Daňový kalendár
november 2018
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
 
Najbližšia daňová povinnosť
26.11.2018 - Spotrebná daň z minerálneho oleja

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

Darček mesiaca
Daňová uznateľnosť manka a škody v JÚ v roku 2018

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
26.11.2018 - Spotrebná daň z minerálneho oleja

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 20.11.2018
 1 USD1,14 EUR (+0,01)
 1 GBP0,89 EUR (+0,01)
 1 PLN4,33 EUR (+0,02)
 1 CZK26,01 EUR (+0,03)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,80 €

12 - 18 hodín

7,10 €

nad 18 hodín

10,90 €

 

ostatné
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

Kalkulačka na výpočet poistného
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

VIDEOSEMINÁRE
Videosemináre nájdete tu

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

 Najnovšie

Výdavky uplatniteľné až po zaplatení v jednoduchom účtovníctveGarancia

20.11.2018, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Aj u účtovných jednotiek účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva sa možno stretnúť s časovým rozlíšením, ale nie nákladov a výnosov ako v podvojnom účtovníctve, ale časové rozlíšenie výdavkov na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov. ...
viac

Technické zhodnotenie v jednoduchom účtovníctveGarancia

19.11.2018, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Definícia technického zhodnotenia je ustanovená prostredníctvom § 29 zákona o dani z príjmov. V zmysle ods.1 tohto paragrafu sa na účely zákona o dani z príjmov rozumejú technickým zhodnotením hmotného majetku a nehmotného majetku výdavky na ...
viac

Novely daňového zákona od roku 2019Garancia

15.11.2018, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Do NR SR sú predložené zaujímavé novely zákona č. 595/2003 Z. z. odani zpríjmov vzn. n. p. (ZDP). Tieto novely by mali priniesť nové oslobodenia od dane zpríjmov fyzických osôb aniektoré z nich aj zlepšenie finančných podmienok najmä mladých ...
viac

Účtovanie sociálneho fondu v jednoduchom účtovníctveGarancia

14.11.2018, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
V sústave jednoduchého účtovníctva ustanovuje § 7 ods. 3 Postupov účtovania v JÚ povinnosť viesť Knihu sociálneho fondu. Tvorba a čerpanie sociálneho fondu sa účtuje v tejto pomocnej knihe ako prírastky (pri tvorbe fondu prídelmi v zmysle zákona ...
viac

Nevýhody daňovej evidencie v porovnaní s jednoduchým účtovníctvom v roku 2018Garancia

13.11.2018, Ing. Katarína Biňasová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Chcem sa spýtať, či viete o nejakých nevýhodách “daňovej evidencie“ v porovnaní s jednoduchým účtovníctvom. Konkrétne ma zaujíma, či je to vhodná forma pre živnosť: prekladateľ, tlmočník, ktorý zamestnáva iba seba. V súlade so znením § 6 ...
viac

Refakturácia v jednoduchom účtovníctveGarancia

13.11.2018, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pojem „refakturácia nákladov” nie je žiadnym právnym predpisom definovaný. Ide o pojem zaužívaný v obchodnom styku a možno konštatovať, že ide o prípady, keď jedna osoba obstará tovar alebo službu vo svojom mene a na účet inej osoby. To znamená, ...
viac

Vzdelávanie z hľadiska zamestnancaGarancia

12.11.2018, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnanec Podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p. ( ZDP ) nie je z pohľadu dane z príjmov rozdiel, či zamestnanec pracuje na základe pracovného pomeru alebo na základe dohody o pracovnej činnosti mimo pracovného pomeru. ...
viac

Dodanie tovaruGarancia

9.11.2018, Ing. Anna Jurišová, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Anna Jurišová; Ing. Peter Horniaček Dodanie tovaru ZDPH definuje ako: prevod práva nakladať s hmotným majetkom ako vlastník, pričom hmotným majetkom sú na účely ZDPH hnuteľné a nehnuteľné veci, ako aj elektrina, plyn, voda, teplo, chlad a podobné nehmotné ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2015

Zníženie základu dane SZČO pri poberaní invalidného dôchodku v roku 2018Garancia

8.11.2018, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Živnostník má 68 rokov (dôchodkový vek), stále je poberateľom invalidného dôchodku. Nepožiadal o starobný dôchodok. Pri podaní daňového priznania si môže uplatniť zníženie základu dane podľa § 11 ods. 2 ZDP na daňovníka podľa zákona o dani z ...
viac

Predmet dane - zdaniteľné obchodyGarancia

7.11.2018, Ing. Anna Jurišová, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Anna Jurišová; Ing. Peter Horniaček Predmetom dane z pridanej hodnoty sú: dodanie tovaru  za protihodnotu v tuzemsku, uskutočnené zdaniteľnou osobou,  ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby, poskytnutie služby  za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najčítanejšie

Živnostenský registerArchív

19.7.2017, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Každá právnická osoba, ktoré sa rozhodla podnikať formou prevádzkovania živnosti, je zapísaná v Živnostenskom registri Slovenskej republiky (ďalej len „register”). Jeho právnym základom je zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní a o  ...
viac

Predaj podniku v jednoduchom účtovníctveArchív

20.9.2016, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podnik je z pohľadu obchodného práva definovaný ako súbor hmotných ako aj osobných a nehmotných zložiek podnikania. K podniku patria veci, práva a iné majetkové hodnoty, ktoré patria podnikateľovi a slúžia na prevádzkovanie podniku alebo vzhľadom na svoju ...
viac

Účtovanie platieb platobnou kartou v jednoduchom účtovníctveArchív

16.6.2017, Ing. Eva Mihalíková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri účtovných operáciách týkajúcich sa jednoduchého účtovníctva je nutné vychádzať z Opatrenia MF SR č. 27076/2007-74 - Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve. V súlade s týmto opatrením musí účtovná jednotka viesť okrem iných kníh aj ...
viac

Vyradenie pohľadávky v jednoduchom účtovníctveArchív

17.12.2016, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňovník, fyzická osoba, vedie jednoduché účtovníctvo. Vo svojej evidencii už niekoľko rokov eviduje pohľadávky, ktoré nie sú uhradené. Aké možnosti má daňovník, v prípade že sa rozhodne upustiť od ďalšieho vymáhania týchto pohľadávok? Postupy účtovania ...
viac

Odpočítanie DPH pri pracovných cestách v roku 2016Archív

28.10.2016, Ing. Jana Mitrengová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri výdavkoch, ktoré súvisia s pracovnými cestami zamestnancov, ktoré zamestnanci vykonávajú pre zamestnávateľa - platiteľa DPH, sa pri odpočítaní DPH uplatnia všeobecné pravidlá pre odpočítanie podľa § 49 ods. 1 až 4 a § 51 ods. 1 a 2 zákona č. 222/2004 Z. z. ...
viac
O ČOM SA HOVORÍ
Najnovšie Právne predpisy
  • 260/2018 Z.z. novela op. 472/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 20.9.2018 v čiastke č. 93)
  • 261/2018 Z.z. novela op. 628/2007 Z.z. (vyšlo dňa: 20.9.2018 v čiastke č. 93)
  • 272/2018 Z.z. novela op. č. 601/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 1.10.2018 v čiastke č. 99)
  • 273/2018 Z.z. novela op. č. 740/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 1.10.2018 v čiastke č. 99)
  • 282/2018 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 11.10.2018 v čiastke č. 105)
  • 289/2018 Z.z. novela zák. č. 448/2008 Z. z. a č. 592/2006 Z. z. (vyšlo dňa: 16.10.2018 v čiastke č. 107)
  • 300/2018 Z.z. ustanovuje sumu minimálnej mzdy na rok 2019 (vyšlo dňa: 6.11.2018 v čiastke č. 111)
  • 303/2018 Z.z. novela op. č. 163/2016 Z.z. (vyšlo dňa: 9.11.2018 v čiastke č. 112)
  • 314/2018 Z.z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 14.11.2018 v čiastke č. 114)
  • 317/2018 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 19.11.2018 v čiastke č. 116)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Dovoz a vývoz tovaru z pohľadu DPH

19.11.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri DPH uplatňujú colné predpisy v stanovenom rozsahu. Preto je nevyhnutné poznať špecifiká týchto predpisov platné pre dovoz a vývoz tovaru. Dobrá znalosť týchto predpisov môže zabrániť vzniku škôd, ktoré by mohli vyplynúť z nesprávneho uplatňovania DPH pri dovoze a vývoze tovaru... Prihláška tu!

Zákonník práce – aplikačný seminár

29.11.2018, Bratislava
Lektorky: JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová
Prinášame Vám aktualizovaný a pre prax mimoriadne užitočný seminár, počas ktorého máte možnosť získať všetky potrebné informácie v súvislosti so zmenami v Zákonníku práce. V nadväznosti na platnú legislatívu budú na školení riešené aj témy vzniku a skončenia pracovného pomeru, pracovnej disciplíny a možností rozvrhnutia pracovného času, prekážok v práci, či problematika dohôd... Prihláška tu!

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

26.11.2018, Bratislava
Lektorky: JUDr. Alena Huťanová, JUDr. Terézia Maděřičová
Objasnite si na poldňovom seminári problematiku rovnomerného aj nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času a naučte sa spoľahlivo vytvárať rozvrh pracovných zmien (kalendár pracovného času). Pre lepšie a jednoduchšie pochopenie bude táto tematika vysvetlená na praktických príkladoch! Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2018

18.12.2018, Žilina
Lektorka: Ing. Zuzana Kvasničková
Podľa poslednej novely zákona o dani z príjmov, ktorá je účinná od 1.1.2015 sa pravidlá transferového oceňovania uplatňujú už aj na tuzemské závislé osoby, rovnako aj povinnosť vypracovávať dokumentáciu transferového  oceňovania... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: