dnes je 27.9.2023

Input:

Zvýšenie súm stravného pri tuzemskej pracovnej ceste

29.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšenie súm stravného pri tuzemskej pracovnej ceste

Ing. Ľuboslava Minková; Ing. Viera Mezeiová

Opatrenie MPSV a R SR č. 309/2016 Z.z. o sumách stravného nadobudlo účinnosť 1. decembra 2016. Zvýšené sumy  stravného patria zamestnancovi podľa § 8 ods. 1 ZCNod prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli zverejnené v Zbierke zákonov SR. 

     1. Zvýšenie súm stravného a vplyv na pracovné cesty oproti predchádzajúcemu opatreniu (296/2014 Z. z).

Opatrením MPSVR SR o sumách stravného sa sumy stravného pre tuzemské pracovné cesty zvýšilo takto:

  • pre časové pásmo 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 4,20 EUR na 4,50 EUR,

  • pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty zo 6,30 EUR na 6,70 EUR,

  • pre časové pásmo nad 12 hodín trvania pracovnej cesty z 9,80 EUR  na 10,30 EUR.

Zvýšením súm stravného