dnes je 27.9.2020

Input:

Znenie zákona o dani z príjmov § 52u Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2013

31.3.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7.26 Znenie zákona o dani z príjmov § 52u Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2013


(1) UstanoveniaPAR. 30a predpisu účinného od 1. mája 2013 sa použijú na daňovníka, ktorému bolo od 1. mája 2013 vydané rozhodnutie o schválení investičnej pomoci podľa osobitného predpisu120a) obsahujúce úľavu na dani; taký daňovník nesmie súčasne uplatňovať úľavu na dani podľa zákona č. 366/1999 Z.z. v znení neskorších predpisov, PAR. 30a predpisu účinného do 30. apríla 2013 alebo PAR. 30b a úľavu na dani podľa PAR. 30a predpisu účinného od 1. mája 2013.

(2) Ak daňovník pokračuje po 1. máji 2013 v uplatňovaní úľavy na dani podľa zákona č. 366/1999 Z.z. v znení neskorších predpisov, PAR. 30a predpisu účinného do 30. apríla 2013 alebo PAR. 30b a súčasne mu vznikne možnosť uplatňovať úľavu na dani podľa PAR. 30a predpisu účinného od 1. mája 2013, môže začať uplatňovať úľavu na dani podľa PAR. 30a predpisu účinného od 1. mája 2013, ak

  1. nebude súčasne uplatňovať úľavu na dani podľa zákona č. 366/1999 Z.z. v znení neskorších predpisov, PAR. 30a predpisu účinného do

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk