dnes je 17.10.2021

Input:

Zmeny v účtovníctve a v DPH od 1.7.2015

22.7.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázka: Dobrý deň, nemám konkrétnu otázku, ale či by ste mohli vymenovať, také najdôležitejšie zmeny v účtovníctve a v DPH. Na čo sa by sme sa mali najviac zamerať. Ďakujem.

Odpoveď: Posledná novela zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov je zameraná na prijatie legislatívnych opatrení ohľadom transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov. Avšak len niektoré jej body nadobúdajú účinnosť od 1.júla 2015. Konkrétne ide o: o spresnenie začlenenia do veľkostných skupín tých účtovných jednotiek, u ktorých sa nedá identifikovať splnenie veľkostných podmienok podľa § 2 ods.5 až 8 zákona o účtovníctve, o v rámci účtovnej závierky musí byť každá zostavená účtovná závierka podpísaná osobou ustanovenou v § 17 ods.2 písm. g) zákona o účtovníctve, pričom samotný deň

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk