Daňový kalendár
apríl 2019
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.4.2019 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

Darček mesiaca
Príspevok na rekreáciu podľa § 152a Zákonníka práce

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.4.2019 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 24.4.2019
 1 USD1,12 EUR (-0)
 1 GBP0,86 EUR (-0)
 1 PLN4,29 EUR (+0,01)
 1 CZK25,74 EUR (+0,07)
Ďalšie meny
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,80 €

12 - 18 hodín

7,10 €

nad 18 hodín

10,90 €

 

ostatné
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

Kalkulačka na výpočet poistného
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

VIDEOSEMINÁRE
Videosemináre nájdete tu

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

 Najnovšie

SZČO a vypracovanie skrátenej transferovej dokumentácie v nadväznosti na DP v roku 2019Garancia

25.4.2019, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer
SZČO predáva tovar jednoosobovej  s.r.o. , ktorá je mikro účtovnou jednotkou a v ktorej je podnikateľ konateľom: 1. Podnikateľ SZČO vypracuje  skrátenú transferovú dokumentáciu ? 2. V ktorom riadku DP k DzPFO typ B uvedie zvýšenie základu ...
viac

Nezdaniteľné sumy základu daneGarancia

24.4.2019, Ing. Dagmar Piršelová, Ing. Peter Horniaček, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Dagmar Piršelová; Ing. Peter Horniaček, Ing. Viera Mezeiová Nezdaniteľné časti základu dane (NČZD) - len z aktívnych príjmov NČZD všeobecne znižuje základ dane fyzickej osobe (do nuly) s príjmami podľa  § 5 a § 6 ods. 1 a 2   zákona č. 595/2003 Z.z. o dani ...
viac

Výpočet „čistej" mzdy zamestnanca v roku 2019Garancia

24.4.2019, Ing. Dagmar Piršelová, Ing. Peter Horniaček, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Dagmar Piršelová; Ing. Peter Horniaček, Ing. Viera Mezeiová Zamestnanec (v produktívnom veku) pracuje na základe pracovného pomeru. Má podpísané vyhlásenie na zdanenie príjmov za účelom uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane. Hrubý príjem (mzda + ...
viac

Povinnosti zamestnávateľaGarancia

24.4.2019, Ing. Dagmar Piršelová, Ing. Peter Horniaček, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Dagmar Piršelová; Ing. Peter Horniaček, Ing. Viera Mezeiová Okrem povinnosti  zaregistrovať sa na daňovom úrade  ako platiteľ dane a priebežného zdaňovania príjmov zo závislej činnosti (PZČ), je zamestnávateľ povinný viesť pre každého zamestnanca  mzdový ...
viac

Zdanenie miezdGarancia

23.4.2019, Ing. Dagmar Piršelová, Ing. Peter Horniaček, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Dagmar Piršelová; Ing. Peter Horniaček, Ing. Viera Mezeiová Pri vyplácaní príjmov zo závislej činnosti (PZČ) vznikne zamestnávateľovi povinnosť už v priebehu roka zrážať z nich preddavok na daň. Ešte predtým je potrebné, aby sa  registroval  na svojom ...
viac

Príjmy od dane oslobodenéGarancia

23.4.2019, Ing. Dagmar Piršelová, Ing. Peter Horniaček, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Dagmar Piršelová; Ing. Peter Horniaček, Ing. Viera Mezeiová Medzi príjmy zo závislej činnosti (PZČ) od dane oslobodené,  patria  napríklad : suma na doškoľovanie zamestnancov , ktoré musí súvisieť s činnosťou alebo s podnikaním zamestnávateľa, okrem ...
viac

Náklady na rekonštrukciu nehnuteľnosti živnostníkom a uplatnenie odpisov ako daňového výdavku v roku 2019Garancia

23.4.2019, Ing. Ailina Hanková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Živnostník zrekonštruoval vlastnú nehnuteľnosť, v ktorej bude prevádzkovať obchod. Rekonštrukciu realizoval svojpomocne, teda na materiál má doklady, na prácu nie, keďže rekonštrukcia bola realizovaná ním samým a rodinným príslušníkom. Môže ...
viac

Porušenie podmienok dotácie v jednoduchom účtovníctveGarancia

22.4.2019, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ján Mintál V rámci jednoduchého účtovníctva sa poskytnutie dotácie, podpory alebo príspevku účtuje v knihe pohľadávok. V deň prijatia dotácie sa príjem peňažných prostriedkov z dotácie účtuje v peňažnom denníku ako prírastok na účte v banke a súčasne ako ...
viac

Mzdy - právna úpravaGarancia

18.4.2019, Ing. Dagmar Piršelová, Ing. Peter Horniaček, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Dagmar Piršelová; Ing. Peter Horniaček, Ing. Viera Mezeiová Ak fyzická osoba - podnikateľ (FO) alebo právnická osoba (PO) zamestnáva zamestnancov, musí za prácu týchto zamestnancov vyplatiť odmenu za prácu, ktorá môže byť v peňažnej aj v nepeňažnej forme. ...
viac

Peňažné a nepeňažné príjmyGarancia

18.4.2019, Ing. Dagmar Piršelová, Ing. Peter Horniaček, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Dagmar Piršelová; Ing. Peter Horniaček, Ing. Viera Mezeiová Na daňové účely sú peňažné a nepeňažné zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti (PZČ) rovnocenné. Podľa  § 3 ods. 2 písm. a)   ZDP predmetom dane z PZČ sú aj dary poskytnuté v súvislosti s výkonom ...
viac
Najčítanejšie

Praktický príklad na vyplnenie daňového priznania typ BArchív

23.1.2019, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V tejto časti uvedieme praktický príklad na vyplnenie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2018 typ B (ďalej len „DP”). V praktickom príklade sú uvedené viaceré druhy príjmov daňovníka, ich zdanenie a uvedenie, resp. neuvedenie do ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Účtovanie pohonných látok v jednoduchom účtovníctveArchív

18.10.2016, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jednoduché účtovníctvo na rozdiel od podvojného účtovníctva je koncipované ako účtovníctvo daňové, ktoré vo svojej podstate vychádza z ustanovení zákona o dani z príjmov. Podstata jednoduchého účtovníctva spočíva v tom, že pokiaľ sa správne účtujú výdavky a ...
viac

Vyradenie pohľadávky v jednoduchom účtovníctveArchív

17.12.2016, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňovník, fyzická osoba, vedie jednoduché účtovníctvo. Vo svojej evidencii už niekoľko rokov eviduje pohľadávky, ktoré nie sú uhradené. Aké možnosti má daňovník, v prípade že sa rozhodne upustiť od ďalšieho vymáhania týchto pohľadávok? Postupy účtovania ...
viac

Výpočet dane z príjmov fyzických osôbArchív

9.7.2018, Ing. Jana Kušnírová PhD., Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Jana Kušnírová PhD.; Ing. Viera Mezeiová Daň z príjmov fyzických osôb sa vypočíta zo základu dane vynásobením sadzbou dane 19 %, alebo 25% podľa  § 15  zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. ( ZDP ).  Základ dane sa zistí ako súčet: 1. ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela)Archív

11.1.2019, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri uplatnení nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (rovnako sa postupuje aj v prípade, ak daňovníkom je manželka a uplatňuje si nezdaniteľnú časť základu dane na manžela) sa postupuje v súlade s ust. § 11 ods. 3 ZDP . Daňovník môže ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
O ČOM SA HOVORÍ
Najnovšie Právne predpisy
  • 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (vyšlo dňa: 26.2.2019 v čiastke č. 23)
  • 55/2019 Z.z. novela zák. č. 513/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 26.2.2019 v čiastke č. 23)
  • 60/2019 Z.z. ustanovuje obsah a rozsah údajov zapisovaných do zoznamu zahraničných zastúpení a náležitosti žiadostí týkajúcich sa zoznamu zahraničných zastúpení (vyšlo dňa: 28.2.2019 v čiastke č. 24)
  • 73/2019 Z.z. novela vyhl. č. 266/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 7.3.2019 v čiastke č. 28)
  • 75/2019 Z.z. novela vyhl. č. 124/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 11.3.2019 v čiastke č. 29)
  • 83/2019 Z.z. novela niektorých zákonov v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie bez dohody (vyšlo dňa: 29.3.2019 v čiastke č. 34)
  • 88/2019 Z.z. novela zák. č. 385/2018 Z. z. a č. 595/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 9.4.2019 v čiastke č. 37)
  • 89/2019 Z.z. ustanovuje vzor vyúčtovania mesačného príspevku prevádzkovateľa hazardnej hry (vyšlo dňa: 11.4.2019 v čiastke č. 38)
  • 105/2019 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 24.4.2019 v čiastke č. 42)
  • 109/2019 Z.z. novela vyhl. č. 378/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 24.4.2019 v čiastke č. 42)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Zákonník práce od 1.1.2019 – aplikačný seminár

27.6.2019, Bratislava
Lektorky: JUDr. Alena Huťanová
Prinášame Vám aktualizovaný a pre prax mimoriadne užitočný seminár, počas ktorého máte možnosť získať všetky potrebné informácie v súvislosti so zmenami v Zákonníku práce. V nadväznosti na platnú legislatívu budú na školení riešené aj témy vzniku a skončenia pracovného pomeru, pracovnej disciplíny a možností rozvrhnutia pracovného času, prekážok v práci, či problematika dohôd... Prihláška tu!

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

21.5.2019, Bratislava
Lektorky: JUDr. Alena Huťanová, JUDr. Terézia Maděřičová
Objasnite si na poldňovom seminári problematiku rovnomerného aj nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času a naučte sa spoľahlivo vytvárať rozvrh pracovných zmien (kalendár pracovného času). Pre lepšie a jednoduchšie pochopenie bude táto tematika vysvetlená na praktických príkladoch! Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2019

13.5.2019, Bratislava
Lektorka: Ing. Zuzana Kvasničková
Podľa poslednej novely zákona o dani z príjmov, ktorá je účinná od 1.1.2015 sa pravidlá transferového oceňovania uplatňujú už aj na tuzemské závislé osoby, rovnako aj povinnosť vypracovávať dokumentáciu transferového  oceňovania... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: