dnes je 4.12.2023

Input:

Zmeny v dani z príjmov v súvislosti s COVID-19

21.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázka č. 1

Naša spoločnosť platí mesačné preddavky na daň z príjmu. Na základe podaného DP za rok 2019, 12. 3. 2020 nám vyšlo platiť nižšie mesačné preddavky, ako boli preddavky za rok 2018. Máme stále platiť preddavky za rok 2018 (vyššie), až do ukončenia pandémie, alebo môžeme od 04/2020 platiť preddavky na základe podaného DP za rok 2019?

Odpoveď č. 1

V zmysle nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z. o rozsahu a osobitných podmienkach uplatňovania opatrení v oblasti dane z príjmov v súvislosti s pandémiou platí, že daňovník, ktorý nepredloží vyhlásenie podľa § 24a zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 do lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov podľa § 21 spomínaného zákona, platí preddavky na daň z príjmov vypočítané podľa daňového priznania k dani z príjmov