dnes je 1.12.2020

Input:

Zrušenie živnosti a uplatnenie odpisov za automobil

24.12.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

SZČO chce k 31.12.2016 zrušiť živnosť. V majetku má vozidlo, ktoré ešte nie je odpísané. Ak zruší živnosť 31.12.2016 môže si uplatniť odpisy za rok 2016?

V súlade s ust. § 22 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov platí, že odpis vo výške vypočítaného ročného odpisu z hmotného majetku podľa § 26 ods. 6 a 7, § 27 alebo § 28 ZDP účtovaného alebo evidovaného podľa § 6 ods. 11 ZDP k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia, okrem majetku vylúčeného z odpisovania, môže daňovník uplatniť k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia. Znamená to, že ak daňovník o  hmotnom majetku neúčtuje resp. ho neeviduje k poslednému dňu

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk