dnes je 28.1.2022

Najnovšie

Vzor zmluvy o združeníGarancia

27.1.2022, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Ivan Syrový, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť vzor Zmluva o združení uzavretá v zmysle ustanovení  § 829 a nasl.  Občianskeho zákonníka medzi: Účastník združenia č. 1 Meno a Priezvisko:.............................................................. Miesto podnikania ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: SZČO Profi komplet

Komentár k ZDPH § 68c Osobitná úprava uplatňovania dane na predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátovGarancia

27.1.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... § 68c Osobitná úprava uplatňovania dane na predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov (1) Na účely uplatňovania osobitnej úpravy podľa odsekov 2 až 25 je a) zdaniteľnou osobou neusadenou na území Európskej únie zdaniteľná osoba, ktorá nemá sídlo ani prevádzkareň na území ...

Príspevky na športovú činnosť dieťaťaGarancia

25.1.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... V zmysle § 152b ZP Zákonníka práce môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na športovú činnosť dieťaťa v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny ...

Vzor zmluvy o výpožičkeGarancia

24.1.2022, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Ivan Syrový, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť vzor ZMLUVA O VÝPOŽIČKE uzatvorená v zmysle  § 659 a nasl.  Občianskeho zákonníka medzi: Požičiavateľ: Meno a priezvisko: ........................................................... Bydlisko: ................... ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: SZČO Profi komplet

Slováci vlani založili rekordne veľa živnostíGarancia

24.1.2022, Zdroj: SITA

... V minulom roku bol na Slovensku založený rekordný počet nových živností. Ako vyplýva z údajov portálu finstat.sk, celkovo u nás vzniklo viac ako 54-tisíc živností. Naopak zaniklo približne 47-tisíc živností, čo je najvyšší počet od roku 2013. Z pohľadu jednotlivých mesiacov zaniklo najviac živností v ...

Sociálna poisťovňa vypláca od 1. januára 2022 vyššie maximálne sumy novopriznávaných nemocenských dávokGarancia

21.1.2022, Zdroj: Sociálna poisťovňa

... Od nového roka sa zvýšil maximálny denný vymeriavací základ pri výpočte nemocenských dávok. Sociálna poisťovňa tak poistencom vypláca vyššie dávky nemocenské, materské, ošetrovné a tehotenské ako v uplynulom roku. Týka sa to prípadov, pri ktorých dôvod na poskytnutie dávok vznikol od 1. januára 2022. ...

Na Slovensku pomáha ľuďom dostať sa z dlhov už 8 bezplatných poradníGarancia

21.1.2022, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

... Dnes otvorilo svoje brány šesť nových bezplatných dlhových poradní, a to v Nitre, Poprade, Trenčíne, Trnave, Banskej Bystrici a Lučenci. Spolu s pilotnými prevádzkami v Bratislave a Prešove majú tak Slováci k dispozícii už osem miest, kam si môžu prísť po radu pri riešení svojich dlhov. Dnes otvorilo ...

Splatnosť nového poistného pre živnostníkov sa blíži: Sociálna poisťovňa ich na zmenu proaktívne upozorňujeGarancia

20.1.2022, Zdroj: Sociálna poisťovňa

... Sociálna poisťovňa v týchto dňoch zasiela živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) oznámenia o novej výške poistného v súvislosti so zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu od 1. januára 2022. Živnostníci dostanú spolu 174 327 oznámení buď listom prostredníctvom ...

Zamestnávatelia a SZČO: Prichádza ďalšia možnosť odkladu poistného - za január 2022Garancia

20.1.2022, Zdroj: Sociálna poisťovňa

... Zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) dostávajú ďalšiu možnosť odložiť si splatnosť poistného na sociálne poistenie. Odklad bude možný za mesiac január 2022 so splatnosťou do 31. marca 2025. Vyplýva to z nariadenia vlády, ktoré schválila 19. januára 2022 a ktoré nadobudne účinnosť ...

Príjem z predaja alebo výmeny virtuálnej meny taktiež podlieha zdaneniuGarancia

20.1.2022, Zdroj: SITA

... Aj príjem z predaja alebo výmeny virtuálnej meny podlieha dani z príjmu. Nakoľko na Slovensku nie je legislatíva v tejto oblasti všade jednoznačná, existuje viacero spôsobov, ako niektoré typy príjmov z krypta zdaňovať. Ako hovoria advokáti z právnickej kancelárie Highgate Law Tax, ktorí spolupracujú ...

viac článkov
Najčítanejšie

Daňový bonus na zaplatené úrokyArchív

30.1.2020, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Podmienky na uplatnenie sumy daňového zvýhodnenia na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie (ďalej len „ daňový bonus na zaplatené úroky ”) sú vymedzené v § 33a ZDP . V súlade s § 9 ods. 2 písm. n) ZDP je suma daňového bonusu na zaplatené úroky oslobodená od dane. Od dane sú oslobodené ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019

Daň z motorových vozidiel - účtovanie v JÚArchív

31.10.2018, Ing. Júlia Kasalová, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Júlia Kasalová; Ing. Peter Horniaček Daň z motorových vozidiel (zaplatená) je daňovo uznaným výdavkom, preto v peňažnom denníku sa účtuje celkom ako „Výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov” v druhovom členení v stĺpci „ostatné výdavky”. Podľa § 9 zákona o dani z motorových ...

Dostupné v časových verziách: 2019

Daňová uznateľnosť výdavkov súvisiacich s využívaním automobilu, ktorý nie je vo vlastníctve podnikateľaArchív

21.2.2018, Ing. Marcela Prajová, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Marcela Prajová; Ing. Viera Mezeiová Daňovník môže v súvislosti s podnikaním využívať automobil, ktorý nie je v jeho vlastníctve: prenajatý formou finančného prenájmu; prenajatý formou operatívneho prenájmu a; poskytnutý na základe zmluvy o výpožičke. Automobil prenajatý formou finančného prenájmu ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019

Zmeny v uplatňovaní percentuálnych výdavkov fyzickej osoby od 01. januára 2017Archív

23.9.2016, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Vláda SR dňa 21. 09. 2016 na svojom zasadnutí schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. ...

Osobná potreba podnikateľa - účtovanie v JÚArchív

13.2.2018, prof. Ing. Anna Baštincová CSc., Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Podľa zákona o účtovníctve a postupov účtovania v JÚ je podnikateľ povinný účtovať o stave a pohybe peňažných prostriedkov v hotovosti a na účtoch v bankách v účtovej knihe a v peňažnom denníku. Súčasne je povinný v peňažnom denníku účtovať o príjmoch ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019
viac článkov
O čom sa hovorí
V októbri dostane takmer 73 tisíc SZČO oznámenia o vzniku, zániku či trvaní sociálneho poistenia aj s výškou platby Rezort práce bude za november a december vyplácať zvýšenú Prvú pomoc  bez opatrenia 3B Od 10. januára 2022 sa otvárajú kultúrne podujatia v režime pre očkovaných a prekonaných Na Slovensku pomáha ľuďom dostať sa z dlhov už 8 bezplatných poradní Vstup malých a stredných podnikov do duálneho vzdelávania sa uľahčí Rezort práce bude za január a február 2022 vyplácať Prvú pomoc   vrátane opatrenia 3B Podnikatelia nie sú povinní zasielať UIK do systému e-kasa Na udržanie pracovných miest rezort práce ku koncu augusta vyplatil cez dve miliardy eur Štatistika zistení nelegálneho zamestnávania orgánov inšpekcie práce v mesiaci júl 2021 Na Slovensku je medziročne o 21-tisíc živnostníkov viac Kilečko 2 putuje do pripomienkového konania s 207 návrhmi na zlepšenie podnikateľského prostredia Zmeny v sociálnom poistení od roku 2022 Zoznam bankových účtov, ktoré nahlásili platitelia DPH, Finančná správa zverejní 1. januára Hotelieri žiadajú účinnosť nového COVID automatu až od 1. septembra, poukazujú na letnú turistickú sezónu Najčastejšie otázky a odpovede: Prechod z Grid karty na bezpečnejšie prihlasovanie do e-Služieb živnosť založenie Kabinet odobril ďalšie posunutie splatnosti sociálnych odvodov pre časť SZČO a zamestnávateľov Vláda za september zvýši prídavok na dieťa o 74,50 eura na všetky deti do 18 rokov Ministerstvo práce rozširuje možnosti dobrovoľného dôchodkového sporenia Zamestnávatelia žiadajú vládu o prehodnotenie systému kompenzačných schém Nezamestnanosť klesla ďalší mesiac po sebe, trh práce je stabilný Stravovanie podnikateľa v roku 2022 Vyše 18 tisíc daňovníkov musí podať do 30. septembra 2021 odložené daňové priznanie Nový projekt Chyť sa svojej šance podporuje vznik pracovných miest a rozbeh podnikania Prekrytie horných dýchacích ciest zamestnancov - pravidlá účinné od 19. januára 2022
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2022

31.1.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2022

17.2.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2022

23.2.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Aktuality z oblasti sociálneho poistenia

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 3.2.2022

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Nemocenské dávky v roku 2022 a ich čerpanie - povinnosti zamestnávateľa

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 24.2.2022

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRíKLADY A VýPOčTY K OPATRENIAM PRE ZAMESTNáVATEľOV V čASE COVID-19
  • POZOR! Oprávnení žiadatelia v rámci opatrenia 3B sú len tí zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú najviac 49 zamestnancov a vykazujú pokles tržieb najmenej 40 %.

Ďalšie príklady a výpočty k opatreniam pre zamestnávateľov v čase COVID-19 nájdete TU. Prístup do sekcie majú iba predplatitelia portálu.

Daňový kalendár
január 2022
PoUtStŠtPiSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
 
Najbližšia daňová povinnosť
31.1.2022 - Daň zo závislej činnosti

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
31.1.2022 - Daň zo závislej činnosti

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 27.1.2022
1 EUR1,13 USD (+0,01)
1 EUR0,83 GBP (-0)
1 EUR4,59 PLN (+0,02)
1 EUR24,53 CZK (+0,04)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné
Kalkulačka na výpočet poistného
VIDEOSEMINÁRE
Videosemináre nájdete tu
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
Webináre, Online konferencie