dnes je 25.9.2021

Input:

Zmeny v účtovníctve od 1. 1. 2015 rozhovor

25.3.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázka 1: Akým spôsobom sa účtuje nadobudnutie obchodného podielu- bezodplatne z firmy A na firmu B na základe Zmluvy o prechode obchodného podielu? Hodnota je 5000 EUR. Otázka sa týka účtovania vo firme B- nadobúdateľ.

Odpoveď 1: Zásady pre členenie cenných papierov a podielov a ich účtovanie je predmetom § 14 postupov účtovania účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva.

Vychádzajúc z odseku 1 spomínaného ustanovenia cenné papiere a podiely sa oceňujú pri obstaraní v zmysle § 25 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, teda obstarávacou cenou. Obstarávacou cenou je v tomto prípade cena určená v zmluve o prevode obchodného podielu. Avšak majetok v prípade bezodplatného nadobudnutia (s výnimkou peňažných prostriedkov a cenín a pohľadávok ocenených menovitými hodnotami) sa oceňuje v zmysle § 25 ods.1 písm. d) bod 1 zákona o účtovníctve tzv. reprodukčnou obstarávacou cenou

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk