dnes je 28.10.2020

Input:

Zníženie základu dane SZČO pri poberaní invalidného dôchodku v roku 2018

8.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.10.2.1 Zníženie základu dane SZČO pri poberaní invalidného dôchodku v roku 2018

Ing. Viera Mezeiová


Živnostník má 68 rokov (dôchodkový vek), stále je poberateľom invalidného dôchodku. Nepožiadal o starobný dôchodok. Pri podaní daňového priznania si môže uplatniť zníženie základu dane podľa § 11 ods. 2 ZDP na daňovníka podľa zákona o dani z príjmov?

Ak invalidný dôchodca spĺňa podmienku dôchodkového veku, môže Sociálnu poisťovňu požiadať o priznanie starobného dôchodku. Na základe tejto žiadosti Sociálna poisťovňa vypočíta sumu starobného dôchodku, porovná ju s výškou vyplácaného invalidného dôchodku a bude vyplácať ten dôchodok, ktorý je vyšší a teda pre dôchodcu výhodnejší.

Ak poberateľ invalidného dôchodku nepožiada o priznanie starobného dôchodku, t. j. nevyužije toto právo, bude sa mu aj po dovŕšení dôchodkového veku naďalej vyplácať invalidný dôchodok.

Záver:

Poberateľ invalidného dôchodku

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk