dnes je 8.6.2023

Input:

Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2020

24.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázka č. 1

Ako to bude po 1. januári 2020 s odpisovaním elektromobilov, ktoré naša spoločnosť vlastní už od roku 2018?

Odpoveď č. 1

Novelou zákona o dani z príjmov účinnou od 1. 1. 2020 sa zvýhodňuje odpisovanie elektromobilov. Zavádza sa nová odpisová skupina 0 s dobou odpisovania 2 roky, do ktorej sú zaradené osobné automobily, ktoré majú v osvedčení o evidencii časť II v položke „18.3 Druh paliva/zdroj energie“ uvedenú skratku BEV alebo PHEV. Uvedené opatrenie má za cieľ zvýšiť motiváciu podnikateľského sektora na obstaranie elektromobilu s cieľom podpory nízkoemisnej, resp. bezemisnej formy dopravy. Uvedenou úpravou dôjde od 1. 1. 2020 k podpore batériových elektrických vozidiel (BEV) alebo plug-in hybridných elektrických vozidiel (PHEV), pričom plug-in hybridné elektrické vozidlá môžu byť v akejkoľvek kombinácii s iným druhom paliva alebo zdroja energie. Prechodné ustanovenie § 52zza

Najnovšie články
viac článkov