dnes je 1.10.2020

Input:

Znenie zákona o dani z príjmov § 52j Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2011

31.3.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7.16 Znenie zákona o dani z príjmov § 52j Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2011


(1) UstanoveniePAR. 5 ods. 5 písm. a) predpisu účinného od 1. januára 2011 sa použije pri zahraničnej pracovnej ceste, na ktorú bol zamestnanec vyslaný po 31. decembri 2010.

(2) Oslobodenie príjmu podľa PAR. 9 ods. 1 písm. a), i) a j) predpisu účinného do 31. decembra 2010 sa použije na príjmy z predaja takéhoto majetku nadobudnutého do 31. decembra 2010. Na príjem z predaja bytu, ktorý bol obstaraný pred 1. januárom 2004, dosiahnutý po 31. decembri 2010 sa použije PAR. 9 predpisu účinného do 31. decembra 2010.

(3) Na uplatnenie PAR. 11 ods. 1 až 4 a odseku 9 za zdaňovacie obdobie roku 2010 a predchádzajúce zdaňovacie obdobia sa použijú ustanovenia predpisu účinného do 31. decembra 2010.

(4) Ustanovenie o porušení podmienok podľa PAR. 5 ods. 9 predpisu účinného do 31. decembra 2010 sa použije aj pri porušení podmienok po 31. decembri 2010.

(5) Ustanovenie PAR. 17c ods. 3 písm. c) predpisu účinného od 1. januára 2011 sa použije na goodwill alebo záporný goodwill vykázaný u právneho nástupcu pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení obchodných spoločností alebo družstiev, u ktorých nastal rozhodný deň77c) po 31. decembri 2010.

(6) Ustanovenie PAR. 22 ods. 7 predpisu účinného od 1. januára 2011 sa použije na nehmotný majetok uvedený do užívania po 31. decembri 2010.

(7) Ustanovenie PAR. 43 predpisu účinného do 31. decembra 2010 sa použije na zdaňovanie príjmov zo závislej

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk