dnes je 24.9.2020

Input:

Znenie zákona o dani z príjmov § 52k Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2011

31.3.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7.17 Znenie zákona o dani z príjmov § 52k Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2011


(1) UstanoveniaPAR. 30a predpisu účinného od 1. augusta 2011 sa použijú na daňovníka, ktorému bolo od 1. augusta 2011 vydané rozhodnutie o schválení investičnej pomoci podľa osobitného predpisu120a) obsahujúce úľavu na dani; takýto daňovník nesmie súčasne uplatňovať úľavu na dani podľa zákona č. 366/1999 Z.z. v znení neskorších predpisov, PAR. 30a predpisu účinného do 31. júla 2011 alebo PAR. 30b a úľavu na dani podľa PAR. 30a predpisu účinného od 1. augusta 2011.

(2) Ak daňovník pokračuje po 1. auguste 2011 v uplatňovaní úľavy na dani podľa zákona č. 366/1999 Z.z. v znení neskorších predpisov, PAR. 30a predpisu účinného do 31. júla 2011 alebo PAR. 30b a súčasne mu vznikne možnosť uplatňovať úľavu na dani podľa PAR. 30a predpisu účinného od 1. augusta 2011, môže začať uplatňovať úľavu na dani podľa PAR. 30a predpisu účinného od 1. augusta 2011, ak

  1. nebude súčasne uplatňovať úľavu na dani podľa zákona č. 366/1999 Z.z. v znení neskorších predpisov, PAR. 30a predpisu účinného do 31. júla 2011 alebo PAR. 30b alebo

  2. dokončí uplatňovanie úľavy na dani podľa zákona č. 366/1999 Z.z. v znení neskorších predpisov, PAR. 30a predpisu účinného do

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk