dnes je 24.1.2022

Input:

Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.9.2015

6.10.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:11:00

Kapitoly videa

  • V roku 2015 bolo prijatých viacej noviel Zákona o dani z príjmov, ktoré to boli a čoho sa týkali?
  • 1. Apríla 2015 vstúpila do platnosti novela č. 62/2015 Z.z. o investičnej pomoci, v akých ustanoveniach zákona o dani z príjmov nastali zmeny? 
  • Zákonom č. 176/2015 Z.z. s účinnosťou od 1.júla 2015 bol prijatý zákon o Komisárovi pre deti a osoby ZŤPS, ako sa prejavil v zákone v Zákone o dani z príjmov?
  • Zákonom č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave boli zakotvené nové pravidlá poskytovania praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania. V čom spočíva hlavná zmena?
  • Akými daňovými stimulmi sú podporovaní zamestnávatelia, ktorí sa zapoja do duálneho vzdelávania a aké podmienky musia splniť na ich uplatnenie?
  • Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave umožňuje žiakom a študentom byť odmeňovaní za výkon práce u zamestnávateľa, ako na to reaguje zákon o dani z príjmov a akým spôsobom budú zdaňovaní?
  • Ďalšia novela zákona o dani z príjmov bola prijatá v súvislosti so zákonom o odpadoch, ktorou sa mení zdaňovanie príjmov za výkup odpadu a povinnosti platiteľov. Aké sú od 1.januára 2016 nové povinnosti?