dnes je 2.7.2022

Input:

Znenie zákona o dani z príjmov § 52g Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2009

31.3.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7.13 Znenie zákona o dani z príjmov § 52g Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2009


(1) Na zníženie základu dane o nezdaniteľné časti základu dane sa na zdaňovacie obdobia rokov 2009 a 2010 nepoužije PAR. 11 ods. 2 a 3 a základ dane sa na tieto zdaňovacie obdobia zníži takto: a) ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období dosiahne základ dane, ktorý 1. sa rovná alebo je nižší ako 86-násobok sumy platného životného minima, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka je suma zodpovedajúca 22,5 násobku sumy platného životného minima, 2. je vyšší ako 86-násobok platného životného minima, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka je suma zodpovedajúca rozdielu 44-násobku platného životného minima a jednej štvrtiny základu dane; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka sa rovná nule, b) ak