dnes je 28.9.2020

Input:

Znenie zákona o dani z príjmov § 52o Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2012

31.3.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7.21 Znenie zákona o dani z príjmov § 52o Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2012


(1) Na nájomné zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci uzatvorené do 31. decembra 2011 vrátane postúpenia týchto nájomných zmlúv bez zmeny podmienok na nového nájomcu aj po 31. decembri 2011 sa použijú ustanovenia predpisu účinného do 31. decembra 2011.

(2) Ustanovenie PAR. 6 ods. 6 prvej vety v znení účinnom od 1. januára 2012 sa použije po prvýkrát pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2011.

(3) Ustanovenia PAR. 4 ods. 2, PAR. 6 ods. 6 druhej a tretej vety a PAR. 30 ods. 1 v znení účinnom od 1. januára 2012 sa

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk