dnes je 22.2.2024

Input:

Zmeny v účtovníctve v súvislosti s COVID-19

18.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázka č. 1

Aký správny účtovný režim aplikovať pri prijatých príspevkoch zamestnávateľa – obchodnej spoločnosti, poskytnutých počas obdobia koronakrízy?

Odpoveď č. 1

Účtovná jednotka, ktorá účtuje v sústave podvojného účtovníctva musí vychádzať z ustanovenia § 52a opatrenia Ministerstva financií SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v z. n. p., ktoré upravuje účtovanie dotácií. Nárok na príspevok od štátu v období koronakrízy je teda potrebné zaúčtovať na ťarchu účtu 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu a v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti. Následné inkaso príspevku od štátu na účet sa zaúčtuje na ťarchu účtu 221 – Účet v banke a v prospech účtu 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu.

Otázka č. 2

Ako sa predlžujú lehoty účtovným jednotkám – obchodným