dnes je 29.3.2023

Input:

Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2019

7.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázka č. 1

V akej výške si možno v roku 2019 uplatňovať daňový bonus?

Odpoveď č. 1

Od 1. januára 2019 je mesačná výška daňového bonusu na dieťa 22,17 eura na každé jedno vyživované a nezaopatrené dieťa. Nárok na daňový bonus na dieťa má daňovník, ak spĺňa nasledujúce podmienky:

  • má v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy podľa § 5 (t. j. príjmy zo závislej činnosti) aspoň vo výške 6 - násobku minimálnej mzdy, alebo
  • má v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 (t. j. príjmy z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti) aspoň vo výške 6 - násobku minimálnej mzdy a vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov.

Keďže od 1. januára 2019 je výška minimálnej mzdy 520 eur, nárok na daňový bonus na dieťa vznikne daňovníkovi, ak jeho ročné príjmy dosiahnu minimálne sumu 3 120 eur a viac. Počnúc 1. aprílom 2019 však dôjde v dôsledku novely zákona o dani z príjmov k