dnes je 2.7.2022

Input:

Zvýšenie súm stravného pri tuzemskej pracovnej ceste

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.6 Zvýšenie súm stravného pri tuzemskej pracovnej ceste

Ing. Ľuboslava Minková

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného (ďalej len „opatrenie MPSVR SR o sumách stravného“) s termínom skončenia 14. októbra 2014.

Návrh opatrenia o sumách stravného sa predkladá na základe § 5 ods. 2  zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v nadväznosti na § 8 ods. 1  zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných  náhradách v znení  zákona č. 475/2008 Z. z. (ďalej len „zákon o cestovných náhradách“). Podľa štatistických údajov za mesiac august 2014 bola splnená podmienka zakladajúca zvýšenie súm stravného pri pracovných cestách podľa § 8 ods. 1 zákona   o cestovných náhradách.  V mesiaci august 2014  dosiahol