dnes je 27.5.2024

Input:

Zvýšenie súm stravného pri tuzemskej pracovnej ceste a ich dopady v praxi

19.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.06.1.1 Zvýšenie súm stravného pri tuzemskej pracovnej ceste a ich dopady v praxi

Ing. Ľuboslava Minková

Mechanizmus úpravy súm stravného pri tuzemskej pracovnej ceste je upravený v § 8 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o cestovných náhradách”). Zvýšenie súm stravného sa vykoná, ak rozdiel kumulatívneho indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní za príslušný kalendárny mesiac a hodnoty základne je najmenej 5 %; sumy stravného sa zvýšia o percento príslušného rozdielu. Za základňu sa považuje príslušný kalendárny mesiac, podľa ktorého boli naposledy opatrením upravené sumy stravného a jej hodnota je 100.

Sumy stravného pre jednotlivé časové pásma ustanoví podľa § 5 ods. 2 zákona o cestovných náhradách opatrenie, ktoré vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny