dnes je 30.10.2020

Input:

Zmeny v problematike DPH v roku 2017

28.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:18:16

Kapitoly videa

  1. Zmeny v uplatňovaní nároku na odpočítanie dane zahraničnou osobou. Uplatňovanie nároku na odpočítanie dane zahraničnou osobou a žiadosť o vrátenie dane zahraničnou osobou
  2. Vrátenie dane osobám, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodného práva.
  3. Osoby povinné platiť daň pri dodaní stavebných prác – snaha o zavedenie právnej istoty.
  4. Kontrolný výkaz - povinnosť uvádzať plnenia v stavebníctve pre dodávateľa.
  5. Vrátenie nadmerného odpočtu v nadväznosti na skrátené vyrubovacie konanie
  6. Náhrada za zadržanie nadmerného odpočtu počas daňovej kontroly .
  7. Posunutie účinnosti samozdanenia dovážaného tovaru z tretích štátov  

Lektor

Ing. Ivana Glazelová

Ing. Ivana Glazelová

Členka Slovenskej komory daňových poradcov - daňový poradca č. osv. 1039/2014. Absolventka Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor Bankovníctvo. Dlhoročná prax v oblasti auditu ako asistent audítora a tiež v oblasti daní a účtovníctva, publikovanie odborných článkov.

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk