základu dane SZČO pri poberaní invalidného dôchodku v roku 2018Garancia

8.11.2018, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Živnostník má 68 rokov (dôchodkový vek), stále je poberateľom invalidného dôchodku. Nepožiadal o starobný dôchodok. Pri podaní daňového priznania si môže uplatniť zníženie základu dane podľa § 11 ods. 2 ZDP na daňovníka podľa zákona o dani z ...
viac

Predmet dane - zdaniteľné obchodyGarancia

7.11.2018, Ing. Anna Jurišová, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Anna Jurišová; Ing. Peter Horniaček Predmetom dane z pridanej hodnoty sú: dodanie tovaru  za protihodnotu v tuzemsku, uskutočnené zdaniteľnou osobou,  ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby, poskytnutie služby  za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Príjmy FO z príležitostných činností v roku 2018Garancia

7.11.2018, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V zákone č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p. ( ZDP ) sú ustanovené nielen podmienky zdanenia príjmov fyzických (tiež právnických) osôb, ale aj rôzne oslobodenia ich príjmov. Niektoré, ( § 5 ods. 7 ZDP ), sa dotýkajú len príjmov zo ...
viac

Účtovanie nákupu, opravy a predaja bytu v jednoduchom účtovníctve v roku 2018Garancia

6.11.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
SZČO má voľné zdroje a chce svoju činnosť rozšíriť o nakupovanie bytov, následnej oprave a potom ich predajom. Ako túto činnosť účtovať v jednoduchom účtovníctve? Je platiteľ DPH. Byty kúpi od FO - občana bez DPH, oprava bytov bude z časti ...
viac

Majetok využívaný aj na osobné potreby v jednoduchom účtovníctveGarancia

6.11.2018, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
V zmysle ustanovenia § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov možno ako daňové výdavky uplatniť výdavky (náklady) na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie majetku, okrem výdavkov na osobnú potrebu podľa § 21 ...
viac

Najväčšie chyby, na ktorých sa e-shopy popáliaGarancia

6.11.2018, Barbora Ili, WebSupport, Zdroj: Verlag Dashöfer
Založiť e-shop v dnešnej dobe vyzerá veľmi jednoducho. Web za pár minút zbúchate v nejakom cloud systéme a môžete začať predávať. Lenže ono to také ľahké v skutočnosti nie je. Najmä ak e-shop neberiete ako zábavku, ale seriózny biznis. ...
viac

Platitelia dane, registračná povinnosť pre DPHGarancia

5.11.2018, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Alžbeta Hermanová; Ing. Peter Horniaček Platiteľom dane je zdaniteľná osoba , ktorá je registrovaná u miestne príslušného správcu dane ako platiteľ. Povinnosť registrácie sa podľa ZDPH vzťahuje na zdaniteľné osoby, ktoré vykonávajú nezávisle akúkoľvek ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2015

Základné zásady účtovania nehnuteľností v jednoduchom účtovníctveGarancia

5.11.2018, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
V zmysle § 10 ods.12 písm. a) Opatrenia č.MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave ...
viac
Najčítanejšie

Živnostenský registerArchív

19.7.2017, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Každá právnická osoba, ktoré sa rozhodla podnikať formou prevádzkovania živnosti, je zapísaná v Živnostenskom registri Slovenskej republiky (ďalej len „register”). Jeho právnym základom je zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní a o  ...
viac

Komentár k ZDP § 43 - Daň vyberaná zrážkouArchív

2.3.2018, Ing. Peter Horniaček, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Horniaček; Ing. Viera Mezeiová § 43 (1) Daň sa vyberá zrážkou vo výške a) 7 % z príjmov podľa odseku 3 písm. r) okrem príjmov zdaňovaných podľa písmena c), b) 19 % z príjmov podľa odsekov 2 a 3 okrem príjmov zdaňovaných podľa písmen a) a c), c) 35 % ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Účtovanie platieb platobnou kartou v jednoduchom účtovníctveArchív

16.6.2017, Ing. Eva Mihalíková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri účtovných operáciách týkajúcich sa jednoduchého účtovníctva je nutné vychádzať z Opatrenia MF SR č. 27076/2007-74 - Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve. V súlade s týmto opatrením musí účtovná jednotka viesť okrem iných kníh aj ...
viac

Vyradenie pohľadávky v jednoduchom účtovníctveArchív

17.12.2016, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňovník, fyzická osoba, vedie jednoduché účtovníctvo. Vo svojej evidencii už niekoľko rokov eviduje pohľadávky, ktoré nie sú uhradené. Aké možnosti má daňovník, v prípade že sa rozhodne upustiť od ďalšieho vymáhania týchto pohľadávok? Postupy účtovania ...
viac

Odpočítanie DPH pri pracovných cestách v roku 2016Archív

28.10.2016, Ing. Jana Mitrengová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri výdavkoch, ktoré súvisia s pracovnými cestami zamestnancov, ktoré zamestnanci vykonávajú pre zamestnávateľa - platiteľa DPH, sa pri odpočítaní DPH uplatnia všeobecné pravidlá pre odpočítanie podľa § 49 ods. 1 až 4 a § 51 ods. 1 a 2 zákona č. 222/2004 Z. z. ...
viac
O ČOM SA HOVORÍ
Najnovšie Právne predpisy
  • 216/2018 Z.z. o rybárstve (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 236/2018 Z.z. o vydaní opatrenia z 30. júla 2018 č. MF/010937/2018-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z poistenia (vyšlo dňa: 9.8.2018 v čiastke č. 84)
  • 260/2018 Z.z. novela op. 472/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 20.9.2018 v čiastke č. 93)
  • 261/2018 Z.z. novela op. 628/2007 Z.z. (vyšlo dňa: 20.9.2018 v čiastke č. 93)
  • 272/2018 Z.z. novela op. č. 601/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 1.10.2018 v čiastke č. 99)
  • 273/2018 Z.z. novela op. č. 740/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 1.10.2018 v čiastke č. 99)
  • 282/2018 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 11.10.2018 v čiastke č. 105)
  • 289/2018 Z.z. novela zák. č. 448/2008 Z. z. a č. 592/2006 Z. z. (vyšlo dňa: 16.10.2018 v čiastke č. 107)
  • 300/2018 Z.z. ustanovuje sumu minimálnej mzdy na rok 2019 (vyšlo dňa: 6.11.2018 v čiastke č. 111)
  • 303/2018 Z.z. novela op. č. 163/2016 Z.z. (vyšlo dňa: 9.11.2018 v čiastke č. 112)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Dovoz a vývoz tovaru z pohľadu DPH

19.11.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri DPH uplatňujú colné predpisy v stanovenom rozsahu. Preto je nevyhnutné poznať špecifiká týchto predpisov platné pre dovoz a vývoz tovaru. Dobrá znalosť týchto predpisov môže zabrániť vzniku škôd, ktoré by mohli vyplynúť z nesprávneho uplatňovania DPH pri dovoze a vývoze tovaru... Prihláška tu!

Zákonník práce – aplikačný seminár

29.11.2018, Bratislava
Lektorky: JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová
Prinášame Vám aktualizovaný a pre prax mimoriadne užitočný seminár, počas ktorého máte možnosť získať všetky potrebné informácie v súvislosti so zmenami v Zákonníku práce. V nadväznosti na platnú legislatívu budú na školení riešené aj témy vzniku a skončenia pracovného pomeru, pracovnej disciplíny a možností rozvrhnutia pracovného času, prekážok v práci, či problematika dohôd... Prihláška tu!

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

26.11.2018, Bratislava
Lektorky: JUDr. Alena Huťanová, JUDr. Terézia Maděřičová
Objasnite si na poldňovom seminári problematiku rovnomerného aj nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času a naučte sa spoľahlivo vytvárať rozvrh pracovných zmien (kalendár pracovného času). Pre lepšie a jednoduchšie pochopenie bude táto tematika vysvetlená na praktických príkladoch! Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2018

18.12.2018, Žilina
Lektorka: Ing. Zuzana Kvasničková
Podľa poslednej novely zákona o dani z príjmov, ktorá je účinná od 1.1.2015 sa pravidlá transferového oceňovania uplatňujú už aj na tuzemské závislé osoby, rovnako aj povinnosť vypracovávať dokumentáciu transferového  oceňovania... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: