dnes je 15.8.2020

Input:

Znenie zákona o dani z príjmov § 47 - Zaokrúhľovanie

28.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.17 Znenie zákona o dani z príjmov § 47 – Zaokrúhľovanie

Ing. Viera Mezeiová


§ 47

(1) Základ dane, suma zodpovedajúca 2% zaplatenej dane (§ 50), nepeňažný príjem [§ 5 ods. 3 písm. a) a d)], preddavky na daň (§ 34, 35, 42 a 44), zdaniteľná mzda (§ 35) a daň (§ 15, § 31 ods. 3 a § 43) sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol. Nezdaniteľné časti základu dane (§ 11), daňový bonus (§ 33) a daňový bonus na zaplatené úroky (§ 33a) sa zaokrúhľujú na eurocenty nahor.

(2) Výpočet daňovej sadzby na účely zápočtu dane (§ 45) a iné prepočty sa vykonajú s presnosťou na dve desatinné miesta. Postupné zaokrúhľovanie v dvoch alebo vo viacerých stupňoch je neprípustné. Čísla podľa tohto odseku sa zaokrúhľujú tak, že sa vynechajú všetky číslice za druhou číslicou zaokrúhľovaného čísla nasledujúcou po desatinnej čiarke, a táto druhá číslica sa ďalej upraví podľa číslic, ktoré nasledujú po nej tak, že

a) zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica menšia ako päť, zostáva

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk