dnes je 10.12.2022

Input:

Znenie zákona o dani z príjmov § 52k Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2011

31.3.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7.17 Znenie zákona o dani z príjmov § 52k Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2011


(1) UstanoveniaPAR. 30a predpisu účinného od 1. augusta 2011 sa použijú na daňovníka, ktorému bolo od 1. augusta 2011 vydané rozhodnutie o schválení investičnej pomoci podľa osobitného predpisu120a) obsahujúce úľavu na dani; takýto daňovník nesmie súčasne uplatňovať úľavu na dani podľa zákona č. 366/1999 Z.z. v znení neskorších predpisov, PAR. 30a predpisu účinného do 31. júla 2011 alebo PAR. 30b a úľavu na dani podľa PAR. 30a predpisu účinného od 1. augusta 2011.

(2) Ak daňovník pokračuje po 1. auguste 2011 v uplatňovaní úľavy na dani podľa zákona č. 366/1999 Z.z. v znení neskorších predpisov, PAR. 30a predpisu účinného do 31. júla 2011 alebo PAR. 30b a súčasne mu vznikne možnosť uplatňovať úľavu na dani podľa PAR. 30a predpisu účinného od 1. augusta 2011,